"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Rakstnieka dzimšanas diena

Katru gadu 1. janvārī tiek atzīmēta rakstnieka dzimšanas diena, aizdedzot svecītes Blaumaņa kapos un Brakos iekurot saimes krāsni, lai atcerētos un pieminētu mūsu dižgaru.

2008. gada 1. janvāris – rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 145. Pasākums Ērgļu saieta namā 5. janvārī ar Liepājas teātra aktiera Aigara Vilima piedalīšanos.


2013. gada 1. janvāris - rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 150. Piemiņas brīdis Blaumaņa kapos. Svētku sarīkojums Rīgas Latviešu biedrības namā.

 

2018. gada 1. janvāris - rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 155. Ērgļos Blaumaņa kapos plkst. 11.00 tika godināts rakstnieks un aizdegtas svecītes. „Braku” muzejs un domubiedri šajā svētku dienā bija uzaicināti uz Eduarda Smilģa Teātra muzeju, lai atzīmētu R. Blaumaņa dzimšanas dienu. Pasākumā ar dzeju, dziesmām un teatrāliem priekšnesumiem priecēja aktieri Indra Burkovska, Inga Misāne, Agnese Cīrule, Artūrs Krūzkops, Raimonds Celms, muzikālais pavadījums – Valdis Zilveris. Par humoru Blaumaņa daiļradē pastāstīja literatūrzinātniece Līvija Volkova. „Braku” sveicienu nodeva Anna Kuzina. Interesanta un mūsdienīga bija jauno audiovizuālās mākslas profesionāļu Tīnas, Mārča un Jurģa animācijas filma „Sānsolis ar R. Blaumani”. Pēc pasākuma „Silmaču” pankūkas un svētku salūts.

 

Sagaidot rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 160. dzimšanas dienu, Ērgļu saieta namā 2023. gada 27. janvārī notika pasākums “Būt visam labam par ceļa rādītāju”. Sarīkojumā ar jaukiem priekšnesumiem skatītājus priecēja skolēni no dažādām skolām.

 Rakstnieka jubilejas pasākumu vadīja “Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte, akcentējot R. Blaumaņa kultūrvēsturisko nozīmi un paužot prieku par skolu atsaucību, organizējot šo sarīkojumu. Lai jaunieši labāk zinātu un saprastu R. Blaumaņa dzīves gājumu un viņa paveikto, kopīgi noskatījāmies apvienības “Mana Filmu Studija” veidoto prezentācijas video filmu, kurā bija iespēja aizceļot tālā pagātnē. R. Blaumanis pasaulē nāca 1863. gada 1. janvārī Ērgļu muižā Karlīnes un Matīsa Blaumaņu ģimenē kā pirmdzimtais. Lai arī vecākiem nebija viegli materiālie apstākļi, savam dēlam viņi centās dot labu izglītību, sūtot Rūdolfu Annas Rubīnas meiteņu privātskolā un Rīgas vācu tirdzniecības skolā. Kļūstot par rakstnieku, R. Blaumanis izvēlējās žurnālista darbu, kas bija tuvāks viņa iemīļotajai nodarbei – rakstīšanai. Tā nu dzīve aizritēja gan Rīgā, gan Ērgļos, gan Pēterburgā, taču vislielākā vērtība ir R. Blaumaņa uzrakstītās lugas, noveles, stāsti un dzeja. Šo darbu pasaulē mūs ieveda pasākuma dalībnieki.

 Ērgļu vidusskolas 6., 7. un 9. klases skolēni iepriecināja ar literārās pasakas “Velniņi” fragmenta dramatizējumu, kurā ielūkojāmies, kā velniņi izbēga no elles un zemnieka sētā veica palaidnības. Iestudējuma tapšanā palīdzēja skolotājas Evita Punovska un Indra Rone. Sirsnīgi skanēja dziesmas ar R. Blaumaņa vārdiem – Emīlija Apsīte izpildīja dziesmu “Miedziņš” (muzikālais pedagogs Ieva Vilnīte), Undīne Ceplīte – dziesmu “Mīlestība”, pavadījumu spēlēja Bernadeta Cielava; Sabīne Vīksnīte dziedāja “Vēl tu rozes plūc”, pie akordeona Kārlis Ozols (skolotāja Vineta Dāve). R. Blaumaņa balādi “Tālavas taurētājs” deklamēja Sendijs Vīgubs (skolotāja Indra Rone).

 Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles skolēni deklamēja R. Blaumaņa dabas liriku – dzejoli “Ziema” un “Brenča pavasara vēstneši” (skolotāja Ineta Dreimane). Taurupes pamatskolas 7.–9. klases audzēkņi azartiski un atraktīvi nospēlēja fragmentu no “Skroderdienām Silmačos”, radot Jāņu noskaņu, kad Ieviņa pin vainagu un sarunājas ar Kārlēnu, bet bargais Pindaks meitēnam no dusmām noplēš vai ausi, un tomēr jaunieši par to nebēdā un jautri uzdzied. Paldies skolotājām Dainai Švikstiņai un Vandai Prancānei.

Madlienas vidusskolas skolēni priecēja ar dzejas priekšnesumu, kurā Daniela Traine deklamēja dzejoli “Mazās Martas dziesma”, bet Sandija Tobiase spēlēja klavieru pavadījumu (skolotāja Justīne Linde). Ar degsmi un jautra humora devu 9. klases skolēni izspēlēja “Skroderdienas Silmačos” fragmentu, kurā tēloja Ābrams, bet sievas – Pindacīša, Tomuļu māte un Bebene – strīdoties viena otru aplēja ar ūdeni (skolotāja Vija Jēkabsone).

Noslēgumā bija jāatbild uz jautājumiem par Rūdolfu Blaumani. Skolēni bija ļoti uzmanīgi klausījušies, jo uzdevumus veica ātri un labi. Pasākuma izskaņā visi nodziedāja dziesmu “Cik bēdīgi tie vecāki” – skanēja brīnišķīgi. Kopīgi radījām svētkus un izgodinājām rakstnieku Rūdolfu Blaumani.

Paldies visiem, kas palīdzēja pasākuma organizēšanā. Paldies skolotājām, kuras neatteica un atbalstīja, īpaši Ogres novada skolām, jo daudzi no skolēniem nemaz nav bijuši Ērgļu saieta namā un pirmo reizi uzstājās uz šīs skatuves. Uz tikšanos kādā citā Blaumanim veltītā sarīkojumā!

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite