"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 3. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 3. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 3. konkursa

NOLIKUMS

Konkursa devīze: „Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt.” (R. Blaumanis.)                                                                                          

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

            Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”,

            biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, Ērgļu novada dome

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

            7. -9. klašu skolēniem – A4 – 2 lapas, 12. lieluma burtiem

            1. Izstaigāju Braku mājas…

            2. „Tīrumam vajag labuma, sētai – košuma.” (R. Blaumanis.)

            3. „Savs amats katram jāpilda.” (R. Blaumanis.)

4. „Mājas cilvēkiem vajag saticīgi dzīvot.” (R. Blaumanis.)

            10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 4 lapas, 12. lieluma burtiem

1.      Dabas motīvi R. Blaumaņa daiļradē.

2.      R. Blaumaņa „Braki” – latviešu tautas kultūrvēsturiskais mantojums.

            3. „Gudrs cilvēks neskatās uz to vien, kas tagad ir, bet domā arī par nākamajiem laikiem.”(R. Blaumanis.)

            4. „Dimants tikai tad staro, kad viņš stāv gaismā.” (R. Blaumanis.)

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2007. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski,

            e-pasts: braki2@inbox.lv , norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R.Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, Madonas rajons,

               LV – 4840

Kontakttālrunis: 26388629, 4871569, 26406289

Darbu vērtēšana: Darbus vērtē Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izveidotā vērtēšanas komisija.

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja - Zinta Saulīte – R.Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” galvenā speciāliste, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija: Anna Kuzina – R.Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja

            Mārīte Breikša – Madonas rajona latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

            Dace Zvirgzdiņa - Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja

            Sanita Dāboliņa – filoloģe, uzņēmēja

Apbalvošana 2007. gada 1. decembrī Ērgļu saieta namā – R. Blaumaņa 145. dzimšanas dienas svētku noskaņās.

Balvu fonds

                    7. – 9. klase                                                               10. – 12. klase

            1. vieta – 100 lati                                                        1. vieta – 150 lati

            2. vieta – 70 lati                                                          2. vieta – 100 lati

            3. vieta – 50 lati                                                          3. vieta – 70 lati

 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite