"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 13. konkurss

Konkursa darbos ieskatoties

Pamatskolu grupa

 

Mans ceļš pie Rūdolfa Blaumaņa

 

Tā ir durvis uz teātri, uz teātra pasauli, ko man ir atvēris Rūdolfs Blaumanis. Mans ceļš ir tikai pašā sākumā. Nopietni gatavojos savu karjeru saistīt ar skatuvi, un man jāatver vēl daudzas durvis…

Zanda Zaļakmene, Viesītes vsk., 8.kl.

Satiekot rakstnieku šajā ceļojumā, sapratu, ka tepat jau viņš bija. Katrā otrajā solī, kas ikdienā sperts, vārdos, kas kā ūdens skrējis pār lūpām, ceļā, kas sen sākts, bet nekad nebeigsies.

Elīna Krastiņa, Ogres 1. vsk., 9.kl.

Man šis ceļš katru gadu kļūst arvien garāks, raibāks, un es rakstnieku un viņa daiļradi ne tikai iepazīstu, es tajā dzīvoju, uzskatu par savu.

Grēta Marija Grebže, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 8.kl.

Esmu pašā ceļa sākumā un saprotu, ka jāizlasa vēl daudz, lai piekļūtu tuvāk rakstnieka R. Blaumaņa domu un pārdzīvojumu pasaulei, tuvāk saulei. Vai man kāds palīdzēs? Nē, sapņi ir jātur noslēpumā, un par tiem jācīnās katram pašam!

Katrīna Baltā, Praulienas psk., 8.kl.

Kādu tēlu spēlēsim, kura masku uzliksim, kad ledus sāks savu ceļu un virzīsies tālāk ar tādu pašu nemanāmu kustēšanos kā sākumā? Šo jautājumu uzdodu sev aizvien no jauna, esot ceļā pie Blaumaņa un… arī sevis.

Marts Bičevskis, Strenču novada vsk., 9.kl.

Ir brīnišķīgi, ka tik maza tauta kā latvieši var lepoties ar tik liela ceļa gājēju, kāds bija Blaumanis.

Klāra Elizabete Upeniece, Rīgas Valsts 3. ģimn., 8.kl.

Viss R. Blaumaņa uzrakstītais ir kā dāvana lasītājiem, kas jāsaņem garīgumā un attieksmē, to izvērtējot un veidojot savu motivāciju dzīvot.

Evelīna Balode, Rencēnu psk., 8.kl.

R. Blaumanis ir pārlaikmetīgs, viņš mums atstājis dižu un vērtīgu mantojumu, kas ir bijis aktuāls jau pirms 100 gadiem un ir tikpat aktuāls arī šodien.

Laima Brasliņa, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl.

Atmiņās vienmēr paliks izcilais prozaiķis, dzejnieks, dramaturgs Rūdolfs Blaumanis. Mans Rūdolfs Blaumanis.  

Samanta Cvetkova, Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk., 8.kl.

Ieejot Blaumaņa istabā, sajutu siltumu un domāju tikai labas lietas. Sajūta ir līdzīga tai, kad esi iemīlējies un nezini, ko darīt, kur iet, ko sagaidīt.

Jurita Laine Dzene, Kusas psk., 8.kl.

Man pie R. Blaumaņa vēl ir tāls ceļš ejams, kuru veikšu ar baudu un mokām. Viņš ir radījis darbus, kas stāv pāri gadsimtiem, un šaubos, vai tas jel kādreiz mainīsies.

Alise Aleksandra Griškēviča, Pāvilostas vsk., 7.kl.

Blaumanis bija pirmais, ko spēju novērtēt pati, beidzot saprazdama, kāpēc viņš ir tik godājams.

Ance Grīnvalde, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7.kl.

R. Blaumani satikšu gaismas ceļā, kurā gara gaismu Blaumanis ir nesis gan pirms vairāk nekā simts gadiem un to turpina arī vēl šodien, uzrunājot mūs ar saviem dzejoļiem, lugām un novelēm.

Linda Kalniņa, Degumnieku psk., 9.kl.

Katram ir savs pieredzes ceļš, un katram pašam pa to ir jādodas. Pareizā ceļa izvēle ir kā mācīšanās – cik ļoti ieguldīsi savu spēku un atdevi, tik piedzīvojumiem bagāts un aizraujošs tas būs.

Lelde Kurme, Jaunmārupes psk., 7.kl.

Nākotnē ceru ar Rūdolfa Blaumaņa daiļradi iepazīties vēl plašāk, vēlos kādreiz tēlot Ābramu, jo šis tēls man šķiet ļoti pievilcīgs.

Pēteris Leimanis, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl.

Vislielāko laimi dzīvē par naudu nevar nopirkt! Nevar nopirkt ne mīlestību, ne dzīvesprieku, ne rudeni, kas tā izdaiļojis Latviju

Paula Lūcija Lejiņa, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl.

Īpašā atmosfēra, dabas tuvums, mājas gars, kas valdīja “Brakos” un smeldzīgā pieredze veco ļaužu namā ir kā divi ceļa posmi, ko pa skaistajiem Latvijas lauku ceļiem ar Blaumani kā ceļabiedri esam nogājuši cieši blakus.

Katrīna Liepiņa, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl

Kā gribētos, lai nokļūšana „Brakos” citā laikā un gadsimtā paliktu atmiņa kā piedzīvojumu, kurš ir kā sapnis, no kura nevar pamosties!

Elīna Miķelsone, Rīgas Igauņu psk., 7.kl.

Ieejot „Barku” pagalmā, šķiet, tur valda miers, pat vējš pierimst un lietainā dienā lietus. Pārņem siltuma sajūta. „Braki” ar savu plašumu, savdabīgumu bija iedvesmas avots dziļiem un spilgtiem rakstnieka darbiem.

Ance Millere, Taurupes psk. Mazozolu fil., 9.kl.

Manā ceļā pie rakstnieka plaukuši vairāki ziedi. Blaumaņa darbus iztēlojos kā noslēpumu pilnus ziedus, ko ļoti vēlos sastapt un iepazīt.

Diāna Petrovska, Madonas pilsētas vsk., 7.kl.

Tikai tad, kad iepazīšu visus viņa darbus, nonākšu pie ceļa patiesā mērķa – zināt visu vai gandrīz visu par Rūdolfu Blaumani.

Marks Ernests Podojniks, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl.

R. Blaumaņa darbi lika man saprast, cik dzīve ir sarežģīta. Notikumi, izvēles, kas jāpieņem… Vai man tas viss vēl priekšā? Droši vien. Tāpat kā ceļš pie un kopā ar autoru.

Elizabete Puzule, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7.kl.

Daudz lasot, skatoties izrādes, apmeklējot Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeju, ir sācies mans ceļš pie Rūdolfa Blaumaņa.

Sigita Ratniece, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl.

R. Blaumanis bieži parāda pretējo, ka dzīve nemaz nav tik taisnīga un skaista un ne vienmēr viss beidzas laimīgi.

Kristiāns Valeniks, Rēzeknes Valsts poļu ģimn., 8.kl.

Mans ceļš pie Rūdolfa Blaumaņa vēl aizvien turpinās, un es to eju ar prieku! Vēl ir daudzi darbi, kas jāizlasa, un daudzi, kas jāpārlasa. R. Blaumaņa darbos var redzēt, ka viņš mīl cilvēkus un vienmēr cenšas tajos atrast labās īpašības.

Marta Varlamova, Dzelzavas psk., 9.kl.

 

R. Blaumaņa darbos gūtās atziņas

 

R. Blaumaņa darbu atziņas – bagātība nepadara cilvēku laimīgu, jo par naudu nevar nopirkt mīlestību, draudzību, ģimeni, laiku; klausi savai sirdij, tad būsi laimīgs!

Marta Cālmane, Daugavpils 13.vsk., 8.kl.

Gūtās atziņas R. Blaumaņa darbos: galvenais nav nauda un spēks, bet gan mīlestība un labestība; sirdij nevar pavēlēt; ir jāciena sava dzimtene; viss labais atgriežas pie paša.

Sofija Jermakoviča, Ogresgala psk., 7.kl.

Rakstot par R. Blaumaņa darbiem, nonācu pie vairākām atziņām – mums daudz jāmācās, jāstrādā, lai kļūtu par labiem cilvēkiem, kas spēj mīlēt un savu mīlestību sniegt citiem, un visbeidzot paši būt laimīgi.

Tīna Krastiņa, Cēsu Valsts ģimn., 8.kl.

Dzīves motīvam iesaku trīs vārdus – gribu, varu, daru. Nost ar ļaunumu, nedrīkst ļaut tam svinēt uzvaru, ja labais vēro no malas, tāpēc labajam jāmetas cīņā, un es būšu viena no tām – labajām.

Marija Kruglauža, Rencēnu psk., 9.kl.

Nav nekā patiesāka par to, ko es pašlaik jūtu, par mīlestību, ko esmu guvusi, atrodoties tur, kur esmu tagad, visā, ko esmu pakļāvusi sev, un visam, ko mīlu.

Elīna Pūce, Madonas Valsts ģimn., 8.kl.

R. Blaumaņa darbos var smelties gan iedvesmu, gan motivāciju sev, bet diemžēl arī apziņu, ka ne visu ir iespējams mainīt un kļūt laimīgiem.

Daniela Rihtere, Mārupes vsk., 9.kl.

Atziņas no R. Blaumaņa darbiem: mēs dzīvojam tikai vienu dzīvi, un tajā pieļautās kļūdas ne vienmēr varam izlabot; mīlestību nevar nopirkt ne par kādu naudu; cilvēks kā personība veidojas no savas apkārtnes, no cilvēkiem, kuri viņam ir līdzās.

Jegors Sņetkovs, Rīgas 33.vsk., 8.kl.

Tā ir īsta māksla – likt domāt par tikko izlasīto darbu vēl dienām ilgi, un Rūdolfs Blaumanis savas dzīves laikā šo mākslu bija noslīpējis līdz izcilībai.

Elza Stepiņa, Lielvārdes psk., 8.kl.

 

„Kur bērns tēva un mātes prātam dara pretī, tur labs nevar iznākt.” (R. Blaumanis)

 

Vecāki vienmēr rādīs labu piemēru saviem bērniem. Arī es to darīšu.

Sabīne Blaua, Kusas psk., 8.kl.

Vecāki vienmēr teikuši, lai es daru to, kas man patīk un ko es gribu, taču, ja viņi vēlēsies iebilst vai sniegt padomu, viņi noteikti to pateiks. Tas, vai es to ņemšu vērā, paliek manā ziņā.

Beāte Grīnberga-Zaļkalne, Bauskas pilsētas psk., 9.kl.

Es domāju, ka vecāki ir jāklausa it visā, izņemot vienu. Tā ir mīlestība.

Juris Kokins, Riebiņu vsk., 8.kl.

Galvenais nav paklausība vai nepaklausība, svarīgi ir pieņemt tādus lēmumus, lai rīcība nekaitētu ne man, ne citiem cilvēkiem, lai tā būtu saskaņā ar manu sirdsapziņu.

Kalvis Lazdiņš, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7.kl.

Aizvien vēl sāpina tas, ka tētis nespēj pieņemt lēmumu atgriezties Latvijā, mēs ceram, ka mūsu „pazudušais dēls” tomēr ieklausīsies savu mīļo vārdos un atgriezīsies mājās.

Samanta Ozola, Taurupes psk. Mazozolu fil., 8.kl.

Mamma ar tēti bērnu priekšā sāk starot kā rīta gaisma, un viņu vaigos uzzied laimes rozes. Mūsu vecāki patiesībā ir bagātākie visā pasaulē!

Klinta Pērkone, Kusas psk., 8.kl.

Vecāki tomēr ir daudz vairāk pieredzējuši, un viņu padomu nespēj aizstāt nekas.   

Sandra Turka, Jelgavas Valsts ģimn., 9.kl.

 

Vidusskolu grupa

 

Krāsas R. Blaumaņa dzejā vai prozā, vai dramaturģijā

 

Sarkans, zils, dzeltens, pelēks, melns un balts. Kaisle, kas pazudina, un cerības, kas nepiepildās. Ļaunums, kas uzvar, un pelēka bezcerība. Dārgas, smalkas lietas un nesavtīga ziedošanās. Sešas dažādas krāsas R. Blaumaņa krāsu paletē – no katras mazliet, un cilvēka liktenis iegriežas neparedzamā virpulī.

Laura Ribkinska, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10.kl.

R. Blaumaņa izmantotajā krāsu paletē ir jūtama arī viņa personība, iecienītākās krāsas un raibā dzīves uztvere.

Rovena Berga, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl.

Tik krāsaini un atraktīvi tēli, kādi ir R. Blaumaņa lugās, nav sastopami neviena cita rakstnieka daiļradē. Šādi R. Blaumanis ir iekrāsojis manu dzīvi nedaudz košākās krāsās.

Lizete Annemarija Aizupiete, Rīgas Valsts 2.ģimn.

Krāsām dzejoļos ir īpaša nozīme. Tās peld kā reti izsijātas zvaigznes, līdz R. Blaumanis tās prasmīgi savieno zvaigznājos, padarot lasītāju gluži apburtu, raugoties mirguļojošajās dzejas debesīs.

Kristiāna Jana Biksone, Rīgas Valsts 2.ģimn., 10.kl.

Caur un cauri neskaitāmiem raibiem toņiem, pustonīšiem, nokrāsām un ēniņām pilni ir R. Blaumaņa darbi. Taču tie nav notikumi, tie ir cilvēku rakstura, reakciju un uzvedības pavedieni, kas ar prasmīgu valodu, skarbiem un negaidītiem liktens pavērsieniem, kā arī smagām izvēlēm kopā austi.

Roze Melnūdre, Rīgas Valsts 1.ģimn., 11.kl.

Lasot Blaumaņa daiļdarbus, vārdi iekrāsojas tik dažādi, ikkatra lapaspuse ir citā krāsu, tas ir, emociju gammā.

Kristīne Ralle, Dundagas vsk., 12.kl.

Rakstnieka darbos atrodu melnbaltus notikumus, kas kā zebrai nomaina melno svītru uz balto un beidzas kā zebras astes gals – melns, strups, bez nekāda skaistuma. Krāsas paspilgtina ne tikai priekšmetus, drēbes gabalus vai ainavas, bet arī sajūtas un emocijas.

Kristiāna Rancāne, Aizkraukles nov. ģimn., 11.kl.

R. Blaumanis ir mazliet burvis. Viņš krāsas spēj uzburt un lasītājam uzdāvināt caur vārdu gaisotni un pamācībām, ko neviļus sev rodam katrs pats, lasot rakstnieka literāros darbus.

Samanta Reine, Viļānu vsk., 12.kl.

Tas ir R. Blaumaņa talants – caur ķermeni ieraudzīt dvēseli, caur krāsām – cilvēku. Neviens vēl nav nogājis dzintara spožuma ceļu, un neviens arī nenoies, jo tikai īpaši saldās pasakās viss ietonēts gaišs, bet dzīvē mēs izejam caur visai krāsu gammai.

Dāvids Rubens, Rudzātu vsk., 10.kl.

 

Man tuvie R. Blaumaņa darbu ekranizējumi

           

Latvijā tu dzīvosi un iesi skolā, lai kļūtu par īstu un patriotisku latvieti, lai nekad neaizmirstu savas tautas tradīcijas, lai tava latviešu valoda būtu nevainojama, lai arī tavi bērni un mazbērni zinātu, kas ir viņu īstā sapņu zeme, un lai tu vienmēr pazītu vienu no Latvijas izcilākajiem rakstniekiem – Rūdolfu Blaumani.

Ieva Bērziņa, Valmieras Pārgaujas ģimn., 12.kl.

Skatoties filmas, man rodas priekšstats par Latvijas kultūrvērtību, uzskatiem 19./20. gadsimtu mijā, kā arī apzinos sarežģītos tā laika sabiedrības uzskatus par cilvēka paradumiem, mīlestību un dzīvi.

Anna Grimailova, Jelgavas Spīdolas ģimn., 10.kl.

R. Blaumaņa darbi iedvesmojuši izcilu kinolenšu veidošanu, kas atspoguļo sen pagājušus laikus un kaislības, netikumus, vājības, mīlestības kvēli, jūtu vētras un personības šķautņainību, kas vēl šodien turpina ietekmēt cilvēku prātu, sirdi, motīvus un rīcību.

Linda Lielbriede, Rīgas Valsts 1.ģimn., 12.kl.

Visvairāk no darbu ekranizējumiem guvu skaidrību sevī par to, kas es esmu, kādam man jābūt, kā jāveido dzīve un attiecības. Es būšu es pats, lai gan nevar noliegt, ka filmu skatīšanās mana „es” turpmāko pilnveidi būs ietekmējusi.

Dāvids Pavlovs, Rēzeknes tehn., 2.k.

Filmas vienam ir jaukas jaunības atmiņas, kas izraisa patīkamu nostaļģiju, otram paradoksāla līdzība ar realitātē notiekošo, trešajam iespēja salīdzināt un izprast savu daiļdarbos tapušo redzējumu ar režisora, vēl citam prieks un lepnums par savu pagastu vai novadu, kurā uzņemti kadri no filmas.

Ričards Edijs Štibe, Valmieras Pārgaujas ģimn., 10.kl.

R. Blaumaņa darbu ekranizējumi ir veiksmīgi, jo skatītājs var vilkt paralēles ar mūsdienām, ikviens var domāt, analizēt, izvēlēties. Ekranizējumi ir patiesi, tie piesaista ne tikai ar savu vienkāršību, bet arī sarežģītību.

Marta Nikola Zīle, Mārupes vsk., 12.kl.

 

„Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš.” (R. Blaumanis)

 

Dzīve ir kā dzijas gabaliņš, kas piedzimst līdz ar mums pašiem. Tie, kas atsien šos mezglus un sasniedz garīgo augstumu, pārtop par baltām ūbelēm, sadeg savā atdevē un kopā ar garu paceļas debesīs, gluži kā Rūdolfs Blaumanis latviešu tautā.

Līga Pentjuša, Rēzeknes 5. vsk., 11.kl.

Saskarē ar cilvēkiem bez mezgliem savā kamolā neiztikt, bez ciešanām un sāpēm, kas ir kā maksa par to, ka mums dots tāds brīnums kā mīlētspēja.

Kārlis Griška, Aknīstes vsk., 10.kl.

Šalle ir krāsaina, mainīga, vietām samudžināta un ar dažiem neatmudžināmiem mezgliem. Tā atspoguļo autora košo iztēli, aso prātu un maigo dvēseli. Tā ir Rūdolfa Blaumaņa šalle.

Margarita Sēkliņa, Ogres Valsts ģimn., 11.kl.

Laima, rakstot mūžu mazajam bērniņam, nekad nesola, ka tas būs viegls, bet, jātic, tas vienmēr ir kamola ritējuma vērts!

Alise Zita Zeidaka, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl.

Grūtos brīžos būtu labi atcerēties, ka pēc tam nāks atkal skaisti un prieka pilni brīži, kurus ieaust ar dzīves stellēm krāšņā gobelēnā.

Stella Ančevska, Druvas vsk., 12.kl.

Dzijas gabaliņš īstenībā ir mūsu dvēsele, dzīves ceļš. Tas var būt gan saritināts skaistā kamoliņā, sasaistīts ar citiem dzijas pavedieniem, gan saraustīts gabalos, samežģīts vai vienkārši izritināts.

Roberts Andžāns, Aizkraukles novada ģimn., 11.kl.

Blaumaņa darbi kā dzijas gabaliņi. Katrs ar saviem mezgliem, katrā citāda mācība atrodama, katrs no tiem neaizmirstams.

Justīne Dižpētere, Elejas vsk., 11.kl.

Dzīves beigās cilvēks sedzas ar to, ko pats ir audis, un sildās pie tā ugunskura, ko pats kūris. Viņš var izvērtēt dzīvi, paskatoties vien uz savu sakšu, ieraudzīt krāsu pārejas, sajust dzijas biezumu, sataustīt sarežģījumu mezglus un ieraudzīt pārtrūkušos dzīparus, kuri tālāk atkal ir iesieti kopējā vijumā.

Megija Ermansone, Ogres tehn., 2.k.

Attīt mezglus taču var! Vai arī nevar? Dažreiz liktenim ir tāds plāns, kādu mēs pat nespējam nojaust – tikai sekot tam un cerēt uz kādu neizdibināmu spēku palīdzību.

Sendija Ieva Kurzemniece, Valmieras Pārgaujas ģimn., 11.kl.

Mēs spersim soļus uz priekšu, cīnīsimies par savu laimi un nekad vairs nepadosimies, ja kādreiz dzīve sarežģīsies kā dzijas gabaliņš

Agnija Lazdiņa, Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk., 11.kl.

Guļ Raudupietes mezgli, guļ Krustiņa pinkas, guļ Jāņa paša vijumi, guļ Matīsiņa trauslie diedziņi. Ir savijušās dzīves uz kopīgiem ceļiem, kur tagad Liene ar Mālnieku bailīgi stiepjas, kur Kārlis ar Mariju mīļi vijas. Lai Dievs šeit dara ko darīdams, mums katram savi mezgli un kamoli jāvij!

Tince Mūrniece, Madlienas vsk., 10.kl.

Latviešu dzīve vienmēr bijusi neparasta un raiba – kā dzijas gabaliņš, kas pa pasauli klejo. Dažam dzīve bijusi vieglāka, bet citam – grūtāka. Mums katram ir savs stāts, un man arī tāds ir.

Dainis Rižkins, E.Glika Alūksnes Valsts ģimn., 12.kl.

Dzīve ir kā viens liels dzijas kamols. Sākumā tas ir krāšņs un pavisam glīts, bez neviena mezgla, un tad ar laiku tas kļūst tumšs, un tā pavisam nejauši, kā jau dzīvē tas notiek, tas sapinas mezglos, kurus nevar izārdīt, lai arī kā censtos.

Lilita Saulīte, Ērgļu vsk., 11.kl.

Novēlu, lai ikkatram dzīvē rodas pareizā attieksme. Tā palīdzēs mums šķetināt šo sarežģītās dzīves gabaliņu. Skaisti, viegli un pa īstam.

Sabīne Solovjeva, Ērgļu vsk., 12.kl.

Problēmu atzīšana prasa ne vien drosmi, bet arī pacietību, tās šķetinot, jo dzijas gabaliņš tinas un tinas, samezglojas un atšķetinās.

Kate Strupiša, Zvejniekciema vsk., 10.kl.

Viņš man vienmēr un uz mūžīgiem laikiem paliks kā neizdzīvota fantāzija, kas sapiņķerēta mazā dzijas kamoliņā tur, tālākajā istabas stūrī. Tikai šoreiz bez laimīgām beigām.

Kristiāna Vilcāne, Ogres tehn., 3.k.

Dzīve met kūleņus kā kamols ar krāsainām lauskām, kas mirdz, ticis gaismā. Dzīvi ietekmē darbība, vārdi, pat mirkļi, cilvēki un to izjūtas.

Kristīne Zeimule, Viļānu vsk., 12.kl.

Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas! Kā Zuzei pie vecmāmiņas, bet viņa zina, kā meiteni nomierināt: „Tu taču nekad nedari neko sliktu, tev vienkārši tā sanāk.”

Trīne Žagare, Cēsu Valsts ģimn., 11.kl.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite