"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Braku muzeja 58. darba sezonas atklāšanas svētki

09.05.17.
Maijs ir laiks, kad sākas sezona daudziem memoriālajiem muzejiem. „Brakos” atvēršanas svētki notika 9. maijā, atklājot izstādi „Rūdolfs Blaumanis dzīvē un literatūrā”. Jau 2016. gadā tika veikts nopietns zinātnisks pētījums par rakstnieka personību un daiļradi. Izstādes idejas autore un ieceru īstenotāja ir Anna Kuzina, dizainu veidoja mākslinieks Kristaps Priede, tekstus palīdzēja kārtot un rediģēt Zinta Saulīte un Mārīte Breikša.

Izstādes desmit stendos vispusīgi atklāta rakstnieka dzīve un saistība ar Ērgļiem, „Brakiem”, Koknesi, Rīgu un citām vietām gan Latvijā, gan ārpus tās. R. Blaumanis ir latviešu prozas un dramaturģijas meistars, dzejnieks un žurnālists. Īpaša nozīme viņa daiļradē ir bijusi vācu literatūrai un sadarbībai ar baltvācu inteliģenci un radošiem cilvēkiem. Izvēloties labākos vācu autoru darbus, R. Blaumanis ir radījis latviešu literatūrā klasikas pērles un nezūdošas vērtības. Rakstnieka atstātais mantojums joprojām ir aktuāls un mūsdienīgs, par to liecina filmas, katru gadu iestudētās teātra izrādes un pētnieciskais darbs par R. Blaumaņa personību un daiļradi.

Atklājot izstādi, runāja Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, novērtējot muzeja darbinieku devumu R. Blaumaņa popularizēšanā un novēlot veiksmīgu sezonu. Pasākumā ar skanīgām dziesmām priecēja tautas mūzikas kopa „Pulgosnieši” (vadītāja Inese Maltavniece). Dzeju un tautasdziesmas deklamēja Ērgļu vidusskolas 10. klases skolēni skolotājas Indras Rones vadībā.

Šajā dienā svētki bija arī „Braku” niknajai Zīmaļai – papīra govij, kura muzejā nonāca 2007. gada rudenī. Gadu gaitā viņai ir visādi klājies, jo gan putni knābājuši, gan bērni šo to raustījuši un noplēsuši, ik pa laikam tā ir labota un līmēta. Šogad, uzaicinot mākslinieci Inesi Jakobi, kura ir arī govs idejas autore, Zīmaļa atkal tika kārtīgi sakārtota un salīmēta, lai apmeklētājus sagaidītu skaista un glīta – ar puķu ziedu mutē. Paldies māksliniecei par darbu un atsaucību! Arī gotiņai tika veltītas skanīgas dziesmas un deklamētas jaukas tautasdziesmas.

Paldies visiem, kas palīdzēja izstādes tapšanā un priecēja muzeja sezonas 58. atvēršanas svētkos! „Braki” nu ir gatavi jaunajam darba cēlienam.

 
  Atgriezties Iesaki draugiem: 
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite