"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 6. konkurss

Pateicības skolotājiem

 

Ērikai Liepiņai, kura R. Blaumani uzskata par sava mūža autoru

Lolitai Šteinbergai, Rīgas Purvciema amatu skola – par R. Blaumaņa zinātnisku izpēti

Lindai Krūmiņai, Vecsaules psk. – par mūsdienu sievietes atklāsmi

Vijai Stūrītei, Daugavpils 9.vsk. – par izjūtu atklāsmi dzejas formā

Guntai Rižai, Vecpiebalgas vsk. – par reālistisku ceļojumu cauri gadiem

Aijai Andersonei, Lubānas vsk. – par vitalitāti un sirsnību R. Blaumaņa atklāsmē

Rutai Skrebelei, Kaibalas psk. – par domu daudzveidību

Jānim Meldrājam, Kalsnavas psk. – par vienkāršību un sirsnīgumu

Artim Kumsāram, J. Norviļa Madonas mūzikas skola – par patiesumu faktu atklāsmē

Jānim Bērziņam – par savas dvēseles atklāsmi

Lindai Šmitei, Bebru psk. – par formas meklējumiem R. Blaumaņa atklāsmē

Ingrīdai Gailītei, J. Norviļa Madonas mūzikas skola – par savu domu muzikalitāti

Mirdzai Lībietei, Cēsu Valsts ģimn.un Cēsu sanatorijas internātpsk.par sirds siltām atmiņu skicēm

Lidijai Vaiderei, Balvu Amatniecības vsk. – par aizrautīgumu un dedzīgumu domu atklāsmē

Kristīnei Rozei, Liepājas Valsts 1.ģimn. – par tēlainību domu atklāsmē

Dainai Štokmanei, Rīgas pilsētas 2. ģimn. – par vēlmi izaudzināt R. Blaumani mīlošus jauniešus

Guntai Cīrulei, Lubānas vsk. – par pietāti un cieņu pret R. Blaumaņa radīto darbu dvēseliskumu

Vijai Strodei, Viļānu vsk. – par dziļi personisku patriotisma atklāsmi

Ilonai Cibulskai, Kārsavas vsk. – par vienkāršību, patiesumu un dzīvīgumu

Norai Kalvītei, Tirzas psk. – par poētiski apgarotu tēlojumu

Ritai Sirmovičai, Viesītes vsk. – par R. Blaumaņa konkursa novērtējumu

Andai Ošai, Jelgavas Amatniecības vsk. – par analītiskumu tēmas atklāsmē

Marutai Lasmanei, Iecavas vsk. – par radošu pieeju formas atklāsmē

Gunitai Irbei , Galgauskas psk. – par liriskas noskaņas radīšanu

Gitai Graudiņai, Mežotnes internātvsk. – par prasmi dalīties pārdomās

Konkursā piedalījās 25 skolotāji

Ieskatoties skolotāju darbos

 

Un tad pats galvenais jautājums: kāpēc šis rakstnieks ir tik tuvs tūkstošiem? Esmu dzirdējusi ironisku piezīmi, ka dažiem latviešu literatūra sākas un beidzas ar Blaumani. Es par to nekaunētos, un mana atbilde ir šāda: Blaumanis ir labsirdīgs un raksta mīlot.

Aija Andersone, Lubānas vsk. skolotāja

 

Mēs visi dzīvojam ar labo, arī ar to labo latviešu dvēseli, ko mums atstājis vecais labais Rūdolfs Blaumanis, kas esot raudājis, lasot Raiņa dzejoli „Bij' dziļa ziema, kad projām gāju...".                                                                                                              Jānis Bērziņš

 

Rūdolfs Blaumanis – rakstnieks, kurš savā daiļradē ar minimāliem līdzekļiem prot sasniegt maksimālu efektu.                                                         Ilona Cibulska, Kārsavas vsk. skolotāja

 

Uzcēlis sevi spārnu zirgā un pacēlies literārajās debesīs, tā arī līdz mūža galam rakstnieks palika uzticīgs šīm debesīm.     

                                                                  Ingrīda Gailīte, J. Norviļa Madonas mūzikas skolas skolotāja

 

Tu gaismā esi izcēlis mīlestību, varu, jūtas un emocionalitātes kāpumus un kritumus! Neko neliekuļodams, visu nolicis savā vietā. Tavi darbi atspoguļo to patieso būtību, kas vijas cauri visos laikos, visām cilvēku paaudzēm.          

                                                                                      Gita Graudiņa, Mežotnes internātvsk. bibliotekāre

Mans Blaumanis ir līdzjūtīgs cilvēks,
īsts un uzticams draugs -
viņš aizstaigās klusi pie katra,
kas sāpēs atbalstu sauks.                             

                                                                                                    Gunita Irbe, Galgauskas psk. skolotāja

Mans Blaumanis? Reizēm sāpīgs kā ,,Skroderdienu” Elīna… Reizēm kautrīgs kā līgavainis, kurš nespēja pat īsti palūkoties savai līgaviņai acīs. Citu reizi smeldzīgs kā Bungatiņš savā vientulībā ar pēdējo nepiepildīto vēlēšanos…            

                                                                          Gunta Riža, Vecpiebalgas vsk. skolotāja

 

Es ticu, ka kādam mirdz aicinoša zvaigzne, kas vedina uz Blaumaņa debesīm, liekot ilgoties, sapņot un dzīvot, par spīti tam, ka salna reizēm izrādās stiprāka par puķēm.

Kristīne Roze, Liepājas Valsts 1. ģimn. skolotāja

 

Pie manis atnāk mans bērnības, skolas gadu un jaunības Rūdolfs Blaumanis. Vienkāršs. Sirsnīgs un labs.                                                               

                                                                                                        Ruta Skrebele, Kaibalas vsk. skolotāja

 

Tu esi mans, cik pateikt spēju

Par tevi, draugs un ceļa rādi!

Kā stabs, kā vada zvaigzne

Ne reizi vien tu vēlējies pats būt.                                  

                                                                                 Linda Šmite, Bebru psk. skolotāja

 

Vēl arvien gribam dzirdēt skaisto, latvisko valodu, kuru tā cienīja un vienkāršos ļaudīs mācījās Blaumanis, kuru viņš pats, mātes intuīcijas un mīlestības vadīts, izkopa neatlaidīgā darbā. Valodu, kuru Blaumanis noslīpējis līdz apbrīnojamai pilnībai.

Lidija Vaidere, Balvu Amatniecības vsk. skolotāja

 

R. Blaumanis dzīvo savos darbos, tur viņa nemirstības daļa.

Mirdza Lībiete, Cēsu Valsts ģimn. skolotāja

 

Paldies Rūdolfa Blaumanim par viņa radīto darbu dvēseliskumu, sirds bagātību, patieso vērtību, kura, gadiem ritot, nezūd.                                    Gunta Cīrule, Lubānas vsk .skolotāja

 

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite