"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 9. konkurss

Baltajos Ērgļos Blaumaņa 9. konkursa noslēguma pasākumā

 

            Ērgļu novadā nu jau par tradīciju ir kļuvis R. Blaumaņa literārās prēmijas konkurss, šogad tas jau bija devītais. 7.decembrī notika noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 72 labākie domrakstu autori. Pavisam žūrija lasīja un analizēja 214 skolēnu darbus. Gan pamatskolu (7.–9. klase), gan vidusskolu grupā katrs varēja rakstīt par vienu no trim piedāvātajiem tematiem.

            Noslēguma sarīkojumā balti piesnigušajos Ērgļos ieradās skolēni, viņu vecāki un skolotāji no visdažādākajām Latvijas vietām – no Talsiem, Jelgavas, Bauskas, Rīgas, Valmieras, Cēsīm, Jēkabpils, Madonas, Madlienas, Daugavpils, Viļāniem u.c. Jau rīta agrumā viesus gaidīja Braku muzejs, te saimes istabā silta kurējās krāsns, jauki smaržoja tēja un smalkmaizītes. Anna Kuzina aicināja konkursa dalībniekus rakstnieka istabā iepazīties ar domrakstiem un atrast savu darbu, pastāstīja par R. Blaumani un viņa daiļradi, bet saimes istabā, malkojot tēju, varēja noskatīties videofilmu „Braki gadalaikos”.

            Kad paciemojušies Brakos, tālāk ceļš uz rakstnieka atdusas vietu Blaumaņa kapos, kur jauki staroja sveču liesmiņas un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja speciāliste Dace Zvirgzdiņa pastāstīja par 2013. gada nozīmīgākajiem pasākumiem, kas veltīti R. Blaumaņa 150. jubilejai.

            Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās – „Ieaud savu rakstu!” (Sandra Lauberte), „Braku krāsainās lapas” (Vizma Veipa, Iveta Pedele), „Darbs dara darītāju” (Liena Bukovska, Sandra Stankeviča), kā arī aplūkot medību trofeju izstādi. Iveta Hirša kopā ar savu ģimeni bija sarūpējusi pīrādziņus, smalkmaizītes, siltu tēju un kafiju. Ciemiņiem tik ļoti garšoja mājas gardumi!

            Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursa noslēguma pasākums. To vadīja Valmieras Drāmas teātra aktrise Dace Everss. Sarīkojums sākās ar videofilmu „Braku gadagrāmata”, kas iepazīstināja ar muzeja tapšanu, vēsturi un pasākumiem. Tālāk Braku muzeja un Blaumaņa biedrības veidotās grāmatas „Blaumaņa smaids” atvēršanas svētki. Izdevumu caurstrāvo gaišs humors, tajā ir apkopoti skolēnu domraksti un zīmējumi, smieklīgi teikumi par R. Blaumani, viņa darbiem un Braku mājām. Grāmatas tapšanā liels paldies Ērgļu Mākslas un mūzikas skolai un Latvijas Mākslas akadēmijai. Izdevums iespiests tipogrāfijā Erante. Grāmatu kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji un organizatori.

            Skolēniem atzinības un balvas pasniedza UNESCO pārstāve Ieva Švarca, Valmieras teātra aktrise Ligita Dēvica, literatūrzinātniece Līvija Volkova, žurnāla „Sīrups” redaktore Laura Lauzniece, Madonas novadpētniecības muzeja speciāliste Dace Zvirgzdiņa, Braku muzeja speciāliste Anna Kuzina, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktore Iveta Pedele, Ērgļu kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, Ērgļu vidusskolas skolniece Marta Suveizda.

Konkursa laureāti pamatskolu grupā – 1. vieta – Sendija Ieva Kurzemniece, Valmieras Pārgaujas ģimn., 7. kl., 2. vieta – Rasa Īvāna, Ogres Valsts ģimn., 8. kl., 3. vieta – Ilze Seglēre, Jēkabpils Valsts ģimn., 9. kl. Vidusskolu grupā – 1. vieta – Zaiga Gaide, Rīgas 14. vakara vsk., 12. kl., 2. vieta – Rūdis Eiduks, A. Upīša Skrīveru vsk., 12. kl., 3. vieta – Kristers Zariņaš, Valmieras Pārgaujas ģimn., 11. kl.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite