"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 10. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursa

NOLIKUMS

 

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Kopā ar R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” varoņiem uz ledus gabala.
  2. Ko es meklēju un atrodu Brakos.

         3. „Pasaulē jau nu tā gan ir: ikkatram jāskatās uz priekšu.” (R. Blaumanis)

      10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Kas saistās ar R. Blaumani manā novadā (pagastā, pilsētā).
    1. 2.      R. Blaumaņa literāro darbu varoņi – mani domubiedri.

      3. „Es meklēju ideālu starp dzīviem cilvēkiem.” (R. Blaumanis)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2014. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26498099, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā speciāliste

      Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Linda Šmite – Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, rakstniece

Sanita Dāboliņa – filoloģe

Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2014. gada 19. novembra Braku muzeja mājas lapā www.braki.lv

Apbalvošana 2014. gada 6. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7. – 9. klase                                                               10. – 12. klase

                1. vieta – 70 eiro                                                          1. vieta – 100 eiro

                2. vieta – 50 eiro                                                          2. vieta – 70 eiro

                3. vieta – 30 eiro                                                          3. vieta – 45 eiro

 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite