"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

10. maijs – Braku muzeja sezonas atklāšanas svētki

63. darba sezonas atklāšana, 2023. gada 10. maijs

Muzeja sezonas atklāšana nebija kā īpašs pasākums, bet darba sezonas sākums, kad regulāri no 10. maija līdz 1. novembrim muzejs atvērts apmeklētājiem no 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas.
Galerija

62. darba sezonas atklāšana

Ierobežojumu dēļ atklāšanas pasākums nenotika, maijā muzejs bija slēgts, taču apmeklētājiem brīvi bija pieejama teritorija, takas.

61. darba sezonas atklāšana

Pandēmijas Covid-19 dēļ sezona tika atklāta klusām, bez pasākuma, arī maija mēnesis izpalika bez daudzajām skolēnu eksursijām, taču muzeju daudz apmeklēja ģimenes, individuālie tūristi.

„Braku” muzejam 60

Skaistā, saulainā un siltā 8. maija dienā R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki” svinēja savu 60. dzimšanas dienu, lai atskatītos uz gadu gaitā paveikto un atklātu jaunu izstādi „„Braku” muzejam – 60”. Lasīt vairāk...

59. darba sezonas atklāšana

Muzeja sezonas atklāšana nebija organizēts pasākums, bet diena, kad muzejs gaidīja apmeklētājus un bija gatavs darba sezonai. Īpaši tika "uzprišināta"papīra govs - Zīmaļa (māksliniece Inese Jakobi).

Braku muzeja 58. darba sezonas atklāšanas svētki

Maijs ir laiks, kad sākas sezona daudziem memoriālajiem muzejiem. „Brakos” atvēršanas svētki notika 9. maijā, atklājot izstādi „Rūdolfs Blaumanis dzīvē un literatūrā”. Jau 2016. gadā tika veikts nopietns zinātnisks pētījums par rakstnieka personību un daiļradi. Izstādes idejas autore un ieceru īstenotāja ir Anna Kuzina, dizainu veidoja mākslinieks Kristaps Priede, tekstus palīdzēja kārtot un rediģēt Zinta Saulīte un Mārīte Breikša. Lasīt vairāk...

57. darba sezonas atklāšanas svētki

2016. gada 11. maijā notika "Braku" muzeja 57. darba sezonas atklāšanas svētki, kuros piedalījās Ērgļu vidusskolas 2. klases skolēni. Jauki skanēja bērnu deklamētie Rūdolfa Blaumaņa dzejoļi, jautri izdzīvojām velniņu nedarbus un palaidnības, izskrējām "Braku" takas un taciņas un izbaudījām svētku cienastu.

Braku muzejam – 55

Skaistā, jaukā un tik ļoti vasarīgā 27. aprīļa dienā notika Braku muzeja 55. darba sezonas atklāšanas svētki. Pasākumā varēja noskatīties iestudējumu no dažādiem R. Blaumaņa darbiem un dziedāt līdzi dziesmām, kuru vārdu autors ir pats rakstnieks. Lasīt vairāk...

Braku muzeja 54. darba sezonas atklāšanas svētki

2013. gada 12. maijs - Braku muzeja 54. darba sezonas atklāšanas svētki kopā ar Ērgļu vidusskolas 1. klasi un audzinātāju S. Stankeviču.

53. darba sezonas atklāšanas svētki

2012. gada 9. maijā notika Braku muzeja 53. darba sezonas atklāšanas svētki. Kopīgi godinājām O.Skaraiņa skulptūru "Rozes mātei", kurai maijā apritēja 20 gadi. Pagalmā varēja daudz jauna uzzināt par mājlopiem lauku sētā - par zirgiem pastāstīja Kārlis Melnacis, par gotiņām un sviesta kulšanu - Antoņina Kalēja, par bitītēm - Anna Priede. Ar tautasdziesmām un dziesmām iepriecināja Ērgļu vidusskolas 4. klases skolēni un viņu audzinātāja Sandra Stankeviča.
Saimes istabā padziedājām kopā ar Liepkalnes sieviešu ansambli "Pīlādzītis" E. Ādera vadībā.
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite