"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 20. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 20. konkursa nolikums, 2024

R. Blaumaņa literārās prēmijas 20. konkursa nolikums
NOLIKUMS

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

  1. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

  1. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo profesionālo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7.–9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Ko man pastāstīja „Braku” pūra lāde.
  2. Kuras R. Blaumaņa grāmatas es vēlētos savā grāmatplauktā?
  3. „Censties var visur, jo cenšanās, tā īstā, nav nekas cits kā nopietns darbs.”

      (Vēstule Osvaldam Kraujiņam 1907. gada 23. augustā)

      10.–12. klašu skolēniem – A4 – 2-3 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Man tuvās lappuses R. Blaumaņa dzejā vai prozā, vai dramaturģijā.
  2. Iepazīstot R. Blaumaņa dzīves un darba vietas, stāstu par sev tuvām vietām.

      [vēlams noskatīties video raidījumu “Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīves un darba vietas” – www.braki.lv]
    3. „Ir tādi cilvēki, no kuriem negribas nemaz šķirties, ar kuriem var runāt un runāt...” (Vēstule Pēterim Blauam 1889. gada 12. oktobrī)

Vērtēšanas kritēriji:

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2024. gada 19. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot autora foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV–4840

Kontakttālrunis: 26388629

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Sanda Ekerte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” krājuma glabātāja

      Mārīte Breikša – latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Indra Rone – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

     Sanita Dāboliņa – grāmatu sakārtotāja un redaktore

Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2024. gada 16. novembra „Braku” muzeja mājas lapā www.braki.lv

Apbalvošana 2024. gada 7. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7.–9. klase                                                               10.–12. klase

  1. vieta – 70 eiro                                                          1. vieta – 100 eiro
  2. vieta – 50 eiro                                                          2. vieta – 80 eiro
  3. vieta – 30 eiro                                                          3. vieta – 50 eiro

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas (balvu fonds 120,00 EUR) un atzinības.

 

Piedaloties konkursā, darba autors piekrīt, ka viņa darbs un foto var tikt publicēts vai citādi izmantots konkursa ietvaros.

Lejuplādēt nolikumu Word formātā var ŠEIT


DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite