"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 11. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa rezultāti

Konkursā piedalījās 223 skolēni, 219 darbi

 

Aizkraukles nov. ģimn.(5), Augstkalnes vsk.(1), Austrumlatvijas Tehnoloģiju vsk.(1), Bauskas Valsts ģimn.(3), Bauskas pils. psk.(6), Bērzaunes psk.(1), Cesvaines vsk.(2), Cēsu Valsts ģimn.(1), DA Cēsu Valsts ģimn.(7), Cēsu 1.psk.(1), Daugavpils Valsts ģimn.(1), Daugavpils 11.psk.(1), PIKC Daugavpils tehnikums(1), Daugavpils 16.vsk.(1), I.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimn.(1), Daugavpils krievu vsk. licejs(1), Drabešu internātpsk.(4), Druvas vsk.(5), Degumnieku psk.(1), Ērgļu vsk.(8), Eglaines psk.(3), Gaigalavas psk.(2), Ilūkstes 1.vsk.(4), Inešu psk.(1), Jelgavas Spīdolas ģimn.(1), Jelgavas 6.vsk.(1), Jelgavas 2.internātpsk.(4), Jēkabpils Valsts ģimn.(4), Jēkabpils Agrobiznesa koledža(2), Kalvenes psk.(1), Kusas psk.(1), Lapmežciema psk.(8), Lazdonas psk.(1), Liepājas Valsts ģimn.(1), Lēdmanes psk.(1), Lizuma vsk.(2), Ludzas pils. ģimn.(3), Madonas Valsts ģimn.(1), Madonas pilsētas 2.vsk.(2), Mazozolu fil.(1), Mārupes vsk.(2), Mežāres psk.(2), Ogres Valsts ģimn.(3), Ogresgala psk.(7), Pļaviņu nov. ģimn.(3), Praulienas psk.(1), Privātā psk. „Gaismas tilts 97”(7), Privātā vsk. „Klasika”(1), Rencēnu psk.(1), Rēzeknes 5.vsk.(3), Rēzeknes tehnikums(1), Riebiņu vsk.(1), Rīgas Valsts 1.ģimn.(2), Rīgas Valsts 2.ģimn.(38), Rīgas 33.vsk.(2), Rīgas 60.vsk.(6), Rīgas 64.vsk.(13), Rīgas Daugavgrīvas vsk.(1), Rīgas Igauņu vsk.(3), Rīgas vakara ģimn.(3), Rīgas Rīnūžu vsk.(1), Rīgas Jāņa Poruka vsk.(1), Rīgas Klasiskā ģimn.(2), O.Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu psk.(1), Rīgas Zolitūdes ģimn.(4), Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vsk.(2), Rūjienas vsk.(1), Rubenes psk.(1), Skujenes psk.(4), Slokas psk.(2), Tārgales psk.(1), Valmieras Valsts ģimn.(1), Valmieras Viestura vsk.(1), Valmieras Pārgaujas ģimn.(3), Varakļānu vsk.(1), Viļānu vsk.(1).

Laureāti

7.–9. klašu grupā

1.vieta – Aļina Parfjonova, Rencēnu pamatskola, 9. kl.

2.vieta – Anna Greitāne, privātā vidusskola „Klasika”, 7. kl.

3.vieta – Olivers Prānis, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 8. kl.

 

10.–12. klašu grupā

1.vieta – Signe Viška, Varakļānu vidusskola, 12. kl.

2.vieta – Arta Alksnīte, DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 12. kl.

3.vieta – Romans Avsjukevičs, Rīgas Rīnūžu vidusskola, 11. kl.

 

Veicināšanas balvas

Sendija Ieva Kurzemniece, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 9. kl.

Rinalds Onckulis, Ogres Valsts ģimnāzija, 12. kl.

Amanda Peisiniece, Rēzeknes tehnikums, 3. kurss

Kristiāna Šuksta, J. Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, 4. kurss

Marta Vaska, Ērgļu vidusskola, 12. kl.

 

Atzinības

 

Rebekai Ašmanei, Ogresgala psk., 8. kl. – par sirsnīgumu

Sanitai Bičušai, Augstkalnes vsk. – par sirsnīgumu un iejūtību

Anetei Cīrulei, Inešu psk., 9. kl. – par prasmīgu savas dzīves sasaisti ar R. Blaumaņa darbiem

Annai Kozlovai, Elizabetei Grīnbergai, Rīgas Igauņu psk., 8. kl. – par pētniecisku pieeju tēmas atklāsmē

Laurai Krūmiņai, Cesvaines vsk., 9. kl. – par savu domu prasmīgu atklāsmi

Rūtai Esterei Miķelsonei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 9. kl. – par tēlainību

Lilitai Saulītei, Ērgļu vsk., 9. kl. – par veiksmīgu mēģinājumu tēmas atklāsmē

Megijai Kristai Supei, Kusas psk., 8. kl. – par oriģinalitāti

Siārai Verpakovskai, Tārgales psk., 8. kl. – par veiksmīgu dzejas analīzi

Annai Luīzei Villerei, Aizkraukles novada ģimn., 9. kl. – par pārdomātu tēmas atklāsmi

Brigitai Andersonei, Rīgas Igauņu psk., 9. kl. – par cilvēciskumu

Laurim Emīlam Frēliham, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7. kl. – par emocionalitāti

Aļinai Jadrevai, Rīgas Zolitūdes ģimn., 7. kl. – par formas meklējumiem

Kevinam Krūmam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7. kl. – par emociju spilgtu atklāsmi

Elzai Martinovai, Lizuma vsk., 7. kl. – par emocionalitāti

Luīzei Mesterei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7. kl. – par veiksmīgu Kārlēna tēla analīzi

Marijai Rapai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7. kl. – par iedziļināšanos Kārlēna tēlā

Undīnei Saleniecei, Ērgļu vsk., 9. kl. – par pārdomātu kompozīciju

Evelīnai Martai Svekrei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7. kl. – par analītisku pieeju Kārlēna tēla atklāsmē

Nikolai Zemītei, Taurupes psk. Mazozolu filiāle, 8. kl. – par formas meklējumiem

Ritai Avrusevičai, O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamata psk., 8. kl. – par vērtīgām atziņām

Alisei Paulai Legzdiņai, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7. kl. – par vērtīgām atziņām

Ievai Radzvilavičai, Ērgļu vsk., 7. kl. – par rūpīgu tēlu izvērtējumu

Esmeraldai Burkevičai, Madonas pilsētas 2.vsk., 9. kl. – par iedziļināšanos Grīntāla tēlā

Melānijai Dalbiņai, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7. kl. – par interesantu stāstījumu

Paulai Lūcijai Lejiņai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7. kl. – par iedziļināšanos Zaļgas tēlā

Alisei Gucanei, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 8. kl. – par savdabīgu tēmas atklāsmi

Vinetai Bolmanei, Gaigalavas psk., 9. kl. – par oriģinalitāti

Alīnai Briedei, Bērzaunes psk., 9.kl. – par prasmīgu domas izklāstu

Lornai Barbarai Ērlai, Cēsu Valsts ģimn., 9. kl. – par savas pieredzes atklāsmi

Matīsam Kataņenko, Bauskas Valsts ģimn., 8. kl. – par atklātu sevis izvērtēšanu

Rūdim Kikustam, Rugāju novada Eglaines psk., 9. kl. – par tēlainību

Mārcim Priževoitam, Praulienas psk., 9. kl. – par atziņu daudzveidību

Rūdolfam Sprukulim, Aizkraukles novada ģimn., 9. kl. – par formas oriģinalitāti

 

Ievai Bērziņai, Valmieras Pārgaujas ģimn., 10. kl. – par formas meklējumiem

Lindai Frīdmanei, Rīgas 64. vsk., 12. kl. – par lauku sētas detalizētu tēlojumu

Mārim Jurānam, Rēzeknes 5. vsk., 10. kl. – par savdabīgu tēmas atklāsmi

Raivim Valteram, Daugavpils Valsts ģimn., 12. kl. – par pētniecisku lauku sētas atainojumu

Aivijai Vestfālei, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 2. kurss – par lauku sētas cildinājumu

Annai Poņatovskai, Jelgavas 6. vsk., 12. kl. – par pētniecisku ievirzi

Sendijai Tomsonei, Rūjienas vsk., 11. kl. – par analītiskām prasmēm

Jūlianam Trofimovam, Rīgas 60. vsk., 11. kl. – par oriģinālu un tēlainu tēmas atklāsmi

Adrijai Zaķei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12. kl. – par pētniecisku ievirzi

Norai Bērziņai, Rīgas Valsts 1. ģimn., 11. kl. – par oriģinalitāti jaunrades darbā

Diānai Blektei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12. kl. – par daudzveidīgumu mīlestības atklāsmē

Renātei Draveniecei, Rīgas 64. vsk., 11. kl. – par uzdrīkstēšanos paust savus uzskatus

Lienei Kozulei, Rīgas vakara ģimn., 12. kl. – par vērtīgām atziņām

Megijai Marijai Liesmai, Ogres Valsts ģimn., 11. kl. – par pamatīgumu tēmas atklāsmē

Sintijai Platajai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12. kl. – par pamatīgumu tēmas atklāsmē

Danielai Putniņai, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 3. kurss – par personīgās pieredzes atklāsmi

Lienei Raciborskai, Rīgas 64. vsk., 11. kl. – par mīlestības tēmas vispusīgu analīzi

Amandai Slišānei – Jelgavas Spīdolas ģimn., 11. kl. – par modernisma meklējumiem

Zigurdam Teikmanim, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vsk., 3. kurss – par daudzveidību tēmas atklāsmē

Lindai Vainovskai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11. kl. – par analītiskām prasmēm

Kitijai Zēmelei, Valmieras Pārgaujas ģimn., 12. kl. – par radošumu

 

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite