"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 16. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 16. konkursa rezultāti, 2020

Konkursā piedalījās 142 skolēni

 

Aizkraukles nov. vsk.(1), Āgenskalna Valsts ģimn.(1), Balvu Valsts ģimn.(1), Berģu Mūzikas un mākslas psk.(3), Cēsu Valsts ģimn.(2), Daugavpils 11.psk.(1), Daugavpils Valsts ģimn.(1), Dobeles Valsts ģimn.(1), DA Cēsu Valsts ģimn.(1), E.Glika Alūksnes Valsts ģimn.(1), Ērgļu vsk.(6), Jelgavas Valsts ģimn.(3), Kārsavas vsk.(2), Limbažu vsk.(6), Līvānu 1.vsk.(1), Madlienas vsk.(2), Maltas vsk.(2), Ogres 1.vsk.(3), Ogresgala psk.(5), Ogres tehnikums(1), Ogres Valsts ģimn.(5), Olaines 1.vsk. (1), Praulienas psk.(1), Privātā psk. „Gaismas tilts 97”(3), Rencēnu psk.(2), Rēzeknes Katoļu vsk.(1), Rēzeknes Valsts ģimn.(1), Rīgas Valsts 2.ģimn.(65), Rojas vsk.(1), Siguldas pilsētas vsk.(1), Siguldas Valsts ģimn.(1), Smiltenes vsk.(1), Talsu Valsts ģimn.(1), Taurupes psk.(1), Taurupes psk. Mazozolu filiāle(1), Taurupes psk. Meņģeles filiāle(2), Trikātas psk.(1), Vaiņodes vsk.(1), Valmieras Viestura vsk.(1), Vecpiebalgas vsk.(3), Ventspils Mūzikas vsk.(4).

 

Godalgotās vietas

 

1. vieta – Dāvids Ēberliņš, Rīgas Valsts 2. ģimn., 9.kl.

1. vieta – Ieva Radzvilaviča, Ērgļu vsk., 12.kl.

2. vieta – Madara Liene Gaile, Jelgavas Valsts ģimn., 9.kl.

2. vieta – Laura Libere, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl.

3. vieta – Aigars Rutks, Ogresgala psk., 9.kl.

3. vieta – Zanda Zaļakmene, Āgenskalna Valsts ģimn., 11.kl.

 

Veicināšanas balvas

 

Ieva Miezere, Ogres Valsts ģimn., 9.kl.

Annemarija Oļševska, Rēzeknes Valsts 1. ģimn., 9.kl.

Katrīna Bukava, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl.

Evelīna Grīvīte, Ogres 1. vsk., 12.kl.

Elīna Krastiņa, Ogres 1. vsk., 12.kl.

Krista Undīne Skutele, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl.

 

Atzinības

Pamatskolu grupa

 

Mans ceļojums R. Blaumaņa grāmatu pasaulē

 

Dārtai Alksnītei, DA Cēsu Valsts ģimn., 9.kl. – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē.

Rēzijai Ābeļkalnei, Berģu Mūzikas un mākslas psk., 9.kl. – par mākslinieciskumu.

Lienītei Daibei, Smiltenes vsk., 9.kl. – par iedziļināšanos R. Blaumaņa darbu pasaulē.

Martai Grīnvaldei, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par vērtīgām atziņām.

Sabīnei Jaškei, Rencēnu psk., 9.kl. – par pamatīgu R. Blaumaņa darbu izpēti.

Lāsmai Kalējai, Taurupes psk. Mazozolu filiāle, 9.kl. – par emocionalitāti.

Madarai Kvālei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl. – par veiksmīgu R. Blaumaņa darbu interpretāciju.

Katrīnai Katei Millerei, privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par oriģinalitāti.

Emīlam Ļutam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par interesantu savas attieksmes atklāsmi.

Laurai Mūrmanei, Taurupes psk. Meņģeles filiāle, 8.kl. – par bagātu iztēli.

Edvardam Rokenam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl. – par godīgu attieksmi R. Blaumaņa darbu interpretācijā.

Beātei Štauerei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl. – par savas pieredzes atklāsmi R. Blaumaņa darbu ietekmē.

Evelīnai Vaherei-Abražunei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 9.kl. – par vērtīgām atziņām. 

Evijai Vildiņai, Siguldas pilsētas vsk., 9.kl. – par R. Blaumaņa darbu pārdomātu sasaisti ar mūsdienām.

 

Ko es vēlētos pastāstīt par R. Blaumani

 

Gitai Jarockai, Taurupes psk. Meņģeles filiāle, 8.kl. – par veiksmīgu tēmas atklāsmi.

Alīnai Mušai, Ērgļu vsk., 8.kl. – par emocionālu un pārdomātu tēmas atklāsmi.

Diānai Roķei, Rencēnu psk., 9.kl. – par veiksmīgu R. Blaumaņa valodas atklāsmi.

Emīlijai Vanderei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par labu argumentāciju tēmas atklāsmē.

 

 

„Jātur, lūk, reizēm arī vārds, ko pats sev esi devis.” (R. Blaumanis)

 

Uvim Bukam, Limbažu vsk., 8.kl. – par radošiem meklējumiem un emocionālu jaunradi.

Klaudijai Dembovskai, Rēzeknes Katoļu vsk., 9.kl. – par oriģinālu literāro jaunradi.

Lindai Gaigalniecei, Ogresgala psk., 9.kl. – par pastāvīgiem spriedumiem.

Norai Grantiņai, Ogres Valsts ģimn., 7.kl. – par R. Blaumaņa stāsta „Baltais” dziļu analīzi.

Vendijai Kokarei, Aizkraukles novada vsk., 9.kl. – par savdabīgu tēmas atklāsmi.

Līvijai Mētrai Mekšai, Ogres Valsts ģimn., 7.kl. – par savas personības veidošanās atklāsmi R. Blaumaņa darbu ietekmē.

Uldim Ozolam, Siguldas Valsts ģimn., 8.kl. – par vērtīgām atziņām.

Elīzai Evelīnai Pētersonei, Trikātas psk., 9.kl. – par spilgtu iztēli un fantāziju.

Sintijai Rubenei, Praulienas psk., 9.kl. – par savas personības atklāsmi R. Blaumaņa darbu ietekmē.

Lizetei Rudzītei, Vecpiebalgas vsk., 7.kl. – par sirsnīgumu un radošumu tēmas atklāsmē.

Emīlam Salcevičam, Ogres Valsts ģimn., 9.kl.par interesantu valodu tēmas atklāsmē. 

Undai Streļčai, Kārsavas vsk., 9.kl. – par labu pašanalīzi R. Blaumaņa darbu ietekmē.

 

Vidusskolu grupa

 

R. Blaumaņa literāro darbu brīnumainā vara

 

Arnitai Bernānei, Daugavpils Valsts ģimn., 11.kl. – par atklātu R. Blaumaņa darbu ietekmi autores personības veidošanā.

Liliannai Cimzietei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par analītisku pieeju tēmas atklāsmē.

Artim Dambrānam, Jelgavas Valsts ģimn., 10.kl. – par patiesu realitāti tēmas atklāsmē.

Evelīnai Innei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par personīgās pieredzes atklāsmi R. Blaumaņa darbu kontekstā.

Kristiānai Kristbergai, Talsu Valsts ģimn., 11.kl. – par tēmas izklāsta oriģinalitāti.

Elizabetei Mileikai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par vispusīgu R. Blaumaņa darbu interpretāciju.

Elīnei Paurai, Jelgavas Valsts ģimn., 11.kl. – par veiksmīgiem stilistiskiem meklējumiem.

Sintijai Elizabetei Ratnikai, Maltas vsk., 10.kl.par R. Blaumaņa daiļrades sasaisti ar mūsdienām.

Annai Marijai Vārpiņai, Ventspils Mūzikas vsk., 1. kurss – par ģimenisko vērtību atklāsmi R. Blaumaņa darbos.

Rasai Zīmelei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par R. Blaumaņa personības un daiļrades vispusīgu atklāsmi.

 

Man tuvie komiskie tēli R. Blaumaņa dramaturģijā

 

Karlīnai Šagiazdanovai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par veiksmīgu komisko tēlu analīzi R. Blaumaņa lugā „Skroderdienas Silmačos”.

 

Mani atradumi R. Blaumaņa valodas krājumā

Danielai Rihterei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par oriģinālu jaunrades darbu. 

 

„Lāpīšana arvien iet ilgāk nekā saplēšana.” (R. Blaumanis)

 

Anetei Andrupei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par netradicionalitāti tēmas atklāsmē.

Dārtai Cīrulei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par netradicionālu pieeju tēmas atklāsmē.

Martai Liepiņai, Ventspils Mūzikas vsk., 3. kurss – par R. Blaumaņa darbu ietekmi savas personības veidošanā.

Madarai Miezei, Dobeles Valsts ģimn., 10.kl. – par oriģinalitāti un filozofiskumu tēmas atklāsmē.

Šarlotei Luīzei Odziņai, Cēsu Valsts ģimn., 10.kl. – par veiksmīgu jaunrades darbu.

Gabrielai Skraucei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par analītisku R. Blaumaņa darbu izvērtējumu.

Emīlijai Viļumai, Ogres Valsts ģimn., 11.kl. – par spilgtām metaforām R. Blaumaņa darbu interpretācijā.

Janai Žubei, Ogres tehn., 2. kurss – par emocionalitāti tēmas atklāsmē.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite