"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 3. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 3.konkurss

Konkursu organizē – Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs,

R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, Ērgļu novada dome

Konkursa temati:

7. – 9. klašu skolēniem 

1. Izstaigāju Braku mājas…

2. „Tīrumam vajag labuma, sētai – košuma.” (R. Blaumanis)

3. „Savs amats katram jāpilda.” (R. Blaumanis)

4. „Mājas cilvēkiem vajag saticīgi dzīvot.” (R. Blaumanis)

10. – 12. klašu skolēniem

1. Dabas motīvi R. Blaumaņa daiļradē.

2. R. Blaumaņa „Braki” – latviešu tautas kultūrvēsturiskais mantojums.

3. „Gudrs cilvēks neskatās uz to vien, kas tagad ir, bet domā arī par nākamajiem laikiem.” (R. Blaumanis)

4. „Dimants tikai tad staro, kad viņš stāv gaismā.” (R. Blaumanis)

Konkursa vērtēšanas komisija –

Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Brakii” galvenā speciāliste, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja,

Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja,

Mārīte Breikša – Madonas rajona latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja,

Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja,

Sanita Dāboliņa – filoloģe, uzņēmēja.

            Konkursā piedalījās 246 skolēni no visas Latvijas. Visčaklākie rakstītāji bija no Madonas rajona – 44 autori, no Rīgas rajona – 41, no Aizkraukles rajona – 20.

            Konkursa noslēguma pasākums notika 2007. gada 1. decembrī Ērgļu saieta namā. Sarīkojumu vadīja Valmieras Drāmas teātra aktieris Māris Bezmers.

Laureāti

7. – 9. klašu grupā

1. vieta – Evika Muizniece, Rēzeknes 5. vidusskolas 9. klase

2. vieta – Madara Kolneja, Madonas rajona Praulienas pamatskolas 9. klase

3. vieta – Klinta Šmite, Aizkraukles rajona Bebru pamatskolas 8. klase

            10. – 12. klašu grupā

1. vieta – Līga Rūtiņa, Ogres ģimnāzijas 11. klase

2. vieta – Līga Čevere, Madonas rajona Varakļānu vidusskolas 12. klase

3. vieta – Asnate Kažoka, Jelgavas rajona Kalnciema pilsētas vidusskolas 12. klase

 

            Pasākuma atbalstītāji

Reģionālā attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Olafs Kronlaks – VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Ērgļu novada dome

Valdis Dombrovskis – Eiropas Parlamenta deputāts

Andris Bērziņš – LR Saeimas deputāts

Juris Āzers – a/s „Čiekurkalns” ģenerāldirektors

Madonas rajona padome

Biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite