"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 16. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas laureātu apbalvošanas pasākums

R. Blaumaņa literārās prēmijas konkurss un tā organizēšana jau daudzu gadu garumā ir kļuvusi par neatņemamu muzeja darba sastāvdaļu. Arī šogad uz “Brakiem” ceļoja skolēnu domraksti, saņēmām 142 darbus no visdažādākajām Latvijas vietām – no Ērgļiem, Ogres, Ogresgala, Taurupes, Madlienas, Cēsīm, Vecpiebalgas, Daugavpils, Siguldas, Rīgas, Jelgavas, Limbažiem, Ventspils. Visčaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, atceļoja 65 domraksti.

Kā katru gadu, darbi tika vērtēti pamatskolu un vidusskolu grupā, kurā skolēni varēja rakstīt par sev tīkamo un saistošo tematu – ar galveno nosacījumu, ka domrakstam ir jābūt saistītam ar R. Blaumaņa personību un daiļradi. Lai noteiktu visvislabākos, žūrijai bija grūts darbs, jo dažkārt gribējās iedot divas pirmās, divas otrās vietas, tāpēc līdzās godalgotajām ir skolēni, kuri saņems veicināšanas balvas, kas ir gandrīz tikpat līdzvērtīgas kā laureātu gods.

Paldies žūrijai par rūpīgo darbu! Zintai Saulītei – “Braku” muzeja vadītājai, Annai Kuzinai – “Braku” muzeja vecākajai speciālistei, Mārītei Breikšai – latviešu valodas skolotājai, Indrai Ronei – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai, Sanitai Dāboliņai – grāmatu redaktorei, kā arī Kristīnei Lūsei, kura ir uzsākusi darba gaitas “Braku” muzejā.

Tā kā valstī noteikto ierobežojumu dēļ R. Blaumaņa literārās prēmijas 16. konkursa noslēguma sarīkojums un apbalvošana nevarēja notikt klātienē, tad sadarbībā ar Antru Diču-Milni un “Manu Filmu Studiju” tika izveidots video sveiciens, kuru varēja noskatīties “Braku” muzeja mājas lapā, sākot no 5. decembra – tieši tajā dienā, kad tas bija paredzēts Ērgļos un “Brakos”.

Noslēguma pasākumu vadīja muzeja vadītāja Zinta Saulīte, bet labos vārdus konkursa dalībniekiem teica “Braku” muzeja vecākā speciāliste Anna Kuzina, Ērgļu bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska, veselības uzņēmuma grupas “Repharm” komunikācijas direktore Līga Ribkinska, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Kultūras kanons” koordinatore Anita Smeltere, žūrijas pārstāve Sanita Dāboliņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis.

Konkursa laureāti pamatskolu grupā – 1. vieta – Dāvids Ēberliņš, Rīgas Valsts 2. ģim., 9.kl., 2. vieta – Madara Liene Gaile, Jelgavas Valsts ģimn., 9.kl., 3. vieta – Aigars Rutks, Ogresgala psk., 9.kl. Vidusskolu grupā – 1. vieta – Ieva Radzvilaviča, Ērgļu vsk., 12.kl., 2. vieta – Laura Libere, Rīgas Valsts 2. ģim., 12.kl., 3. vieta – Zanda Zaļakmene, Āgenskalna Valsts ģimn., 11.kl.

Pasākuma video sveiciena veidošanā liels paldies koklētājām Inesei Zvaigznei un Kristīnei Lūsei, bundziniekam Andrim Džigunam par latviski spēcīgo muzikālo pavadījumu, Ērgļu jauktajam korim un diriģentam Ralfam Šmīdbergam! Tā kā katru gadu deju kolektīvs “Pastalnieki” sveica ar jautru un azartisku dejošana, tad šogad skaisti mirkļi no “Brakiem”, kuros dejotājas rada māju un latviskuma sajūtu sētā. Paldies vadītājai Mārītei Taškānei! Pateicība Blaumaņa biedrības biedriem par izpalīdzēšanu.

Konkursa atbalstītāji – Ērgļu novada pašvaldība, biedrība “Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš, A/S “Latvijas Mediji”, A/S “Repharm”, Latvijas Nacionālā bibliotēka, UNESCO LNK, biškopis Gints Krastiņš. Paldies par balvām un suvenīriem. Šogad dāvanas ceļos pa pastu vai tiks nogādātas uz skolu, naudas prēmijas – pārskaitītas uz norādīto kontu.

Vai nav skaisti lasīt labus vārdus par konkursu, un īpaši, ja ar saņemto naudas prēmiju ir vēlme dalīties. 1. vietas ieguvējs pamatskolu grupā Dāvids Ēberliņš atsūtīja jauku ziņu: “Pateicos par Jūsu darbu un novērtējumu. Manuprāt, pēc veiksmīgi paveikta darba ir nekavējoties jāiet darīt cits labs darbs, tāpēc mazu daļu no iegūtās naudas balvas es ieguldīšu Ziemassvētku labdarības akcijā “Laimes namiņš”. Mūsu klase ir apņēmusies kādai meitenei no daudzbērnu ģimenes uzdāvināt dāvanu, ko viņa ir minējusi vēstulē. Gribu, lai “Blaumaņa” nauda piedalītos Ziemassvētku brīnuma tapšanā.”

Lai skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks un uz tikšanos R. Blaumaņa 17. konkursā!

„Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite