"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 12. konkurss

Konkursā piedalījās 209 skolēni, 208 darbi

 

Aknīstes vsk.(1), Bērzaunes psk.(1), Brocēnu psk.(1), Bulduru Dārzkopības vsk.(1), Cēsu 1.psk.(1), Cēsu Valsts ģimn.(2), DA Cēsu Valsts ģimn.(1), Dagdas vsk.(1), Daugavpils Saskaņas psk.(7), Daugavpils 16.vsk.(1), Daugavpils 17.vsk.(1), J.Raiņa Daugavpils 6.vsk.(1), Degumnieku psk.(1), Druvas vsk.(13), Ērgļu vsk.(2), Iecavas internātpsk.(1), Jaunogres vsk.(15), Jelgavas 2.psk.(4), Jelgavas Spīdolas ģimn.(5), Jelgavas Valsts ģimn.(1), Kārķu psk.(1), Kusas psk.(4), Lapmežciema psk.(1), Lēdmanes psk.(1), G.Merķeļa Lēdurgas psk.(1), Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vsk.(1), Lubānas vsk.(1), Madonas Valsts ģimn.(1), Madlienas vsk.(1), Mazzalves psk.(1), Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk.(4), Ogresgala psk.(6), Ogres Valsts ģimn.(5), Pļaviņu nov. ģimn.(1), Privātā psk. „Gaismas tilts97”(5), Rencēnu psk.(3), Rēzeknes 5.vsk.(2), Rēzeknes tehnikums(1), Rēzeknes Valsts poļu ģimn.(1), Rīgas Igauņu psk.(2), Rīgas Imantas vsk.(1), Rīgas Juglas vsk.(1), Rīgas Klasiskā ģimn.(1), Rīgas 33.vsk.(6), Rīgas Valsts 1.ģimn.(2), Rīgas Valsts 2.ģimn.(62), Rīgas J.Mediņa Mūzikas vsk.(1), Rubas psk.(1), Rudzātu vsk.(1), Sesavas psk.(1), Sējas psk.(1), Skrundas vsk.(1), Skujenes psk.(2), Šķibes psk.(1), Smiltenes vsk.(1), A.Upīša Skrīveru vsk.(4), Stacijas psk.(1), Taurupes psk.(1), Taurupes psk. Meņģeles filiāle(5), Taurupes psk. Mazozolu filiāle(3), Valmieras 5.vsk(2), Valmieras Pārgaujas ģimn.(3), Viļānu vsk.(2).

Laureāti

7.–9. klašu grupā

1.vieta – Beāte Vitkovska-Kaktiņa, Mazzalves pamatskola, 8. kl.

2.vieta – Liene Štokroze, Rencēnu pamatskola, 9. kl.

3.vieta – Katrīna Karple, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 9. kl.

 

10.–12. klašu grupā

1.vieta – Uģis Kremeņš, Rēzeknes tehnikums, 2. grupa.

2.vieta – Linda Vainovska, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 12. kl.

3.vieta – Elīza Spurdziņa, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 12. kl.

 

Veicināšanas balvas

Sintija Augustova, Rēzeknes 5. vidusskola, 11. kl.

Marta Kāpiņa, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 11. kl.

Krista Leite, Rīgas Imantas vidusskola, 11. kl.

Lilita Saulīte, Ērgļu vidusskola, 10. kl.

 

Atzinības pamatskolu grupā

 

Mikam Kristiānam Ceihneram, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par veiksmīgiem formas meklējumiem.

Samantai Cvetkovai, Neretas J. Jaunsudrabiņa vsk., 7.kl. – par spilgtu iztēli.

Lindai Kalniņai, Degumnieku psk., 8.kl. – par sirsnīgumu.

Kristai Annai Kļaviņai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par radošumu.

Laurai Māliņai, Bērzaunes psk., 7.kl. – par individuālu skatījumu.

Darjai Mokrickai, Rīgas 33. vsk., 8.kl. – par virtuālu „Braku” iepazīšanu.

Almai Pavlovskai, Rīgas Juglas vsk., 7.kl. – par emocionālu „Braku” redzējumu.

Artai Adelei Porei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par prasmi paust savu attieksmi.

Beātai Raubiško, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl. – par vērīgumu tēmas atklāsmē.

Anitai Šivcānei, Kusas psk., 7.kl. – par virtuālu un tēlainu „Braku” iepazīšanu.

Annijai Aleksandrai Vītolai, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par garīgo vērtību saskatīšanu.

Patrīcijai Zālītei, A. Upīša Skrīveru vsk., 9.kl. – par savdabīgu fantāziju.

Nelli Dāboliņai, Rīgas Klasiskā ģimn., 7.kl. – par veiksmīgu iejušanos tēlā.

Ancei Millerei, Taurupes psk. Mazozolu filiāle, 8.kl. – par sirsnīgumu.

Ilzei Skrastiņai, Kārķu psk., 9.kl. – par vispusīgumu tēmas atklāsmē.

Dānielam Zariņam, Rencēnu psk., 8.kl. – par spilgtu iztēli.

Darjai Antoņenko, Jelgavas 2. psk, 7.kl. – par valodas izteiksmīgumu.

Grētai Marijai Grebžei, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7.kl. – par oriģinalitāti.

Egijai Žindulei, Ogresgala psk., 9.kl. – par patriotismu.

Delfīnai Busiginai, Jelgavas 2. psk, 7.kl. – par individuālu attieksmi tēla atklāsmē.

Dārtai Ušackai, Iecavas internātpsk., 8.kl. – par emocionalitāti tēla atklāsmē. 

Ričardam Edijam Štibem, Valmieras Pārgaujas ģimn., 9.kl. – par mūsdienīgumu tēla atklāsmē.

Rebekai Ašmanei, Ogresgala psk., 9.kl. – par veiksmīgu sasaisti ar Blaumaņa atziņām.

Santai Bērtiņai, Kusas psk., 7.kl. – par interesantām domām.

Alisei Gucanei, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par nopietnu iedziļināšanos tēmas atklāsmē.

Mārtiņam Kalniņam, Brocēnu vsk., 7.kl. – par sirsnīgumu mātes tēla raksturojumā.

Ancei Petrovicai, Sējas psk., 9.kl. – par radošumu un oriģinalitāti.

Elizabetei Pīlācei, Ogres Valsts ģimn., 8.kl. – par vērtīgām atziņām.

Laurai Putniņai, Taurupes psk. Meņģeles filiāle, 9.kl. – par netradicionālu pieeju.

Marutai Sosnarei, Ogres Valsts ģimn., 9.kl. – par vērtīgām atziņām.

Nikolai Zemītei, Taurupes psk. Mazozolu filiāle, 9.kl. – par emocionalitāti.

Dignai Zilberei, Taurupes psk. Meņģeles filiāle, 9.kl. – par radošiem meklējumiem.

Madarai Zviedrei, Lubānas vsk., 9.kl. – par filozofisku pieeju tēmas atklāsmē.

 

Atzinības vidusskolau grupā

 

Kristapam Antiņam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par niansētu skaņas interpretāciju.

Stellai Bērziņai, Cēsu Valsts ģimn., 11.kl. – par radošu pieeju dabas skaņu atklāsmē.

Klintai Madarai Greilihai, Jelgavas Spīdolas ģimn., 11.kl. – par filozofiskām atziņām.

Elizabetei Grinblatei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par tēlainību.

Norbertam Kalvem, Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par zinātnisku skatījumu uz R. Blaumaņa daiļradi.

Sendijai Ievai Kurzemniecei, Valmieras Pārgaujas ģimn., 10.kl. – par savdabīgu pieeju tēmas atklāsmē.

Zanei Katrīnei Mēnesei, Rīgas Valsts 2. ģimn. – par veiksmīgu dzejas analīzi.

Kristai Gabrielai Robai, Druvas vsk., 11.kl. – par niansētu tēmas atklāsmi.

Līgai Rubenei, A. Upīša Skrīveru vsk., 10.kl. – par interesantu eksperimentu.

Zigurdam Teikmanim, J. Mediņa Rīgas Mūzikas vsk., 4.k. – par veiksmīgu faktu atlasi.

Stellai Ančevskai, Druvas vsk., 11.kl. – par prasmīgu tēmas atklāsmi.

Dacei Kārkliņai, Ērgļu vsk., 10.kl. – par veiksmīgu divu radošu personību salīdzinājumu.

Līvai Beķerei, Valsts 1. ģimn., 11.kl. – par radošiem meklējumiem.

Yeying Dai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par interesi R. Blaumaņa darbu izzināšanā.

Lornai Barbarai Ērlai, Cēsu Valsts ģimn., 10.kl. – par savdabīgu tēmas interpretāciju.

Klintai Kārkliņai, Jelgavas Valsts ģimn., 12.kl. – par patriotismu.

Megijai Marijai Liesmai, Ogres Valsts ģimn., 12.kl. – par māju un svešuma interpretāciju.

Montai Meikališai, Madlienas vsk., 12.kl. – par radošumu.

Elgaram Murānam, Aknīstes vsk., 12.kl. – par poētisku tēmas atklāsmi.

Lindai Prokofjevai, DA Cēsu Valsts ģimn., 11.kl. – par pārdomātu mājas tēla atklāsmi.

Edītei Saļkovskai, Daugavpils 16. vsk., 11.kl. – par aktualitāti tēmas atklāsmē.

Kristīnei Zeimulei, Viļānu vsk., 11.kl. – par interesantu jaunrades darbu.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite