"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 6. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 6. konkurss

 Konkursu organizē – R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”

Konkursa temati:

  1. – 9. klašu skolēniem
  2. Reiz Braku pagalmā…
  3. Vēstule R. Blaumaņa literārajam tēlam.
  4. Sāpes un prieks R. Blaumaņa dzejā (prozā vai dramaturģijā).
  5. – 12. klašu skolēniem
  6. R. Blaumanis – padomdevējs mūsdienās.
  7. „Cilvēka liktenis ir aiz laimes laimi meklēt.” (R. Blaumanis.)
  8. Manas pārdomas par Jāņa Streiča filmu „Rūdolfa mantojums”.

Skolotājiem

Radošs darbs „Mans Rūdolfs Blaumanis”.

Konkursa vērtēšanas komisija –

Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” galvenā speciāliste, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja,

Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja,

Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja,

Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja,

Sanita Dāboliņa – Ērgļu arodvidusskolas direktora vietniece.

            Konkursā piedalījās 243 rakstītāji (218 skolēni un 25 skolotāji) no visas Latvijas.

            Konkursa noslēguma pasākums notika 2010. gada 4. decembrī Ērgļu saieta namā. Sarīkojumu vadīja Liepājas teātra aktieris Ēriks Vilsons. Kā balvu konkursa dalībnieki un pasākuma atbalstītāji un organizatori saņēma ilustratīvi izzinošu „Braku kalendāru 2011. gadam”, kurā var izlasīt gan paša rakstnieka atziņas, gan citu latviešu literātu, kritiķu, radošu cilvēku un Blaumaņa literārās prēmijas konkursu skolēnu domu graudus. Izdevuma sastādītājas Zinta Saulīte un Anna Kuzina, dizaina autore Ingūna Džiguna. Izdevuma finansiālie atbalstītāji VKKF, Vidzemes plānošanas reģions, Hipotēku un zemes banka, Ērgļu novada pašvaldība, SIA Ērgļu aptieka, SIA Elbra. Izdevums iespiests tipogrāfijā Erante.

Laureāti

  1. – 9. klašu grupā

1.vieta – Alise Turka, G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola, 9.kl.

2.vieta – Elva Poriete, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 8.kl.

3.vieta – Elvita Bistere, Bebru pamatskola, 7.kl.

3.vieta – Laura Čoiča, Salnavas pamatskola, 9.kl.

  1. – 12. klašu grupā

1.vieta – Elizabete Ladeiko, Jēkabpils 3.vidusskola, 11.kl.

2.vieta – Ieva Vasiļjeva, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 12.kl.

3.vieta – Ieva Krotova, Talsu Valsts ģimnāzija, 11.kl.

3.vieta – Klinta Šmite, A.Upīša Skrīveru vidusskola, 11.kl.

 

            Pasākuma atbalstītāji

Ērgļu novada pašvaldība

Biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite