"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 18. konkurss

Konkursa darbos ieskatoties

Mana tuva cilvēka stāsts par satikšanos ar ,,Brakiem” vai R. Blaumaņa grāmatām

Es jau vairākas reizes esmu bijusi ,,Brakos” un izveidojusi savas atmiņas, bet vienmēr atcerēšos mammas stāstus par bērnību – kā to silto tējas krūzi pie kamīna.

Terēza Elza Rone, Madlienas vsk., 8.kl.

Un tā pa maniem ceļiem, ko staigāju diendienā, kaut kur pa priekšu vai aiz muguras dažbrīd soļo arī kāds jautājums, uz ko atbilde jārod man pašai, rakstnieks mani ir tikai viegli pastūmis tās virzienā.

Monta Pupina, Ogres Valsts ģimn., 8.kl.

Ciemošanās ,,Brakos” man radīja interesi izlasīt vēl kādus R. Blaumaņa darbus, jo nu es notikumus un varoņus spēšu labāk saprast un iztēloties tajā vidē, kādā viņi dzīvojuši.

Hanna Lukstiņa, Cēsu 1.psk., 7.kl.

,,Braki”… Blaumanis… Ko un cik es par to zinu? Mani, padsmitgadnieci, un rakstnieku taču šķir gandrīz pusotrs gadsimts.

Sanija Alksne, Cēsu Valsts ģimn., 8.kl.

Man vecmāmiņa nav ne skolotāja, ne bibliotekāre, ne arī rakstniece, bet viņa ir čakla grāmatu lasītāja. Tādā veidā es iepazinu arī R. Blaumani un tā daiļdarbus.

Betija Elizabete Cauņa, Rēzeknes 5.psk., 9.kl.

Jā, lasīšu visus R. Blaumaņa kopoto rakstu sējumus! Man vienalga, ka klasesbiedri domās, ka esmu nenormāls...

Valdis Celmiņš, Ogresgala psk., 9.kl.

Noklausoties vecmāmiņas stāstu, arī man radās interese apskatīt ,,Brakus”, lai vairāk izprastu R. Blaumani un viņa daiļradi.

Līva Anna Egle, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl.

R. Blaumanis ir rakstnieks, kas daudzus cilvēkus iepazīstina ar intriģējošo, reizēm skarbo, bet interesanto 19. gadsimta pasauli.

Guntra Gibala, Balvu Valsts ģimn., 8.kl.

Lepojas, ka mana vecvecmāmiņa ir tulkojusi R. Blaumaņa vēstules un godprātīgi iepazīstinājusi skolēnus ar viņa personību un daiļradi, un mana mamma – iepazinusi izcilā rakstnieka dzīvi tā, lai brīnišķīgos atmiņu stāstos dalītos arī ar mani.

Aleksandra Kirilova, Rīgas Zolitūdes ģimn., 8.kl.

Mamma skaidro, ka, lasot R. Blaumaņa darbus, viņa sastopas ar pagātni gan vēsturiskā, gan emocionālā veidā.

Katrīna Martinsone, Lielvārdes psk., 9.kl.

Vecāmamma apgalvo, ka R. Blaumaņa darbi nekad nenovecos, jo tie ir cilvēciski, liek domāt līdzi, smieties, raudāt un neviens nepaliek vienaldzīgs.

Elza Māsēna, Cēsu Valsts ģimn., 7.kl.

Mammas pārdomas mani rosināja iepazīt R. Blaumaņa domu pasauli pašam.

Hugo Mežiņš, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl.

Savu mammu uzskatu kā labāko stāstītāju un klausītāju.

Lote Kristīna Ozola, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl.

Ome secina – pārāk daudz skarbuma un pārāk maz mīlestības R. Blaumaņa darbos.

Annemarija Puķīte, Lielvārdes psk., 9.kl.

Man tāpat kā tētim patīk patiesīgums, sirsnība un humors, kas ir R. Blaumaņa darbos.

Katrīna Šņore, Āgenskalna sākumsk., 6.kl.

Brāļa stāsts mudināja arī mani apmeklēt ,,Brakus”, lai atpūstos no pilsētas vienveidības un pelēkuma.

Ralfs Urbāns, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl.

Ja ne tieši tāpat kā mamma Dace, bet līdzīgi arī es iepazīstu R. Blaumaņa darbus. 

Ance Urlovska, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl.

 

Kā es sastopos ar pagātni R. Blaumaņa daiļradē

R. Blaumaņa darbos varēju sajust aizgājušo laiku mieru, klusumu un lauku sētas nošķirtību. Es esmu sava laika jaunietis, kas uz brīdi  tikai paciemojies kāda ievērojama un populāra rakstnieka pagātnē.

Markuss Grevals, Ogres Valsts ģimn., 9.kl.

No rīta pamostos, apskatu jūru, kura šodien ir īpaši mierīga. Es atkal nevaru sakoncentrēties, domas visu laiku atgriežas pie sapņa. Mani tur sauca par Kārlēnu?

Annija Zvīdre, Rēzeknes 5.psk., 8.kl.

R. Blaumaņa darbi ir ieviesušies latviešu sirdīs un kļuvuši par Latvijas vērtību.

Laura Freimane, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs ,,Altona”, 9.kl.

R. Blaumaņa noveles, ceru, nekad nezaudēs savu aktualitāti un svarīgumu mūsu sabiedrībā.

Jekaterina Golubeva, Rīgas Zolitūdes ģimn., 9.kl.

R. Blaumanis prasmīgi uzrakstīja darbus, kas piesaista cilvēku uzmanību un liek aizdomāties par to, cik brīnišķīgā laikmetā mēs dzīvojam un cik ļoti grūti laiki bija mūsu senčiem.

Evelīna Grīnvalde, Ventspils 1.psk., 8.kl.

Pagātne rakstnieka darbos joprojām elpo, varoņi – atkal un atkal izdzīvo savu likteni, un mēs, katru reizi lasot kādu noveles lappusi, no jauna ienirstam tajā.

Dafne Jonāne, Rīgas Doma kora sk., 9.kl.

Kima labprāt risinās matemātikas āķīgos uzdevumus. Tie noteikti ir vienkāršāki par pagātnes dīvainajiem stāstiem.

Sanita Paura, Rēzeknes 5.psk., 8.kl.

R. Blaumanis ar saviem darbiem ir parādījis, iemācījis daudz ko par pagātni un to, ka ne visam ir labas beigas, bet uz situāciju var skatīties dažādi.

Elīna Segedenko, Mazsalacas vsk., 8.kl.

Ak, Blaumani, nekas šai dzīvē nav mainījies!

Madara Senkāne, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimn., 8.kl.

Cilvēki pagātnē ir līdzīgi cilvēkiem mūsdienās – viņi nemainās un problēmas arī ne.

Rebeka Šuksta, Cēsu Valsts ģimn., 7.kl.

Būtu interesanti uz vienu dienu pārcelties pagātnē, bet būtu grūti iejusties senajos laikos.

Emīlija Viestarte, Berģu Mūzikas un mākslas psk., 8.kl.

 

„Būt visam labam par ceļa rādītāju.” (R. Blaumanis)

R. Blaumanis nekad nebūtu balsojis par ļaunumu un nodevību. Un viņa dvēsele ir laba…

Andrejs Gruzbārzdis, Rīgas Purvciema vsk., 9.kl.

Mēs būsim tādi, kas rādīs ceļu visam labajam. Ne tikai rādīs, bet ies pa to.

Arturs Gruzbārzdis, Rīgas Purvciema vsk., 9.kl.

Es ticu, ka R. Blaumaņa darbos ikviens var atrast savai dzīvei ceļa rādītājus, kas mudina būt par krietnu cilvēku.

Dārta Laidiņa, Rīgas Imantas vsk., 8.kl.

Es un R. Blaumaņa darbu varoņi aicinām – būsim visam labam par ceļa rādītāju!

Loreta Lazdiņa, Jēkabpils 3.vsk., 8.kl.

No dižā rakstnieka var mācīties vērtīgu atziņu – būsim laipni pret citiem un paši kļūsim daudz laimīgāki!

Ričards Vimba, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl.

R. Blaumanis norāda, ka vajag mīlēt un cienīt citam citu, un redzēt pasauli tādu, kāda tā ir.

Stefānija Zonenberga, Tukuma novada spec. izgl. iest., 8.kl.

 

R. Blaumaņa daiļrades vērtības 21. gadsimta jaunietim

Esot patiesi un godīgi pret sevi, mēs spēsim būt tādi arī pret apkārtējiem, veidojot mūsu sabiedrību stiprāku.

Ritvars Akits-Lasmanis, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 3.kurss

R. Blaumanis nebaidījās pētīt, izzināt, kritizēt, slavēt, eksperimentēt un veicināt sabiedrībā diskusijas par cilvēka mūža vērtībām.

Sāra Natālija Čakārne, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.

Vērtības, kas aktuālas visos laikos, – brīvība, mīlestība un  labklājība.

Patrīcija Červinska, Ogres 1.vsk., 11.kl.

Tas viss, kas bija un notika toreiz, tas ir arī tagad. Mainās tikai laiks un vieta.

Evelīna Grudule, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

R. Blaumaņa daiļrades vērtības – lojalitāte, mīlestības svarīgums, dzīves vērtība – ir joprojām aktuālas.

Daniels Gucans, Rīgas Valsts 2.ģimn., 10.kl.

R. Blaumaņa darbi māca savaldīties, apdomāt, zināt naudas vērtību, novērtēt ģimeni, mīlēt un būt mīlētiem.

Anna Ježova, Jelgavas Valsts ģimn., 12.kl.

Man ir lepnums par R. Blaumaņa iepazīšanu, daiļrades vērtību atklāšanu un salīdzināšanu.

Jēkabs Jostsons, Rūjienas vsk., 12.kl.

R. Blaumanis rod veidu, kā iemājot cilvēka iekšējā pasaulē un veidot paralēles – izkopjot jaunas vērtības, nopulējot aizmirsto un izrevidējot nevajadzīgo.

Anna Gabriela Jūra, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

Lai gan patriotisms kā vērtība ir pabalējis, brīvība, neatkarība lēmumu pieņemšanā, kā arī mīlestība savu spilgto toni nav zaudējušas.

Amanda Kempele, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.

R. Blaumaņa darbu vērtības noteikti jebkurā vecumā ir balsts, no kā veidot vai gūt pamācības savai dzīvei.

Amanda Paula Knopkina, Cēsu Valsts ģimn., 12.kl.

Rūdolfs Blaumanis māca nezaudēt cerību, darīt labu un ticēt sev.

Marta Liepiņa, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.

R. Blaumaņa daiļrade ir spējusi iet līdzi laikam, un vērtību atspoguļojums ir viens no faktoriem, kas neļauj šiem darbiem zaudēt aktualitāti arī 21. gadsimtā.

Katrīna Liepniece, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.

Mēs arvien vēlamies izzināt R. Blaumani un viņa darbus, atšķetināt autora ievīto vēstījumu, kas mums kalpo kā dzīves ābece.

Emija Lūse, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

R. Blaumanis ir labs skolotājs. Viņš sniedz iespēju izvairīties no kļūdām savā dzīvē, kā arī rāda ceļus, kā labot jau pieļautās.

Gustavs Maskavs, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

R. Blaumanis katram 21.gs. jaunietim ir nodrošinājis bagātīgu somas saturu, kuru viņš spēs paņemt sev vajadzīgajā brīdī un, iespējams, aiznest to līdz tālai nākotnei.

Karīna Molofeja, Rūjienas vsk., 12.kl.

Cik gan vērtīga ir dzīves gudra omīte, kas parāda ceļu tumsā, mīļā mamma, kas sargā un māca, un mierīgās, harmoniskās mājas, kur atgriezties, apkopot domas un spēkpilnumā doties pasaules izaicinājumos!

Elīza Muzika, Ogres 1.vsk., 11.kl.

Ieskatoties R. Blaumaņa darbos, pat vismodernākajam jaunietim ir vieta atpazīt cilvēces saikni, kas vieno no senatnes uz mūsdienām un aizvīsies nebeidzamā nākotnē, kad rakstnieka darbi tiks joprojām lasīti.

Linda Varnasa, Valmieras Dizaina un mākslas vsk., 12.kl.

R. Blaumanis kā ceļabiedrs ir tik bezgala dažāds, dzīvesgudrs un mums vajadzīgs.

Līna Valijeva, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

Rakstnieka dzīves laikā uzceltais tilts joprojām turpina būt kā starpnieks paaudzēs pārmantoto vērtību apmaiņai un cilvēka būtības kodola analizēšanai.

Eva Elizabete Vīksna, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.

Mēģinādami sevi izzināt, jaunajiem ,,purva bridējiem”, ,,lienēm”, ,,noliņiem” gadās izdarīt šķietami nepareizās izvēles, bet tāpēc jau tas ir neparedzamais jaunības laiks.

Meldra Vītola, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.

R. Blaumaņa daiļrade mani pārsteidza un turpina pārsteigt, viņš savos darbos tiešām ir apskatījis visas galvenās vērtības, kādas ikvienam vajadzētu sevī glabāt.

Alise Anna Zirnīte, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

Mīlestība, kvēlojoša degsme, mantas postošais spēks, drosme, uzdrīkstēšanās, nesavtība, pašaizliedzība, ziedošanās – tas viss ir mūžīgs, tādēļ R. Blaumaņa daiļradi var mūžīgi pētīt un no tās mūžīgi mācīties.

Agnese Zvaigzne, Valmieras Dizaina un mākslas vsk., 1.kurss

 

Zemnieka dzīvesveida attēlojums R. Blaumaņa prozā

Manas pārdomas par zemnieku dzīvi R. Blaumaņa daiļdarbos izceļ to, ka zemnieka sasniegumi bija atkarīgi no paša interesēm, čakluma un spējas būt patstāvīgam, apķērīgam, aktīvam un ieinteresētam notiekošajā.

Agate Cipule, Rīgas Valsts 2.ģimn., 10.kl.

R. Blaumanis savos darbos iepazīstina ar mūsu latviešu kalpu un zemnieku dzīvi un viņu saimniecībām – ,,Klaucēniem”, ,,Spijēniem”, ,,Ķezberiem”, ,,Roplaiņiem”, ,,Vanagiem”, ,,Indrāniem”, ,,Silmačiem”.

Viktorija Dimza, Ogres Valsts ģimn., 10.kl.  

 

„Es gribu patiesības ceļu iet.” (R. Blaumanis)

Šajā jaunajā pēcdivdesmitceturtāfebruāra pasaulē es visvairāk gribu mieru, dzīvi bez kara. Gribu vakarā ieslēgt televizoru un klausīties par jaunākajiem sasniegumiem zinātnē, ne nogalinātspējīgāku ieroču izgudrošanu. Gribu klausīties kultūras ziņas par Latvijas personību izcili  padarītiem darbiem. 

Sintija Rubene, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehn., 2. kurss

Taisnībā prāts ir skaidrāks, rīcība tiešāka, bet mīlestība – kvēlāka par oglēm ,,Braku” sētas pavardā.

Agnese Allena, Ogres 1.vsk., 12.kl.

Katra prāts ir spītīgi pienaglots paša nolemtajam ceļam. Un, ja arī no malas tā gājums nešķitīs veiksmīgs un ja ceļš tiks aprauts, tas tomēr ir katra paša patiesības ceļš, un katrs to iet tā, kā spēj.

Rute Nikola Ērgle, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

Lai ietu patiesības ceļu, ir jāklausa sirdsbalsij. Tikai un vienīgi sirdij, jo kas gan cits spēs mīlēt vairāk?

Paula Legeza, Limbažu Valsts ģimn., 11.kl.

Ja būtu tik viegli paņemt kādu aiz rokas un iepazīstināt ar savu pārliecību, atšķirīgu īstenību, pasaule būtu viendabības patvērums, kurā starp visiem indivīdiem var likt vienādības zīmi.

Elīza Veļķere, Rīgas Valsts 1.ģimn., 12.kl.

Es vēlos, kaut katrs saņemtu daļu patiesības un nevajadzētu melot tiem, ko mīlam, tad nejuktu ģimenes, bērni augtu bez bailēm no tumsas un cilvēki varbūt pat pasmaidītu biežāk!

Rēzija Ābeļkalne, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.

Kamēr augu un mācos, veidoju ceļu, ko balstu uz skarbajām patiesībām, bet vismaz esot godīga pret sevi.

Arta Keita Bērziņa, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

Kaut patiesības teikšana atstāj tīru sirdsapziņu un meli, jo ilgāk noklusēti, jo šaušalīgākas sekas atstāj, tomēr teikt melus ir vieglāk nekā atzīt patiesību un sastapties ar slēpjamās rīcības blakusefektiem un komplikācijām.

Laima Brasliņa, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

Mana vēlēšanās ir būt apdomīgam, godīgam un brīvam no meliem, tā ejot godprātīgi savu patiesības ceļu.

Ingus Iļjučonoks, Ogres tehnikums, 3. kurss

Iet pa patiesības ceļu nav nekāds varoņdarbs, to, cik svarīga ir patiesība pret sevi, katrs izlemj pats sev.

Ēriks Krallišs, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

Patiesības ceļš katram ir cits. Ir jāpieņem grūti lēmumi, jāizrāpjas ārā no bedres un jāspēj sadzīvot ar paveikto.

Paula Laipniece, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

Es gribu patiesības ceļu iet un būt parasta meitene, kas sēd zem debesu bļodas, pēta baltās trijstūra uzlīmes kaimiņu sētā un fantazē par skursteņiem un īstiem Cilvēkiem. Es vēlos uzticīga sev kļūt un solu DZĪVO ŪDENI smelt.

Amanta Anna Mezīte, Ogres 1.vsk., 11.kl.

Lai kas arī nenotiktu, pie patiesības takas jāturas, cik vien var, un uz savu taisnību jāpastāv. 

Simona Pastare, Varakļānu vsk., 11.kl.

,,Patiesības ceļš” ir kā bezgalība, kura ir mūžīga, kas ne tikai nosaka jaunu laika sākumu, bet tās esamība pārsniedz hronoloģisko laiku kā tādu.

Sintija Diāna Potapova, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 11.kl.

Mūsu ceļš nākotnē būs patiesības ceļš tikai tad, ja nepazaudēsim bērna dzirksteli.

Marta Paula Šadinova, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

Visam var atrast kompromisu, vajag tikai gribēt, tā paverot plašāku, skaidrāku un patiesāku skatu uz dzīvi.

Dace Tukiša, Ogres tehnikums, 2. kurss

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite