"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

„Braku” muzejam 60

08.05.19.
Skaistā, saulainā un siltā 8. maija dienā R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki” svinēja savu 60. dzimšanas dienu, lai atskatītos uz gadu gaitā paveikto un atklātu jaunu izstādi „„Braku” muzejam – 60”.

Pāršķirstot vēstures lappuses, nonākam 1958. gada pavasarī, kad sākās vērienīgi muzeja atjaunošanas darbi, lai visu veidotu līdzīgi kā rakstnieka R. Blaumaņa laikā. Pirmo uzbūvēja dzīvojamo māju, un 1959. gada 10. maijā muzeju svinīgi atklāja. Plūda apmeklētāju straumes, bet atjaunošanas darbi turpinājās – uzcēla pirtiņu, drēbju klēti, riju un govju kūti. Pamazām sakopa apkārtni, izveidoja ābeļdārzu, stādīja kokus, iekārtoja takas ar apskates objektiem. 1980. gadu beigās un 1990. gadu sākumā atjaunoja sīklopu kūti, labības klēti un zirgu stalli. Muzejs auga un attīstījās, sagaidot daudzos tūristus, organizējot pasākumus, tikšanās, rīkojot izstādes un gaidot ciemos teātriniekus, lai no sirds izspēlētu R. Blaumaņa drāmas un komēdijas.

Laika gaitā muzeju prasmīgi ir vadījuši Jānis Ķirškalns, Pēteris Liepa, Jānis Putra (Meldrājs), Ligita Bogdanova (Arkliņa), Baiba Vīksna (Kampe), Līvija Volkova, Anna Kuzina. Šobrīd vadītāja ir Zinta Saulīte. Tikpat čakli ir rosījušies zinātniskie līdzstrādnieki, speciālisti un tehniskie darbinieki – katrs ar savu mīlestību un sirds degsmi. Vislielākais paldies Annai Kuzinai, kura „Braku” muzejā ir nostrādājusi 40 gadus, būdama ilgus gadus vadītāja, šobrīd vecākā speciāliste. Viņa vislabāk zina „Braku” vēsturi un muzejā piedzīvoto, veicot nozīmīgus pētījumus, kas aplūkojami izstādēs, lasāmi presē un viņas veidotajās grāmatās.

Jubilejas pasākumu vadīja Zinta Saulīte un baronlielskungs Tranzē (Valdis Zirnis), par muzikālo ietērpu rūpējās Zane Imša, prezentāciju veidoja Antra Diča- Milne. Kopīgi iepazinām muzeja vēsturi 60 gadu ritumā – gan klausoties stāstījumā, gan aplūkojot senās fotogrāfijas (prezentācijas materiālā). Muzejs pateicās darbiniekiem, kas strādājuši gadu gaitā, atzinīgus vārdus teica iestādēm un organizācijām, kas ir sadarbības partneri, kaimiņu muzejiem, īpaši Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam, jo daudzus gadus „Braki” bija tā filiāle. Kā jau svētku reizē, muzejs saņēma daudz laba vēlējumu un dāvanu. Paldies par to! Daudzi ziedi un skaistie puķu podi nu rotā dzīvojamo māju, skulptūru „Rozes mātei”, bet citi – rakstnieka R. Blaumaņa atdusas vietu kā pateicība mūsu dižgaram.

Pasākuma 2. daļā ciemiņi devās aplūkot jauno izstādi „„Braku” muzejam – 60”, kuru veidojuši muzeja darbinieki, bet dizaina autore Aina Pidika. Katrai desmitgadei savs stends un informācija, bet pēdējai – divi stendi, jo daudz notikumu muzeja dzīvē un galvenais – veikts pamatīgs pētnieciskais darbs, veidojot vairākas kultūrvēsturiskas grāmatas. Annas Kuzinas nozīmīgākās – „Blaumanis tuvplānā”, „Blaumaņu pavārgrāmata”, „Reiz Ērgļos”. Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas sakārtotās grāmatas – „Blaumaņu dzimtas līkloči”, „Blaumanis. Braki. Mājas”, „Teātris Blaumaņa zīmē”, „„Brakos” ir varen jauki”, „Ērgļu novads skan”.

Kad aplūkota izstāde, galvenā saimniece Agita Opincāne aicināja uz svētku pusdienām – kārtīgu lauku zupu ar zaļumiem un oliņām. Un tam visam līdzi Agitas jaukais un sirsnīgais smaids un īsta sava darba mīlestību. Ciemiņi ēda slavēdami un neatteicās arī no otras porcijas. Vēlāk, dzerot tēju vai kafiju un baudot svētku kliņģeri, pīrāgus un maizītes, varēja sirsnīgi aprunāties un doties mājup ar jauku noskaņojumu un laba vēlējumiem muzejam – saules mūžu „Brakiem”!

Uz tikšanos 70 gadu jubilejā!

 
  Atgriezties Iesaki draugiem: 
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite