"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

1979-1988

Muzeja vadītāji – Līvija Volkova, Anna Kuzina (1979–2012). Darbinieki – Māra Ivbule (Briede), Aivars Platais, Anna Platā, Jānis Vindelis, Kārlis Meļķis, Antons Beitāns, Evita Rota, Laima Rugāja, Lonija Bērzkalne.

Pasākumi – Notika literāri pasākumi, kuros piedalījās rakstnieki un teātra mākslinieki – Gunārs Priede, Antons Stankevičs, Zigmunds Skujiņš, Pauls Putniņš, Saulcerīte Viese, Zigrīda Stungure, Alma Ābele, Ēriks Brītiņš, režisore Laima Žurgina; aizsākās pasākumu cikls „Sadzirdēt Tālavas taurētāju”, veltīts kāzu viesu un pilngadības viesu uzņemšanai (1979). 1981. gada 31. maijā „Braku” sētā Elzai Rudenājai – Madonas muzeja direktorei – svinēja 70 gadu jubileju ar Rīgas teātru aktieru un Jāņa Gavara lauku kapelas piedalīšanos. No 1981. gada kļuva populāra Jāņu svinēšana „Braku” Jāņkalniņā ar Arta Kumsāra vadītajiem „Skandiniekiem” un folkloristiem – Ritu, Kristīni un Ivaru Raņķiem. 1981. gada oktobrī notika vakarēšana „Braku” saimes istabā ar Madonas „Skandiniekiem” un folkloras teicējām – Olgu Pommeri, Bertu Līburi, E. Krēsliņu, valodnieci Maiju Poišu. To filmēja Latvijas televīzijas režisors Rodrigo Rikards dokumentālai filmai par Vidzemes folkloru „Lai dziesmīte nenotrūkst”. Šajā laikā par „Braku” pastāvīgo ārštata fotogrāfu un ilggadīgu „jāņabērnu” kļuva fotogrāfs, LTV butafors Aivars Salmanis un viņa ģimenes draugs, neatkarīgais žurnālists Kārlis Reimanis.

1982. gadā muzejā notika Latvijas TV uzveduma – A. Upīts „Zaļā zeme” – atsevišķu skatu filmēšana. 1983. gadā „Brakos” un Ērgļos – rakstnieka 120. dzimšanas dienas atceres pasākums ar Drāmas teātra aktieriem Elzu Radziņu, Ēriku Brītiņu, Oļģertu Šalkoni un Ērgļu pašdarbības teātra sagatavotu uzvedumu. 1987. gada pavasarī – teatralizēts gājiens no muižas drupām uz Gaiļkalnu, veltīts Blaumaņa laika Ērgļu kultūras darbiniekiem; dzejnieka Jāņa Sirmbārža 50. jubilejas pasākums. 1988. gadā – R. Blaumaņa mātes Karlīnes Paulīnes Blaumanes (dzim. Šūbergas) 150. dzimšanas dienas atcere. R. Blaumaņa 125. dzimšanas diena un 80. nāves atcere.

Izstādes – Daiņa Rožkalna grafika (1981). Ceļojoša izstāde „R. Blaumanim – 120” (1982). Ekspozīcijas „R. Blaumaņa dzīve un daiļrade” atklāšana (māksliniece Mārīte Kluša) (1983).

Prospekts – R. Blaumaņa muzejs „Braki” (1987).

Zinātniskās tēmas – R. Blaumaņa daiļrade mūsdienās. Jāņa Bazuļa atmiņu pieraksti (1979). Latviešu literātu veltījumi R. Blaumanim. Dabas atainojums R. Blaumaņa prozā (1980). „Braku” sēta etnogrāfiskā skatījumā (1981). R. Blaumaņa dzīve un daiļrade. R. Blaumaņa lugu iestudējumi Vidzemes Tautas teātros (1982). Ērgļu kultūras un sabiedriskā dzīve 19. gs. beigās, Blaumaņa loma tajā. R. Blaumaņa lugu uzvedumi Madonas novadā un Ērgļos (1983). 1905. gads R. Blaumaņa darbos. R. Blaumaņa liriskā dzeja (1984). Kultūras un sabiedriskās dzīves darbinieki Ērgļos. R. Blaumaņa lugas „Skroderdienas Silmačos” brīvdabas izrādes „Brakos” Valsts Liepājas teātra iestudējumos. Veltas Rozenfeldes materiālu apkopojums (1987). Mātes loma R. Blaumaņa daiļradē (1988).

Brīvdabas izrādes – Valsts Liepājas teātris – R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos” (1979, 1980, 1984, 1985). A. Popova Radiorūpnīcas pašdarbības teātris – R. Blaumanis „Trīnes grēki” (1979). Strenču Tautas teātris – R. Blaumanis „Ļaunais gars”. Valsts Liepājas teātris – Zeiboltu Jēkabs „Ūdens burbuļi” (1982). Valsts Liepājas teātris – R. Blaumanis „Trīnes grēki”. Cesvaines Tautas teātris – J. Jaunsudrabiņš „Jo pliks, jo traks”. Madonas Tautas teātris – „Pats mācāms, es gribētu tautu drusku smīdināt”, pēc R. Blaumaņa (1983). VEF kultūras pils Tautas teātris – P. Putniņš „Kāzas kāzās”. Valsts Liepājas teātris – igauņu rakstnieks T. Pakala „Koku pludinātāji” (1984). L. Paegles Valsts Valmieras teātris – Hugo Raudseps „Mikumerdi”. Valsts Liepājas teātris – A. Alunāns „Seši mazi bundzinieki”. Madonas Tautas teātris – R. Blaumanis „No saldenās pudeles”(1985). Ogres rajona k/z „Lāčplēsis” dramatiskais kolektīvs – R. Blaumanis „Ļaunais gars”. Valsts Liepājas teātris – R. Blaumanis „Trīnes grēki” (1986), Ērgļu dramatiskais kolektīvs – R. Blaumanis „Brīnumzālīte” (1987), P. Ērmanis „Brakos” (1988), Madonas Tautas teātris – R. Blaumanis „No saldenās pudeles” (1988).

Saimnieciskie darbi – Dzīvojamās mājas remontdarbi – sienu apmetums un grīdu krāsošana (1979). Eglīšu (50 stādiņi) dzīvžoga atjaunošana no Pirtsdīķa līdz gravai, birztalas izveidošana pie Jauniešu pulcēšanās vietas (1980). Niedru jumta nomaiņa rijai (1981). Remontdarbi RTU sporta bāzes ēkā un mežvīnu stādījums (1981–1983). Niedru jumta nomaiņa kūtij (1985). Zemes meliorācija jaunā ābeļdārza ierīkošanai (1986). Jauns asfalta segums Ērgļi–Braki, muzeja teritorijas zemes meliorācija, talka Gaiļkalnā (1987). No 1987. līdz 1988. gadam noritēja sīklopu kūts celtniecība, darbus vadīja Latvijas PSR Zinātniskās restaurācijas pārvalde. 1988. gadā ar p/s „Ērgļi” palīdzību sagatavoja augsni jaunajam augļu dārzam – pretim pirtiņai.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite