"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 15. konkurss

Konkursā piedalījās 164 skolēni, 163 darbi

 

Aglonas Katoļu ģimn.(1), Aknīstes vsk.(1), A.Upīša Skrīveru vsk.(2), Babītes vsk.(1), Baložu vsk.(1), Bauskas Valsts ģimn.(1), Berģu Mūzikas un mākslas psk.(2), Biedrības „Tautskola 99 baltie zirgi” psk.(2), Cēsu Bērzaines psk.-attīstības centrs (2), Daugavpils 11.psk.(2), Daugavpils Valsts ģimn.(1), D.Ozoliņa Apes vsk.(1), Druvas vsk.(10), Dundagas vsk.(1), Ērgļu vsk.(3), Jelgavas Spīdolas ģimn.(1), Jelgavas 4.vsk. (1), Jaunmārupes psk.(4), Jēkabpils 3.vsk.(1), Kārsavas vsk.(4), Kusas psk.(3), Ķeguma komercnovirziena skola(1), Ķeipenes psk.(1), Līvānu 1.vsk.(1), Lubānas vsk.(2), Ludzas pilsētas ģimn.(1), Madlienas vsk.(3), Mārupes Valsts ģimn.(1), Nīcas vsk.(1) Ogres 1.vsk.(2), Ogresgala psk.(5), Ogres tehnikums(1), Ogres Valsts ģimn.(2), Olaines 1.vsk. (1), Praulienas psk.(1), Preiļu 1.psk.(1), Preiļu 2.vsk.(1), Priekules vsk.(3), Privātā psk. „Gaismas tilts 97”(7), Rencēnu psk.(3), Rēzeknes 5.vsk.(1), Rēzeknes Katoļu vsk.(1), Rēzeknes Mākslas un dizaina vsk. (1), Rēzeknes tehnikums(1), Rēzeknes Valsts poļu ģimn. (5), Rīgas Reinholda Šmēlinga vsk.(1), Rīgas 74.vsk.(1), Rīgas Valsts 1.ģimn.(1) Rīgas Valsts 2.ģimn.(36), Rīgas Zolitūdes ģimn.(12), Ropažu novada vsk.(1), Rudzātu vsk.(1), Smiltenes vsk.(2), Strenču novada vsk., Sedas filiāle(3), Taurupes psk.(3), Taurupes psk. Meņģeles filiāle(2), Taurupes psk. Mazozolu filiāle(2) Tukuma 2.psk.(1), Vaiņodes vsk.(1), Vecpiebalgas vsk.(1), Ziemeļvalstu ģimn.(1), Zvejniekciema vsk.(3).

 

Laureāti

7.–9. klašu grupā

1.vieta – Laura Melngalve, Ogres Valsts ģimnāzija, 9.kl.

2.vieta – Fredis Gailītis, Rēzeknes 5. vidusskola, 8.kl.

3.vieta – Luīze Burmistrova, Bauskas Valsts ģimnāzija, 9.kl.

 

10.–12. klašu grupā

1.vieta – Kārlis Griška, Aknīstes vidusskola, 12.kl.

2.vieta – Evelīna Maderniece, Jēkabpils 3. vidusskola, 11.kl.

3.vieta – Matīss Reinšmits, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 11.kl.

 

Veicināšanas balvas

Elīza Bērziņa, Jaunmārupes pamatskola, 8.kl.

Madara Mieze, Tukuma 2. pamatskola, 9.kl.

Žanis Jarinovskis, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 12.kl.

Marija Ķēniņa, Zvejniekciema vidusskola, 12.kl.

Sigita Skrastiņa, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 12.kl.

Markus Vilcāns, Zvejniekciema vidusskola, 12.kl.

 

Atzinības

 

Undīnei Dzenei, Madlienas vsk., 8.kl. – par patiesu tēlojumu.

Gitai Jarockai, Taurupes psk. Meņģeles filiāle, 7.kl. – par radošiem meklējumiem.

Elizabetei Kalniņai, Lubānas vsk., 9.kl. – par sevis meklējumiem.

Martai Lazdānei, Preiļu 1. psk., 9.kl. – par tēlainību tēmas atklāsmē.

Alīnai Mušai, Ērgļu vsk., 7.kl. – par sirsnīgumu un emocionalitāti.

Līnai Osītei, Rīgas Valsts 1. ģimn., 7.kl. – par „Braku” nozīmīguma atklāšanu.

Loretai Ozolai, Taurupes psk. Mazozolu filiāle, 8.kl. – par sirsnīgumu.

Polinai Popovai, Strenču novada vsk. Sedas filiāle, 9.kl. – par latvisko vērtību saskatīšanu.

Viesturam Priedniekam, Kusas psk., 9.kl. – par oriģinalitāti.

Ralfam Zundam, Rencēnu psk., 8.kl. – par analītisku pieeju tēmas atklāsmē.

Lienītei Daibei, Smiltenes vsk., 8.kl. – par vispusīgu lauku sētas atklāsmi.

Markusam Ivulānam, Jaunmārupes psk., 7.kl. – par spilgtu fantāziju.

Katrīnai Katei Millerei, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 8.kl. – par prasmīgu pagātnes un tagadnes savijumu.

Orestam Pastaram, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par analītiskām prasmēm.

Elizabetei Puzulei, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par tēlainību tēmas atklāsmē.

Mārtiņam Rainskim, Rencēnu psk., 8.kl. – par izjustu lauku sētas atainojumu.

Markusam Titajevam, Rīgas Zolitūdes ģimn., 9.kl. – par patiesumu lauku sētas tēlojumā.

Elīnai Vilkenai, Olaines 1. vsk., 7.kl. – par vērtīgām atziņām.

Aleksai Ārmanei, Ogresgala psk., 9.kl. – par iedziļināšanos tēmas atklāsmē.

Danutei Briģei, Jelgavas 4. vsk., 9.kl. – par emocionalitāti tēmas atklāsmē.

Sandijai Keitai Bukejai, Ogresgala psk., 7.kl – par veiksmīgu paaudžu problēmu risinājumu.

Līnai Jankauskai, Strenču novada vsk. Sedas filiāle, 9.kl. – par oriģinalitāti.

Kerijai Keitai Kampānei, Aglonas Katoļu ģimn., 9.kl. – par mākslinieciskumu.

Leldei Kurmei, Jaunmārupes psk., 9.kl. – par R. Blaumaņa personības atklāsmi.

Aritai Miezei, Cēsu Bērzaines psk. – attīstības centrs, 9.kl. – par vērtīgām atziņām.

Ivanam Minajevam, Rīgas Zolitūdes ģimn. – par patiesumu tēmas atklāsmē.

Laurai Mūrmanei, Taurupes psk. Meņģeles filiāle, 7.kl. – par iedziļināšanos bērnu un vecāku attiecībās.

Kristīnei Annai Prauliņai, Ērgļu vsk., 7.kl. – par literāro jaunradi.

Anetei Annijai Romuļai, Kusas psk., 9.kl. – par iedziļināšanos R. Blaumaņa daiļradē.

Sintijai Rubenei, Praulienas psk., 8.kl. – par patiesu pašanalīzi.

Kristiānai Šaško, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par analītiskām prasmēm.

 

Sanijai Natālijai Baikovai, Rēzeknes Valsts poļu ģimn., 11.kl. – par vispusīgu tēmas atklāsmi.

Ērikam Beļtjukovam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par oriģinalitāti.

Lūcijai Burmeisterei, Kārsavas vsk., 12.kl. – par patriotismu tēmas atklāsmē.

Alīnai Fiļušinai un Sofjai Kurohkinai, Rīgas Zolitūdes ģimn., 11.kl. – par pētniecisku ievirzi tēmas risinājumā.

Andrejam Komissarovam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par analītiskām prasmēm.

Elīnai Krastiņai, Ogres 1. vsk., 11.kl. – par vērtīgām atziņām.

Emīlijai Mariševai, Ogres tehn., 11.kl. – par R. Blaumaņa daiļrades vērtību atklāsmi.

Mārtiņam Ludim Meijam, Druvas vsk., 12.kl. – par filozofiskumu tēmas atklāsmē.

Alisei Prancānei, Rēzeknes tehn., 2.kurss – par prasmi secināt.

Madarai Linnai Ēvaldei, Rīgas Valsts 2. ģimn. – par netradicionālu pieeju tēmas risinājumā.

Laurai Grigulei, Preiļu 2.vsk., 11.kl. – par analītiskām prasmēm.

Almai Vilmai Gūtmanei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par savdabīgu tēlu atklāsmi.

Elīnei Kučerei, Nīcas vsk., 12.kl. – par bagātu iztēli.

Lienei Larionovai, Ogres Valsts ģimn., 12.kl. – par pamatotu analīzi.

Paulai Lūcijai Lejiņai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par spilgtu fantāziju.

Kristai Mehaņikovai, Priekules vsk., 12.kl. – par sirsnību un emocionalitāti.

Ancei Millerei, Ērgļu vsk., 11.kl. – par emocionālu R. Blaumaņa tēlu atklāsmi.

Šarlotei Lorijai Naglei, Kārsavas vsk., 11.kl. – par vērtīgām atziņām.

Patrīcijai Preisai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par pārdomātu lugas analīzi.

Karīnai Evai Putirskai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par iedziļināšanos tēmas atklāsmē.

Beātai Raubiško, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par psiholoģisku pieeju tēmas atklāsmē.

Saulcerītei Skrūzmanei, Līvānu 1.vsk., 10.kl. – par oriģinālu pieeju tēmas atklāsmē.

Robertam Ralfam Vārslavam, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimn., 11.kl. – par oriģinālu pieeju tēmas atklāsmē.

Klāvam Veseļunam, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par analītiskām prasmēm.

Liānai Vitkovskai, Druvas vsk., 11.kl. – par interesantu R. Blaumaņa tēlu sapņu atklāsmi.

Elīnai Vosveniecei, Madlienas vsk., 12.kl. – par pamatotu tēmas analīzi.

Dāvidam Rubenam, Rudzātu vsk, 12.kl. – par radošiem meklējumiem.

Elizabetei Skrebelei, Rīgas Valsts 2.ģimn, 12.kl. – par netradicionālu pieeju tēmas atklāsmē.

Lindai Smilškalnei, Madlienas vsk., 11.kl. – par savdabīgu kompozīciju.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite