"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 4. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 4.konkurss

Konkursu organizē – R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, Ērgļu novada dome

Konkursa temati:

7. – 9. klašu skolēniem

1. Dižās Braku liepas stāsts.

2. „Braki – viena no Latvijas svētvietām.” (L. Volkova)

3. „Dzīvot ir savas iedzimtās dāvanas attīstīt līdz augstākai pilnībai.”

         (R. Blaumanis)

4. „Labāku dzīvi var sajust, ja to uztver ar humoru.” (R. Blaumanis)

10. – 12. klašu skolēniem

1. Māte R. Blaumaņa dzīvē un daiļradē.

2. „Sastapšanās ar Brakiem ir ļoti dziļa sastapšanās ar R. Blaumani.”

        (L. Volkova)

3. „Dzīve ir avots, no kura mums izverd daudz skaidra prieka.” (R. Blaumanis)

4. „Īstā laime ir pieticība.” (R. Blaumanis)

Konkursa vērtēšanas komisija –

Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Brakii” galvenā speciāliste, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja,

Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja,

Mārīte Breikša – Madonas rajona latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja,

Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja,

Sanita Dāboliņa – filoloģe, uzņēmēja.

            Konkursā piedalījās 246 skolēni no visas Latvijas. Visčaklākie rakstītāji bija no Madonas rajona – 36 autori, no Jēkabpils rajona – 35, no Valmieras rajona – 34.

            Konkursa noslēguma pasākums notika 2008. gada 6. decembrī Ērgļu saieta namā. Sarīkojumu vadīja Valmieras Drāmas teātra aktrise Ieva Puķe. Kā balvu konkursa dalībnieki un pasākuma atbalstītāji un organizatori saņēma grāmatu „Rūdolfs Blaumanis mūsdienu skolēnu pārspriedumos un jaunradē” (2008), kurā apkopoti Blaumaņa triju konkursu skolēnu labākie domraksti, grāmatas sastādītājas Zinta Saulīte un Mārīte Breikša.

Laureāti

7. – 9. klašu grupā

1. vieta – Linda Dieriņa, Aizkraukles rajona Bebru pamatskolas 8. klase

2. vieta – Marta Suveizda, Madonas rajona Ērgļu vidusskolas 7. klase

3. vieta – Zanda Mežale, Balvu rajona Rekavas vidusskolas 9. klase

            10. – 12. klašu grupā

1. vieta – Helmuts Caune, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 12. klase

2. vieta – Vita Biltauere, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12. klase

3. vieta – Kristiāna Blūma, Gulbenes rajona Gulbīša vidusskolas 10. klase

3. vieta – Laima Šeņavska, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11. klase

 

            Pasākuma atbalstītāji

Madonas rajona padome

Ērgļu novada dome

VAS Latvijas Valsts ceļi

Valdis Dombrovskis – Eiropas Parlamenta deputāts

Biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite