"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 9. konkurss

Konkursa rezultāti

Laureāti

 

7.–9. klašu grupā

1.vieta – Sendija Ieva Kurzemniece, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 7. kl.

2.vieta – Rasa Īvāna, Ogres Valsts ģimnāzija, 8. kl.

3.vieta – Ilze Seglēre, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 9. kl.

 

10.–12. klašu grupā

1.vieta – Zaiga Gaide, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola, 12. kl.

2.vieta – Rūdis Eiduks, A.Upīša Skrīveru vidusskola, 12. kl.

3.vieta – Kristers Zariņš, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 11. kl.

 

Veicināšanas balvas

 

Mārcis Šķesters, Liezēres pamatskola, 7. kl.

Vineta Bodniece, Madonas pilsētas 1. vidusskola, 10. kl.

Alīna Zdanovska, Viļānu vidusskola, 12. kl.

 

Atzinības

 

Laurai Cielavai, J.Zālīša Sausnējas psk., 9. kl. – par tēlainību

Kalvim Kaļvam, Ērgļu vsk., 9. kl. – par prasmi dalīties praktiskā darbā gūtajās atziņās

Kristapam Kartenbekam, Ērgļu vsk., 7. kl. – par sirsnīgu skatījumu uz „Brakiem”

Mikam Jānim Oltem, Skujenes psk., 8. kl. – par tēlainu ceļojumu „Brakos”

Kristiānai Tomiņai, Barkavas psk., 9. kl. – par savu izjūtu atklāsmi

Aivijai Vestfālei, J.Zālīša Sausnējas psk., 9. kl. – par spēju iejusties „Braku” pasaulē

Arvim Zeibotam, Ērgļu vsk., 8. kl. – par sirsnīgumu

Trīnei Žagarei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7. kl. – par tēlainību

Adrijai Apinei, Praulienas psk., 9. kl. – par interesantu satikšanos ar R. Blaumaņa tēliem

Rebekai Baroniņai, Tirzas psk., 7. kl. – par prasmi attēlot savu vērtību veidošanas procesu

Līvai Beļinskai, Berģu Mūzikas un mākslas psk., 8.kl. – par kultūrvēsturisku skatījumu

Katrīnai Blūmai, Gulbīša vsk., 9. kl. – par vērtību atklāsmi R. Blaumaņa darbos

Eduardam Dunduram, Ērgļu vsk., 9. kl. – par prasmīgu un patiesu vēstījumu

Laimai Dūdai, Viļānu vsk., 9. kl. – par interesantu faktu interpretāciju

Beātei Dūdumai, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par veiksmīgu žurnālistikas ievirzi

Lornai Barbarai Ērlai, Cēsu Valsts ģimn., 7. kl. – par vēlmi izzināt un iepazīt R. Blaumani

Maritai Jermacānei, Tilžas vsk.Vectilžas fil.,9.kl.–par vērtību saskatīšanu mūsdienu sabiedrībā

Evitai Kaufeldei, Praulienas psk.,9.kl. – par mēģinājumu izprast R. Blaumaņa stāstu „Spijēnos”

Jūlijai Kibjaro, Rīgas 60. vsk., 9. kl. – par Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” veiksmīgu interpretāciju

Beātei Ločmelei, Madlienas vsk., 8. kl. – par veiksmīgu izjūtu attēlojumu

Sindijai Ozoliņai, Ogresgala psk., 8. kl. – par interesantām pārdomām

Sabīnai Rakitko, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 8. kl. – par bagātīgām pārdomām

Aivai Rūtenbergai, Bauskas pilsētas psk., 9. kl. – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē

Signijai Smiltānei, Praulienas psk., 7. kl. – par prasmi dalīties pārdomās un atziņās

Silvijai Sokolovskai, Rīgas 33. vsk., 9. kl. – par radošu mūsdienu un Blaumaņa laika vērtību salīdzinājumu

Elzai Šmitei, Bebru psk., 8. kl. – par dažādu Blaumaņa personības aspektu atklāsmi

Marijai Ukraincevai, Rīgas 33. vsk., 9.kl. – par prasmi dalīties pārdomās un atziņās

Unai Zvirbulei, Iļģuciema vsk., 8. kl. – par prasmi atlasīt faktus un saskatīt sakarības

Ritvaram Daukštam, Mežotnes internātvsk., 8. kl. – par savas dzīves izvērtējumu

Valdemāram Felcim, Daugavpils Valsts ģimn., 7. kl. – par prasmi saskatīt dzīves mācības un atziņas

Egīlam Kārkliņam, Ērgļu vsk., 9. kl. – par oriģinālām atziņām

Līgai Pentjušai, Rēzeknes 5. vsk., 7. kl. – par sirsnību un tēlainību

 

Līgai Āboliņai, Pļaviņu novada ģimn., 12. kl. – par saskatītajām atziņām

Zanei Bikovskai, Madonas pilsētas 1. vsk., 10. kl. – par nākotnes vīzijas tēlojumu

Alisei Birkenfeldei, Madlienas vsk., 11. kl. – par sirsnīgu dzimtas tēlojumu

Martai Cimdiņai, Cēsu Valsts ģimn., 10. kl. – par māju sajūtu atklāsmi

Alisei Dimitrijevai, Madonas pilsētas 1. vsk., 11. kl. – par veiksmīgu kompozīciju

Arlitai Lainei Dombrovskai, DA Cēsu Valsts ģimn., 11.kl. – par domas pamatīgumu un īstumu

Lāsmai Dumerānei, Madonas pils.1.vsk., 12.kl.–par saskatītajām vērtībām Blaumaņa daiļradē

Dārtai Galiņai, Jelgavas Spīdolas ģimn., 11. kl. – par tēmas padziļinātu atklāsmi

Zanei Grudulei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10. kl. – par mājas atmosfēras tēlojumu

Viktorijai Gudai, Viļānu vsk., 12. kl. – par tēlainām izjūtām

Aļonai Johimai, Rīgas vakara ģimn., 11. kl. – par sirsnīgumu un atklātību

Viktorijai Krjukovičai, Rīgas Rīnūžu vsk., 12. kl. – par vispusīgu skatījumu uz literatūru

Paulai Kukutei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10. kl. – par radošiem meklējumiem

Alisei Kursītei-Kursišai, Jēkabpils Agrobiznesa koleža, 12.kl.–par kultūrvēst. skatījumu

Dāvim Lazdiņam, Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk., 12. kl. – par prasmi dalīties praktiskā darbā gūtajās atziņās

Laurai Limanovskai, Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk., 12. kl. – par emocionālu tēlojumu

Lainei Lupkinai, DA Cēsu Valsts ģimn., 11. kl. – par tēlainām izjūtām

Edītei Mežciemai, DA Cēsu Valsts ģimn.,10. kl. – par rūpīgu Blaumaņa daiļrades iepazīšanu

Klintai Naglei, Nautrēnu vsk., 11. kl. – par izteiktajām atziņām

Danai Smilgainei, Talsu 2. vsk., 12. kl. – par tēlainām izjūtām

Dagnijai Sondorei, Austrumlatgales Profesionālā vsk.,2.gr.–par patiesu un sirsnīgu tēloj.

Martai Vaskai, Ērgļu vsk., 10. kl. – par māju cildinājumu

Inesei Delverai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10. kl. – par ieinteresētību R. Blaumaņa darbos

Alisei Viducei, Madlienas vsk., 12. kl. – par veiksmīgu R. Blaumaņa iestudējuma analīzi

Ievai Gudļevskai, Ogres Valsts ģimn., 10. kl. – par pamatīgumu tēmas interpretācijā

Laurai Malinovskai, Viļānu vsk., 11. kl. – par radošiem meklējumiem

Leldei Polei, Druvas vsk., 12. kl. – par prasmi ieraudzīt vērtības R. Blaumaņa darbos

Jekaterinai Ribakovai, J.Raiņa Daugavpils 6.vsk., 11.kl. – par centību R. Blaumaņa daiļrades iepazīšanā

Kristai Rozenbaumai, Rīgas Kultūru vsk., 12. k. – par centību izprast R. Blaumani

Valērijai Sadovinai, Misas vsk., 11. kl. – par saskatītajām atziņām

Liesmai Zariņai, Madonas Valsts ģimn., 11. kl. – par prasmi atklāt dzīves vērtības

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite