"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Rūdolfa Blaumaņa nāves atcere

Ik gadu rudenī atzīmē rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa nāves atceri. Septembra pirmajā sestdienā Blaumaņa kapos notiek kapu svētki, kuros pieminēts un godināts rakstnieks.

2020. gada 6. septembrī notika dziesmots pasākums.

Muzikāls pasākums „Brakos”

 

        6. septembrī „Braku” muzejā notika muzikāls pasākums „Rāmi eimu, rāmi teku, rāmi ņēmu valodiņu”, kurā piedalījās jauktais koris „Ērgļi” diriģenta Ralfa Šmīdberga vadībā. Šoreiz nepierastā un citādā veidolā – tautiskā stilā un noskaņās.

            Koris izpildīja dažādas latviešu tautasdziesmas, kurās cildināts cilvēka prāts, dzīves gudrība, saikne ar dievišķo pasauli, bieži pieminēta Saule kā spēka devēja un galvenā dievība. Kora dziedāšanu pavadīja kokles (Kristīne Lūse un Inese Zvaigzne), kā arī bungu ritmiskais skanējums Andra Džiguna izpildījumā. Solo skaisti un skanīgi dziedāja Kristīne Lūse. Kopā tika radīta vienota, dvēseliski spēcīga un reizēm arī maģiska noskaņa, atzīstot, ka latviešu tautasdziesmās ir liels spēks un varenība.

            Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā, paldies skatītājiem, kas teica labus un atzinīgus vārdus, jo ar dziesmām tika svētīta „Braku” sēta un mūsu dižais rakstnieks Rūdolfs Blaumanis.

 

 

Zinta Saulīte, „Braku” muzeja vadītāja

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite