"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 10. konkurss

Blaumaņa 10. konkursa noslēguma sarīkojums

 

            Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētajam R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursam šogad 10. jubileja. Gadu ritumā pasākums nav zaudējis savu aktualitāti. Šogad bija ļoti liela skolu atsaucība, jo žūrijai nācās lasīt un vērtēt 281 skolēna domrakstu, 67 labākie bija uzaicināti uz noslēguma sarīkojumu 6. decembrī Ērgļos.

            Jau rīta agrumā sarmas izrotātajos „Brakos” pulcējās ciemiņi – skolēni, viņu vecāki un skolotāju no visdažādākajām Latvijas vietām – no Liepājas, Dundagas, Rīgas, Ķekavas, Bauskas, Limbažiem, Cēsīm, Valmieras, Gulbenes, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes, Viļāniem, Daugavpils u.c. Muzejā laipni sagaidīja Anna Kuzina, un saimes istabā katrs varēja nobaudīt zāļu tēju un smalkmaizītes.

            Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Ērgļu vidusskolas skolotāja Indra Rone, aizdedzot sveču liesmiņas un pasakot paldies mūsu literatūras klasiķim.

            Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās – „Mana krāsainā māja” (Vizma Veipa), „Dari un veido!” (Ieva Rota), „Ciemos audēju darbnīcā” (Sandra Lauberte). Iveta Hirša kopā ar savu ģimeni bija sarūpējusi pīrādziņus, smalkmaizītes, svētku torti, siltu tēju un kafiju. Tālu ceļu braukušajiem tik labi bija izbaudīt mājās gatavotos kārumus.

            Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursa noslēguma pasākums. To vadīja Dailes teātra aktrise Aija Dzērve. Sarīkojums sākās ar videofilmu „Braku māju vēsture”. Tālāk „Braku” muzeja un Blaumaņa biedrības veidotās grāmatas „Blaumanis. Braki. Mājas” atvēršanas svētki. Izdevumu kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji un organizatori.

            Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, UNESCO pārstāve Ieva Švarca, Madonas novadpētniecības muzeja speciāliste Dace Zvirgzdiņa, Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre Sarmīte Radiņa, Madonas reģiona avīzes „Stars” žurnāliste Inese Elsiņa, Ērgļu bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska, apgāda Zvaigzne ABC redaktore Daina Grūbe, „Meņģeļu” muzeja vadītāja Ieva Vilnīte, avīzes „Kokneses Novada vēstis” redaktore Sarmīte Rode, „Braku” muzeja speciāliste Anna Kuzina.        Konkursa laureāti pamatskolu grupā – 1. vieta – Sendija Ieva Kurzemniece, Valmieras Pārgaujas ģimn., 8. kl., 2. vieta – Monta Konopacka, Liezēres psk., 8. kl., 3. vieta – Vadims Makarenko, Rīgas Valsts 2. ģimn., 9. kl. Vidusskolu grupā – 1. vieta – Melisa Kaškura, Cēsu Valsts ģimn., 10. kl., 2. vieta – Arta Alksnīte, DA Cēsu Valsts ģimn., 11. kl., 3. vieta – Lauma Ance Umule, Limbažu novada ģimn., 11. kl.

         Veicināšanas balvas saņēma Ieva Bērziņa, Valmieras Pārgaujas ģimn., 8. kl., Una Zvirbule, Iļģuciema vsk., 9. kl., Marija Dudareva, Rēzeknes 5. vsk., 12. kl., Marta Vaska, Ērgļu vsk., 11. kl.

        Pasākumā organizēšanā liels paldies Antrai Dičai-Milnei un „Manai Filmu Studijai”, Ērgļu deju kolektīvam „Pastalnieki” (Mārīte Taškāne) un Blaumaņa biedrības biedriem par nesavtīgu palīdzēšanu.

       Konkursa un grāmatas „Blaumanis. Braki. Mājas” finansiālie atbalstītāji – Ērgļu novada pašvaldība, Vidzemes plānošanas reģions, Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš, SIA „Elbra”, SIA „Conatus BIOenergy”, SIA „Ērgļu aptieka”, SIA „Eglītis un biedri”, SIA „Vējkalns”, z/s „Mālkrogs”.

„Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte

 

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite