"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Blaumaņu dzimtas 4. salidojums, 2023. gada 6. augusts

1. jūlijs 12:37
Aicinām 6. augustā uz Blaumaņu dzimtas salidojumu Ērgļos un "Brakos"!

Blaumaņu dzimtas 4. salidojums 

Blaumaņu dzimtas koku skatīt šeit:
https://www.braki.lv/box/files/Blaumanu_dzimtas_koks.pdf

      Blaumaņu dzimtas salidojumu sākums ir 2008. gads, un tā ik pa pieciem gadiem sanāk kopā dzimtai piederīgie, kuri dzīvo gan Latvijā, gan ārzemēs – Vācijā, ASV, Kolumbijā, Lielbritānijā, Īrijā. Lai arī rakstniekam Rūdolfam Blaumanim nebija bērnu, tomēr dzimtas koks ir izveidojies plašs un iespaidīgs.

  1. augustā notika Blaumaņu dzimtas 4. salidojums. Pasākuma atklāšana norisinājās Ērgļu saieta namā. Liels bija pārsteigums, ka uz salidojumu bija atbraukuši Blaumaņu dzimtai piederīgie gan no Vācijas, gan no ASV. Pasākuma gaitā tika izgodināta visa plašā dzimta. Sākumā iepazināmies ar rakstnieka brāļa Arvīda Blaumaņa ģimenes piederīgajiem, kuru lielākā daļa vairs nedzīvo Latvijā un runā vācu vai angļu valodā. A. Blaumaņa dēli – Arvīds, Rūdolfs un Edgars – 1944. gadā devās svešumā. Toreiz viņi nezināja, ka Latvijā vairs neatgriezīsies, vien Edgars Blaumanis 1970. gados apciemoja Latviju, arī apglabāts ar savu sievu ir dzimtajā zemē. Viņa meita Dace Blaumane ar vīru Jāni Grāmatiņu dzīvo ASV, bet apciemo Latviju, jo te ir viņu saknes. Dace un Jānis ir daudz palīdzējuši muzejam augt un pilnveidoties, īpaši atbalstot finansiāli. Salidojumu apmeklēja arī Arvīda Blaumaņa vidējā dēla Rūdolfa bērni – Eriks Nikols ar meitu Klaru un Valda Hellmūte ar meitas Haidrūnas ģimeni. Daudzi no viņiem Latvijā bija pirmo reizi.

Laika gaitā Blaumaņu dzimtai ir izveidojušies jauni zari un atzari – Rudzīši, Kartenbeki, Pavasari, Kubuliņi, Gertneri, Veinbergi, Purkalni, Krūmi un, protams, Blaumaņi. Jauka sadarbība ir izveidojusies ar Veinbergiem, Purkalniem, Gertneriem, Krūmiem. Kubuliņi, kuri dzīvo ASV, Latviju apciemoja Dziesmu svētku laikā un apbrauca arī uz “Brakiem”. Lai sajustu viņu klātesamību salidojumā, muzejā tika veikta filmēšana, kurā Kubuliņi pastāstīja par sevi un novēlējā ko labu salidojuma dalībniekiem. Paldies Dagnijai un Egonam Kubuliņiem un viņu meitu ģimenēm. Video bija emocionāls un tik jauki iederējās pasākumā.

Šogad salidojumā piedalījās arī Šūbergu dzimtas zars – Lauras Celmas ģimene. Šūbergi ir saistīti ar rakstnieka māmuļu Karlīni Blaumani, kuras tēvs ir Mārtiņš Šūbergs, un viņam bija trīs brāļi – Kārlis, Andrejs un Jēkabs. Lauras saknes nāk no Jēkaba Šūberga, viņa ir septītā paaudze.

Salidojuma dalībniekus priecēja Ērgļu vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rūdolfs” (vadītāja Antra Grinberga), jaukās un atraktīvās dziedātājas – Emīlija Apsīte, Kristena un Megija Pickas (vadītāja Ieva Vilnīte). Prezentācijas un video materiālu par Blaumaņu dzimtu sadarbībā ar “Braku” muzeju sagatavoja apvienība “Mana Filmu Studija”.

Pēc svinīgā sarīkojuma bija piemiņas brīdis Blaumaņa kapos. To vadīja Agita Opincāne. Paldies viņai par sirsnīgumu un iejūtību. Pasākuma noslēgums notika “Braku” muzejā, kur ciemiņus iepriecināja koklētāju ansamblis Ineses Zvaigznes vadībā. Paldies par muzikālo izpildījumu un skanīgo dziedāšanu, kurā apvienota tautasdziesma, mūsu saknes un latviskums.

Blaumaņu dzimtas piederīgie jutās gandarīti par šo dienu, priecājās par jaukajiem priekšnesumiem un kopā būšanu. Īpaši sajūsmināti bija Blaumaņi no tālajām zemēm – Vācijas un ASV. Lai arī diena bija karsta un tveicīga, “Brakos” virmoja sirsnība, smiekli, sarunas. Daba priecēja ar mieru, zaļumu un saules zeltu. Kaut daudziem pasākuma dalībniekiem ir tik dažāda un pat attāla radniecība, tomēr visu saknes saistītas ar mūsu dižo rakstnieku – Rūdolfu Blaumani.

 
  Atgriezties Iesaki draugiem: 
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite