"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 14. konkurss

„Braki” – vakar, šodien, rīt

 

Tu [R. Blaumani] un Tavas mājas ir kā vienots veselums.

Pēteris Leimanis, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl.

Rakstnieks bija māju dvēsele, tās kopējs, sargātājs.

Artjoms Leonovs, Daugavpils 11.psk., 7.kl.

Kas gan būtu Latvija bez R. Blaumaņa, bez „Skroderdienām Silmačos”, bez Līgo dziesmām un rudzu maizes, bez pelēkajiem zirņiem un ķimeņu siera?

Samanta Ozola, Taurupes psk. Mazozolu fil., 8.kl.

Man sirdī palikusi mīlestība un interese par viņa darbiem, jo ne katrs rakstnieks var būt tik aizraujošs un patiess.

Sintija Rubene, Praulienas psk., 7.kl.

Kamēr būs šī pasaule, būs „Braki”. R. Blaumanis ir ne tikai izcils literāts, bet arī ģeniāls cilvēks ar īpaši dziļu pasaules uztveri.

Krišjānis Rudzāts, Barkavas psk., 7.kl.

Rakstīšana ir kā aušana – R. Blaumanis savos darbos ieauž dažnedažādākos diegus. Ieauž kādu savu dvēseles dzīslu un no sava labākā krekla izrauj kādu lina pavedienu.

Elza Stepiņa, Lielvārdes psk., 9.kl.

 

R. Blaumaņa darbu tēli – mani padomdevēji

 

Paņemt padomu ar apdomu – tas ir mans ceļš uz pārmaiņām un izaugsmi. Es ieeju pasaulē, kurā būšu viens no Latvijas tēla veidotājiem un valsts attīstības virzītājiem savas dzīves nākamībā.

Ralfs Zunda, Rencēnu psk., 7.kl.

Rūdolfa Blaumaņa tēli ir mani padomdevēji, jo ved mani pie jaunām atziņām un prasmēm.

Dārta Alksnīte, DA Cēsu Valsts ģimn., 7.kl.

Visskaistākais ir cilvēks, viņa sirds, kas pati staro un dod gaismu un siltumu citiem. Tā R. Blaumanis un viņa radītie darbu varoņi joprojām dzīvo starp mums, starodami gan grāmatu lappusēs, gan filmās, gan teātra izrādēs.

Evelīna Balode, Rencēnu psk., 9.kl.

R. Blaumaņa tēli kā padomdevēji ir dziļu pārdomu rosinātāji manī.

Laima Brasliņa, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl.

Katrā R. Blaumaņa darbā ir kāda pamācība vai padomi. Viņš bija dziļš cilvēks.

Klaudija Dembovska, Rēzeknes Katoļu vsk., 7.kl.

Vecvecāki sniedz man padomus, lai es izaugtu par labāku cilvēku un nepieļautu tādas kļūdas, ko pieļāva viņi.

Henriks Garokalns, Ogresgala psk., 9.kl.

R. Blaumaņa tēli gan iedvesmo, gan pamāca.

Ance Grīnvalde, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 9.kl.

Pārvarot grūtības un redzot cilvēka rīcību, var saprast, kurš ir īsts draugs, palīgs un padomdevējs.

Elizabete Haduņkina, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl.

R. Blaumaņa darbu atziņas: krāt spēkus dzīvei tāpat kā Grīntālam un Birkenbaumam, lai varētu palīdzēt citiem cilvēkiem; ar cieņu, nemelojot sev, izturēt to, ko izturēja Krustiņa tēvs un Kārlēns. Tas liek aizdomāties par literatūras vērtībām un audzina raksturu.

Sanita Kajurova, Zemgales vsk. 7.kl.

Māte ir cilvēks, uz kuru varu paļauties, kurš mani vienmēr mīlēs un sargās.

Lāsma Kalēja, Taurupes psk. Mazozolu fil., 7.kl.

Lasot R. Blaumaņa darbus, vienmēr atradīšu ko vērtīgu, un manu padomdevēju pulks kļūs arvien lielāks.

Kristīne Jirgena, Rīgas Imantas vsk., 7.kl.

Blaumanis manī lika pamatus sapratnei par laimi, nostiprināja pārliecību par to, ka tikai laimīgie saņem to, ko grib.

Ēriks Lapkovskis, Silenes psk., 9.kl.

Lasot Blaumaņa darbus, gluži neviļus no tiem arī mācos un visu izlasīto lieku aiz auss.

Kalvis Lazdiņš, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 8.kl.

Blaumaņa lugu varoņiem katram ir spilgts, neatkārtojams raksturs, un kopā tie veido krāšņu un raibu buķeti.

Ieva Miezere, Ogres Valsts ģimn., 7.kl.

Mazie velniņi ir kļuvuši par maniem padomdevējiem – pielietojot viltību un gribasspēku, var piepildīt kādu vēlēšanos, čakli darot darbu, var kādam sagādāt prieku. Ja mērķis nosprausts, tad iet un darīt – bez čīkstēšanas un slinkošanas.

Nikola Purpleviča, Lubānas vsk., 7.kl.

Runāt ar Rūdolfa Blaumaņa tēliem, manuprāt, būtu tas pats, kas runāt ar pašu Blaumani, jo katrā tēlā ir daļa no viņa.

Elizabete Puzule, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 8.kl.

Rūdolfa Blaumaņa tēli nekur nav pazuduši, tie turpina vēl joprojām dzīvot grāmatās un lasītājos.

Sigita Ratniece, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl.

Es nevaru nosaukt vienu R. Blaumaņa varoni, kura padomus uzklausītu vai rīkotos tā, kā viņš. Taču vienu zinu noteikti – no viņu rīcības varu daudz ko mācīties.

Aigars Rutks, Ogresgala psk., 7.kl.

Mācība, ko esmu guvis no R. Blaumaņa darbu tēliem – domā vairākas reizes, pirms dari kaut ko!

Jegors Sņetkovs, Rīgas 33.vsk., 9.kl.

Jo dziļāki ir darbi, jo nobriedušākam cilvēkam tie jālasa. Lasot pārāk agrā vecumā vai pat nepiemērotā dvēseles stāvoklī, tie var radīt nepareizu priekšstatu par R.Blaumaņa daiļradi un darbā atklāto domu.

Jana Zvirbule, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl.

 

„Nekas mūs tā nepaceļ un turklāt neievaino kā citu sāpes par mūsu likteni.”

(R. Blaumanis)

 

Katrs mirklis ir nozīmīgs ar tiem, kurus tu mīli. Nekas nav svarīgāks par vistuvāko cilvēku.

Oto Rūdolfs Jansons, Gulbīša psk., 8.kl.

Ir dienas, kad man apkārt jūra, aukstums un ledus, bet man dzīvē ir cilvēki, kas ir mana pasaule, un viņu pasaule esmu es. Manas sāpes viņus ievaino, un uzvaras paceļ.

Luīze Burmistrova, Bauskas Valsts ģimn., 8.kl.

Mūzikai nav vecuma, tai nav robežu, un tajā katrs var izpausties, tādēļ tā ir īpaša.

Anda Ārmane, Bauskas pilsētas psk., 9.kl.

Katram ir savs liktenis, un tas ir jāizdzīvo pašam. Mēs varam likteni atvieglot, esot blakus un atbalstot.

Adriāna Jūlija Bagātā, Kusas psk., 8.kl.

Jā, reizēm mēs otra sāpes, slimību, visdziļākos dvēseles pārdzīvojumus uztveram kā savus. Mums sāp, sāp līdz kaulam, bet mēs neko nevaram padarīt.

Undīne Dzene, Madlienas vsk., 7.kl.

Nepārtrauktā savas labestības atdošana, negulētās naktis uztraucoties, nepiepildāma vēlme, lai visiem ir labi, mūsu dzimtas asinīs ir jau ilgi.

Grēta Marija Grebže, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 9.kl.

Tēva mīlestība ir kas pārpasaulīgs, kaut kas, kas stāv pāri visam.

Beāte Anna Klepere, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl.

Viss dzīvē ir iespējams, un nevajag padoties, jo nekad nevar zināt, kas var notikt un kas var likt mainīt savu dzīves ceļu – likteni.

Kristofers Neļķe, Berģu Mūzikas un mākslas psk., 8.kl.

Esi pateicīgs, un tas atmaksāsies vairākkārt! Tikai nebaidies sadurties ar ērkšķiem, jo kā gan citādi spēsi baudīt zieda skaistumu!

Ance Nata Pilsnibure, Smiltenes vsk., 9.kl.

Vienmēr – rīt vai parīt, vai pēc trīs desmitgadēm – vienmēr mēs skumsim pēc tuvinieka, jo ik pa laikam „uzpeldēs” kāda atmiņa par viņu, kas kādam liks pasmieties, taču kādam – raudāt.

Mārica Zaķe, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 9.kl.

Ceru, ka citu sāpes par mūsu likteni ne tikai mūs pacels un turklāt neievainos, bet arī padarīs mūs labākus un skaidrākus.

Ritvars Vjakse, Riebiņu vsk., 8.kl.

 

 

 

Mani literārie līdzinieki R. Blaumaņa daiļradē

 

Savus līdziniekus atrastu ne tikai R. Blaumaņa daiļradē, jo cilvēki vienmēr vienādi baidīsies, priecāsies, ienīdīs, raudās, dusmosies un smaidīs.

Viktorija Sidorova, Viļānu vsk., 11.kl.

Grāmatas – tā ir jauna pasaule. Vieta, kur varu būt bagāta, atgriezties bērnībā, būt patiesi laimīga, risināt grūtas situācijas un darīt daudz ko citu.

Lilita Saulīte, Ērgļu vsk., 12.kl.

R. Blaumaņa darbos lasītājs izdzīvo tēla gaitas, situācijas, reakciju uz dažādiem šķēršļiem un izaicinājumiem, iepazīst tēlu kā tuvu draugu.

Anete Apsīte, Mārupes vsk., 12.kl.

Mani līdzinieki, Kārlis un Kristīne, atgādināja, ka mīlot ugunskuram jādeg, lai kādu sasildītu, lai tas kalpo kā aizsargs, kad šaubu vēji un sāpju lāses cenšas šīs skaistās kaislību liesmas nodzēst.

Elizabete Balode, Ogres tehnikums, 3. kurss

R. Blaumaņa stāstos ir iemūžināta pati tauta, katrs spēj atrast ko tādu, kas liks ieskatīties sevis paša dvēseles dziļākajos nostūros.

Nanija Dzjadzina, Daugavpils Valsts ģimn., 12.kl.

Latvieši R. Blaumani mīl: jo viņš raksta par mums pašiem, par mūsu sāpēm un priekiem, par netikumiem un klusajām vēlmēm, par to, kas mīt sirds dziļākajos stūrīšos.

Renāte Grudule, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl.

Iepazītās R. Blaumaņa stāstu varones Ievas varu saukt par savām līdziniecēm. Mūs vieno ne tikai vārds, bet arī domas, darbi, šaubas, uzdrīkstēšanās un – galvenais – taisnīguma apziņa kā vērtība.

Ieva Isoda, Ilūkstes Raiņa vsk., 12.kl.

Nevar nevienu autora darbu izslēgt kā gaismu istabā – tās stari cauri laužas vēl ilgi.

Katrīna Paula Kravale, Ogres Valsts ģimn., 10.kl.

Blaumaņa darbi būs aktuāli tik ilgi, kamēr eksistēs cilvēks. Būtiski cilvēka rakstura iezīmes un iekšējā pasaule nākotnē krasi nemainīsies. Ja paliksim cilvēki, tad arī R. Blaumaņa darbi dzīvos.

Marija Meldra Kraukle, Daugavpils Valsts ģimn., 12.kl.

Rakstnieks tik apbrīnojami labi pazina cilvēkus! Radīt varoņus ar tik reālām īpašībām, raksturiem un dzīves stāstiem nebūt nav viegli, un ne katrs to spēj.

Agnija Lazdiņa, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk., 12.kl.

Gribētu būt kā Grīntāls – saprātīga, mierīga, joprojām tikpat pozitīvi domājoša un pārliecināta, ka viss notiek uz labu. Es vēlētos skatīties acīs liktenim.

Karīna Meldere, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10.kl.

Priecājos, ieraugot varavīksni, jo man tā asociējas ar laimi, bet R. Blaumanim varavīksne bija mākslinieka zīme, kurā tika ieausta dzīves krāsu pilnība, lai katrs lasītājs vēlētos izsapņot savu sapni.

Marija Ķēniņa, Zvejniekciema vsk., 11.kl.

Spēlējot pati izrādē „Skroderdienas Silmačos”, secinu, ka īstenu latviešu sievieti varētu ieraudzīt, ja sakrustotu visas varones – daiļā dzimuma pārstāves – vienā.

Linda Mešķe, Dobeles Valsts ģimn., 12.kl.

Ir svarīgi dzīvē saprast būtisko, pateikt tik ļoti nepieciešamos vārdus, izsapņot sapņus, realizēt iecerēto… lai kādā brīdī tas neizrādās – par vēlu.

Ilze Nagle, Kārsavas vsk., 12.kl.

Dzīves griba jau ir pārāka par nevēlēšanos dzīvot.

Egija Smeile, Jaņa Rozentāla mākslas skola, 11.kl.

No katra literārā darba manī kaut kas aizķēries, palicis un atstājis tādu kā zīmogu.

Linda Šmalce, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk., 12.kl.

 

R. Blaumanis un Pēterburga

 

Pēterburgai R. Blaumaņa dzīvē ir liela nozīme – te tiek izveidoti kontakti gan ar latviešiem, gan cittautiešiem, radušās idejas un jauni R. Blaumaņa darbi, būtisks ir viņa devums „Pēterburgas Avīzēm”.

Agnese Dzenīte, Brunis Mārtiņš Ķibilds, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl.

R. Blaumanis Pēterburgā nebija laimīgs. Daudz pūļu, laika un darba viņš bija ieguldījis „Purva malā”, daudz arī pilsēta no rakstnieka prasīja. Interesanta, bagāta bija Blaumaņa klātbūtne pilsētas kultūras vidē.

Paula Kukle, Ventspils Valsts 1. ģimn., 12.kl.

 

„Mans zelts ir mana tauta,/ Mans gods ir viņas gods.” (R. Blaumanis)

 

Mans zelts ir mana tauta, kad tā uzdrīkstas būt pati, mans gods ir viņas gods, kad zinu, ka mans gods ir radies no viņas pašas.

Alise Zita Zeidaka, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl.

Mums katram vajag censties kļūt par savas tautas zelta graudu, kaut mazu, mazītiņu, kas māk mīlēt, labu darīt, ieraudzīt un vairot skaisto.

Estere Elizabete Ponciusa, DA Cēsu Valsts ģimn., 10.kl.

Ja man Latvijai dzimšanas dienā vajadzētu dāvināt tikai vienu cilvēku – es vēlreiz tai dāvinātu savu vectēvu. Ar tādiem cilvēkiem kā viņš zeme nepazūd, darbi tiek padarīti, dziesmas izdziedātas līdz galam un grūtības pārvarētas. Dāvinātu daļu no sava zelta – savas ģimenes.

Kārlis Griška, Aknīstes vsk., 11.kl.

Mums nevajag ziedot sevi pilnībā, lai sasniegtu lielus mērķus, bet vajag, lai ikviens izdara kaut mazliet. To kopības mirkli, kad Miervalža karapulki vienoti iet karā pret naidniekiem, vai to brīdi, kad Dziesmu un deju svētkos tūkstošiem balsu saplūst tautas balsī un neskaitāmi soļi izdejo tautas brīvības rakstus, nezaudēt nekad!

Dāvids Rubens, Rudzātu vsk., 11.kl.

„Tālavas taurētājs” ir R. Blaumaņa likteņstāsts, iekšējās pilnveides ceļš un augļi, ļaujot latvietim augt par tautu, no tautas par mīlestību – caur pieņemšanu, savaldību, pacietību un sirdsredzi līdz drosmei un godam.

Līga Pentjuša, Rēzeknes 5.vsk., 12.kl.

Ir vērtīgi aizbraukt, lai atgrieztos, lai novērtētu pasauli un Latviju, lai saprastu, ko nozīmē „ar saknēm būt ieaugušam savā zemē”.

Katrīna Bukava, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10.kl.

Mans neizmērojamais zelts ir mana tauta. Šajā zeltā atspīd miljoniem saules staru, ar kuriem varu bruģēt ceļu uz siltu, gaišu un brīvu nākotni.

Justīne Dižpētere, Elejas vsk., 12.kl.

Svarīgi, lai cilvēki sevī sajustu patriotismu un tautiskās saites ar visiem Latvijas iedzīvotājiem. Mīlēt, cienīt, godāt un prast aizstāvēt savu Latviju ikkatru savas dzīves dienu.

Elīza Janvāre Skrundas vsk., 11.kl.

Ikvienam latvietim jāizstaigā pasaule, bet visa beigās tāpat ir jāatgriežas mājās. Sirds miers ir šeit - Latvijā! Un tikai dzimtenē mūsu dvēsele spēj uzziedēt.

Kintija Kupča, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība, 3. kurss

Svinēt latviskos svētkus, runāt pareizā latviešu valodā, nest Latvijas vārdu citur pasaulē, varbūt pat vienkārši iestādīt koku un palīdzēt Latvijai augt un zaļot.

Liene Larionova, Ogres Valsts ģimn., 11.kl.

Leposimies, ka esam latvieši, ka mūsu kultūra ir tik krāšņa un ka mums ir pašiem sava valoda, jo šī ir patiesā bagātība!

Evija Mahliņeca, Andreja Upīša Skrīveru vsk., 11.kl.

Mūsu tautai spēku dod sava izaudzētā rudzu maize, pašu austs tautastērps un kopīgi nodejota deja vai izdziedāta dziesma.

Ance Millere, Ērgļu vsk., 10.kl.

Ja cilvēki savu prioritāti – ērto dīvānu – nomainītu pret apzinīgu līdzdalību tautas attīstībā, tad ikdienas īgnās sarunas par to, cik viss ir slikti, nomainītos pret reālu ieguldījumu kopējam labumam.

Arīna Muravjova, Rēzeknes 5.vsk., 12.kl.

Ziedot sevi un savu darbu tautas un valsts labā, jo tauta esam mēs paši, valsti veidojam mēs, un tikai mēs kā viens vesels.

Dāvids Pavlovs, Rēzeknes tehn., 3.kurss

Lūdzos par Latvijas iedzīvotājiem, lai viņi mācās atšķirt labo no ļaunā, lai spēj cienīt savu ģimeni un tēvzemi, lai turpina savas dzimtas tradīcijas un saglabā vērtības.

Elīza Poiša, Daugavpils Valsts ģimn., 11.kl.

Latvija ir cilvēks, katrs no mums, tauta. Mūsu zelts spīdēs tik spoži, cik spoži mēs to spodrināsim.

Margarita Sēkliņa, Ogres Valsts ģimn., 12.kl.

Ar lepnumu varu teikt, ka Latvija bija, ir un būs mana zeme.

Anna Šiline, Priekules vsk., 11.kl.

„Mans zelts ir mana tauta,/ Mans gods ir viņas gods” var teikt par cilvēkiem, kuri nevis sūdzas par cukura fabriku neesamību Latvijā, bet gan lepojas par paveikto un aktīvi iesaistās, veidojot tādu valsti, kurā ar lepnumu var un vēlas dzīvot.

Ričards Edijs Štibe, Valmieras Pārgaujas ģimn., 11.kl.

Īsts savas tautas patriots nekad nebeigs ticēt tautas spējai uz diženām lietām.

Rūdolfs Arvīds Truls, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10.kl.

Nekur jau nav tik labi kā mājās. Sava valsts un tauta ir jāmīl, jāgodā, saudzējot tās vērtības un nozīmi mūsu dzīvē.

Elīna Vosveniece, Madlienas vsk., 11.kl.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite