"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 14. konkurss

Konkursā piedalījās 158 skolēni (156 darbi)

 

Aknīstes vsk.(1), A.Upīša Skrīveru vsk.(3), Barkavas psk.(1), Bauskas pilsētas psk.(3), Bauskas Valsts ģimn.(1), Berģu Mūzikas un mākslas psk.(3), Daugavpils 11.psk.(1), Daugavpils Valsts ģimn.(3), Dobeles Valsts ģimn.(3), D.Ozoliņa Apes vsk.(1), DA Cēsu Valsts ģimn.(2), Drustu psk.(1), Druvas vsk.(4), Dundagas vsk.(1), Elejas vsk.(1), Ērgļu vsk.(2), Gulbīša psk.(1), Ilūkstes Raiņa vsk.(1), J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vsk.(1), Jelgavas 1.internātpsk.(3), Jelgavas Spīdolas ģimn.(2), Jelgavas Valsts ģimn.(3), Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrv.(1), Kārsavas vsk.(1), Krimuldas vsk.(1), Kusas psk.(5), Lapmežciema psk.(1), Lēdmanes psk.(2), Lielvārdes psk.(1), Lubānas vsk.(3), Madlienas vsk.(2), Madonas Valsts ģimn.(1), Mālpils nov. vsk.(1), Mārupes vsk.(1), Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk.(3), Ogres 1.vsk.(1), Ogresgala psk.(5), Ogres tehnikums(3), Ogres Valsts ģimn.(4), O.Vācieša Gaujienas psk.(1), PIKC NMV J.Rozentāla mākslas sk.(1), Pļaviņu nov. ģimn.(2), Praulienas psk.(1), Priekules vsk.(1), privātā psk. „Gaismas tilts 97”(8), Rencēnu psk.(2), Rēzeknes 5.vsk.(2), Rēzeknes Katoļu vsk.(2), Rēzeknes tehnikums(2), Riebiņu vsk.(1), Rīgas 33.vsk.(4), Rīgas Imantas vsk.(1), Rīgas Vakara ģimn.(3), Rīgas Valsts 2.ģimn.(20), Rudzātu vsk.(1), Silenes psk.(1), Skrundas vsk.(2), Smiltenes vsk.(3), Taurupes psk.(1), Taurupes psk. Mazozolu filiāle(4), Valmieras Pārgaujas ģimn.(1), Vangažu vsk.(1), Varakļānu vsk.(1), Ventspils Valsts 1.ģimn.(1), Viļānu vsk.(2), Zaķumuižas psk.(1), Zemgales vsk.(7), Zilupes vsk.(1), Zvejniekciema vsk.(2).

 

Godalgotās vietas

 

  1. vieta – Ralfs Zunda, Rencēnu psk., 7.kl.
  2. vieta – Oto Rūdolfs Jansons, Gulbīša psk., 8.kl.
  3. vieta – Luīze Burmistrova, Bauskas Valsts ģimn., 8.kl.

 

  1. vieta – Alise Zita Zeidaka, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl.
  2. vieta – Estere Elizabete Ponciusa, DA Cēsu Valsts ģimn., 10.kl.
  3. vieta – Viktorija Sidorova, Viļānu vsk., 11.kl.

 

 

Veicināšanas balvas

 

Anda Ārmane, Bauskas pilsētas psk., 9.kl.

Pēteris Leimanis, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl.

Kārlis Griška, Aknīstes vsk., 11.kl.

Līga Pentjuša, Rēzeknes 5.vsk., 12.kl.

Dāvids Rubens, Rudzātu vsk., 11.kl.

Lilita Saulīte, Ērgļu vsk., 12.kl.

Atzinības

Artjomam Leonovam, Daugavpils 11.psk., 7.kl. – par savdabīgumu tēmas atklāsmē.

Samantai Ozolai, Taurupes psk. Mazozolu filiāle, 8.kl. – par iedziļināšanos tēmā.

Sintijai Rubenei, Praulienas psk., 7.kl. – par veiksmīgu iedziļināšanos tēmā.

Krišjānim Rudzātam, Barkavas psk., 7.kl. – par sirsnīgu skatījumu uz „Brakiem”.

Elzai Stepiņai, Lielvārdes psk., 9.kl. – par iedziļināšanos tēmā.

Dārtai Alksnītei, DA Cēsu Valsts ģimn., 7.kl. – par loģiskumu un vērtīgām atziņām.

Evelīnai Balodei, Rencēnu psk., 9.kl. – par vērtīgām atziņām

Laimai Brasliņai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl. – par nozīmīgu vērtību saskatīšanu R. Blaumaņa darbos.

Klaudijai Dembovskai, Rēzeknes Katoļu vsk., 7.kl. – par oriģinalitāti.

Henrikam Garokalnam, Ogresgala psk., 9.kl. – par līdzpārdzīvojumu un emocionalitāti.

Ancei Grīnvaldei, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par interesantu skatījumu uz lugu „Skroderdienas Silmačos”.

Elizabetei Haduņkinai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par interesantu ceļojumu tēlu pasaulē.

Sanitai Kajurovai, Zemgales vsk. 7.kl. – par vērtīgām domām un atziņām.

Lāsmai Kalējai, Taurupes psk. Mazozolu filiāle, 7.kl. – par veiksmīgu situāciju analīzi.

Kristīnei Jirgenai, Rīgas Imantas vsk., 7.kl. – par vērtīgām atziņām.

Ērikam Lapkovskim, Silenes psk., 9.kl. – par interesantu Andara tēla interpretāciju.

Kalvim Lazdiņam, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 8.kl. – par pozitīvā meklējumiem R. Blaumaņa tēlos.

Ievai Miezerei, Ogres Valsts ģimn., 7.kl. – par prasmīgu tēlu analīzi.

Nikolai Purplevičai, Lubānas vsk., 7.kl. – par sirsnību pasakas „Velniņi” tēlu atklāsmē.

Elizabetei Puzulei, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 8.kl. – par prasmi analizēt tēlus.

Sigitai Ratniecei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl. – par bagātu fantāziju.

Aigaram Rutkam, Ogresgala psk., 7.kl. – par analītisku pieeju tēmas atklāsmē.

Jegoram Sņetkovam, Rīgas 33.vsk., 9.kl. – par oriģinalitāti.

Janai Zvirbulei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par prasmīgu situāciju analīzi.

Adriānai Jūlijai Bagātajai, Kusas psk., 8.kl. – par interesantām domām.

Undīnei Dzenei, Madlienas vsk., 7.kl. – par radošumu un emocionalitāti

Grētai Marijai Grebžei, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par tēlainību.

Beātei Annai Kleperei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par jaunradi.

Kristoferam Neļķem, Berģu Mūzikas un mākslas psk., 8.kl. – par emocionalitāti.

Ancei Natai Pilsniburei, Smiltenes vsk., 9.kl. – par filozofiskām pārdomām.

Māricai Zaķei, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par emocionālo pārdzīvojumu.

Ritvaram Vjaksem, Riebiņu vsk., 8.kl. – par sirsnīgumu.

Anetei Apsītei, Mārupes vsk., 12.kl. – par vērtīgām atziņām.

Elizabetei Balodei, Ogres tehnikums, 3. kurss – par radošu, atziņām bagātu tēmas atklāsmi.

Nanijai Dzjadzinai, Daugavpils Valsts ģimn., 12.kl. – par prasmīgu tēlu analīzi.

Renātei Grudulei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par radošiem meklējumiem.

Ievai Isodai, Ilūkstes Raiņa vsk., 12.kl. – par netradicionālu pieeju.

Katrīnai Paulai Kravalei, Ogres Valsts ģimn., 10.kl. – par prasmīgu analīzi.

Marijai Meldrai Krauklei, Daugavpils Valsts ģimn., 12.kl. – par analītisku tēmas atklāsmi.

Agnijai Lazdiņai, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk., 12.kl. – par paaudžu sasaisti ar R. Blaumaņa darbu tēliem.

Karīnai Melderei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10.kl. – par veiksmīgu domu pamatojumu.

Marijai Ķēniņai, Zvejniekciema vsk., 11.kl. – par veiksmīgu darba kompozīciju.

Lindai Mešķei, Dobeles Valsts ģimn., 12.kl. – par radošumu.

Ilzei Naglei, Kārsavas vsk., 12.kl. – par filozofisku ievirzi.

Egijai Smeilei, Jaņa Rozentāla mākslas skola, 11.kl. – par netradicionālu pieeju tēmas risinājumā.

Lindai Šmalcei, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk., 12.kl. – par prasmīgu tēlu interpretāciju.

Agnesei Dzenītei un Brunim Mārtiņam Ķibildam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par pētniecisku ievirzi.

Paulai Kuklei, Ventspils Valsts 1. ģimn., 12.kl. – par personīgo attieksmi tēmas interpretācijā.

Katrīnai Bukavai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10.kl. – par aktuālu problēmu redzējumu.

Justīnei Dižpēterei, Elejas vsk., 12.kl. – par spilgtu tēlainību.

Elīzai Janvārei, Skrundas vsk., 11.kl. – par patriotismu.

Kintijai Kupčai, Jēkabpils Agrobiznesa kol. Barkavas struktūrvienība, 3. kurss – par emocionalitāti un patriotismu.

Lienei Larionovai, Ogres Valsts ģimn., 11.kl. – par oriģinālu pieeju.

Evijai Mahliņecai, Andreja Upīša Skrīveru vsk., 11.kl. – par latvisko vērtību attēlojumu.

Ancei Millerei, Ērgļu vsk., 10.kl. – par latvisko vērtību atklāsmi.

Arīnai Muravjovai, Rēzeknes 5.vsk., 12.kl. – par vēsturiski filozofisku skatījumu.

Dāvidam Pavlovam, Rēzeknes tehn., 3.kurss – par oriģināliem meklējumiem.

Elīzai Poišai, Daugavpils Valsts ģimn., 11.kl. – par iztēli un fantāziju.

Margaritai Sēkliņai, Ogres Valsts ģimn., 12.kl. – par patriotismu tēmas atklāsmē.

Annai Šilinei, Priekules vsk., 11.kl. – par emocionālo vēstījumu.

Ričardam Edijam Štibem, Valmieras Pārgaujas ģimn., 11.kl. – par literāri vēsturisku skatījumu.

Rūdolfam Arvīdam Trulam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10.kl. – par analītiskām prasmēm.

Elīnai Vosveniecei, Madlienas vsk., 11.kl. – par vienkāršību un skaidrību.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite