"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 5. konkurss

Konkursa rezultāti

Laureāti

7. – 9. klašu grupā

  1. vieta – Marta Suveizda, Ērgļu vidusskola, 8. klase
  2. vieta – Santa Vosele, Kusas pamatskola., 9.klase
  3. vieta – Adela Rasma Mīkstā, Limbažu 1. vidusskola, 8. klase

 10. – 12. klašu grupā

  1. vieta – Anastasija Bugajenko, Daugavpils 16. vidusskola, 12. klase
  2. vieta – Madara Kolneja, Madonas pilsētas 1. vidusskola, 11. klase
  3. vieta – Kristiāna Blūma, Gulbīša vidusskola, 11. klase

 

Atzinības

Annija Strode, Varakļānu vsk., 8. kl. – par prasmi saskatīt Tēvzemes skaistumu

Anna Bērziņa, Ilmāra Gaiša Kokneses vsk., 9. kl. – par veiksmīgu caurviju motīva izmantošanu

Elīna Strode, Varakļānu vsk., 9. kl. – par savdabīgu tēmas risinājumu

Žaklīna Rīna, Bauskas 1. vsk., 8. kl. – par iztēles burvību

Jānis Īzajs, Ērgļu vsk., 8. kl. – par patiesu Ērgļu tēlojumu

Reinis Zariņš, Rīgas Igauņu vsk., 9. kl. – par neparastumu tēmas atklāsmē

Diāna Patrīcija Grosa, Rīgas Centra daiļamatniecības psk., 9. kl. – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē

Malvīne Madžule, Ērgļu vsk., 8. kl. – par R. Blaumaņa darbu redzējumu Brakos

Lorita Inita Priede, Ērgļu vsk., 8. kl. – par interesantu skatījumu uz R. Blaumaņa personību

Agate Strauta, Liepājas Raiņa 6. vsk. 7. kl. – par atrastajām atziņām R. Blaumaņa darbos

Diāna Makštarjova, Rīgas 64. vsk., 9. kl. – par spēcīgu pašizpausmi

Santa Murāne, Praulienas psk., 8. kl. – par iztēles un realitātes savijumu

Sanita Kricka, Rīgas 31. vsk., 8. kl. – par labā saskatīšanu dzīvē

Ilze Breņķe, Rīgas 31. vsk., 8. kl. – par netradicionālu skatījumu uz R. Blaumaņa pasaku „Velniņi”

Dinija Bogdanova, Kusas psk., 9. kl. – par savdabīgu pasakas interpretāciju

Anda Kristkalne, Kaibalas psk., 8. kl. – par spēju saskatīt neparasto ikdienišķajā

Edgars Klētnieks, Cēsu Valsts ģimn., 7. kl. – par psihoanalītisku pieeju pasakas žanram

Ieva Reme, Mežotnes internātvsk., 8. kl. – par savas dzīves atziņu atklāšanu

Dārta Kataņenko, Bauskas 1. vsk., 8. kl. – par sirsnību tēmas atklāsmē

Sintija Tiļļa, Liepājas Katoļu psk., 7. kl. – par interesantu domu atklāsmi

Andrejs Aristovs, Daugavpils 9. vsk., 9. kl. – par savas un velniņu pasaules neparastu atklāsmi

Kristaps Mežvinskis, Bērzaunes psk., 9. kl. – par atjautīgu tēmas atklāsmi

Kristiāna Ūdre, Rīgas Igauņu vsk., 9. kl. – par iztēles spilgtumu

Dārta Dindune, Ogres ģimn., 7. kl. – par prasmi ceļot laikā

Laila Saulīte, Ērgļu vsk., 7. kl. – par māksliniecisku tēmas atklāsmi

Iļja Berdņikovs, Rīgas 54. vsk., 12. kl. – par veiksmīgu tuvošanos R. Blaumaņa personības izpratnei

Dārta Dzenīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimn., 12. kl. – par padziļinātu tēmas izpratni

Līva Kokle, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimn., 12. kl. – par oriģinālu tēmas risinājumu

Ginta Ozola, Ērgļu vsk., 11. kl. – par mākslinieciskumu tēmas atklāsmē

Valērija Čerņauska, Jelgavas Spīdolas ģimn., 10. kl. – par dažādu faktu izmantojumu

Džeina Feldberga, Rīgas Komercģimn., 12. kl. – par lirisku tēmas atklāsmi

Raitis Ļebedevs, Ērgļu vsk., 11. kl. – par sevis meklējumiem R. Blaumaņa darbu ietekmē

Ginta Biltauere, Jēkabpils Valsts ģimn., 12. kl. – par savdabīgu tēmas atklāsmi

Brigita Medne, Olaines 1. vsk., 10. kl. – par bagātu faktu materiālu atspoguļojumu

Liene Radiņa, Aknīstes vsk., 10. kl. – par interesantu kompozīciju

Liene Gūte, Ērgļu vsk., 12. kl. – par lirisku tēmas atklāsmi

Gita Berce, Rīgas pilsētas 2. ģimn. – par patiesu dzīves tēlojumu

Elīna Pūce, Druvas vsk., 11. kl. – par skarbi reālistisku skatienu uz mūsdienu Kristīni

Līva Kalniņa, Madlienas vsk., 11. kl. – par tēlainību tēmas atklāsmē

Ieva Vosele, Madonas Valsts ģimn., 11. kl. – par tēlainību tēmas atklāsmē

Renāte Novohotjko – Rīgas Kultūru vsk., 11. kl. – par veiksmīgu tēmas interpretāciju

Egija Freiberga, Talsu Valsts ģimn., 11. kl. – par emocionalitāti tēmas atklāsmē

Karīna Plotņikova, Rīgas Valsts 1. ģimn. – par satura un formas vienotību

Zaiga Kunčarova, Viļānu vsk., 12. kl. – par atbilstošas formas izvēli tēmas atklāsmē

Līga Vikse, Limbažu 1. vsk., 11. kl. – par oriģinālu tēmas risinājumu

Juris Šitcs, Rīgas 25. vsk., 11. kl. – par spēju izprast Kristīnes jūtu pasauli

Dace Marķitāne, E. Glika Alūksnes Valsts ģimn., 10. kl. – par spilgtu iztēli

Kristīne Briežkalne, Rīgas Komercģimn., 12. kl. – par mūsdienīgu tēmas atklāsmi

Valērijs Roķis, Rīgas 33. vsk., 12. kl. – par patriotisma tēmas meklējumiem

Edmunds Gross, Rīgas 99. vsk., 12. kl. – par daudzpusīgu faktu materiālu izmantojumu

Anete Pole, Madonas Valsts ģimn., 12. kl. – par patriotismu tēmas atklāsmē

Atis Kļaviņš, Jelgavas 4. vsk., 11. kl. – par oriģinālu stilu

Elīna Mūrniece, Rīgas 25. vsk. – par patriotisma akcentēšanu mūsdienās

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite