"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

2009-2014

Muzeja vadītāja Anna Kuzina, Zinta Saulīte (no 2012. gada) Darbinieki – Inese Priede. Līdz 2009. gada jūlijam – Aija Kazēka, Lidija Popova, Kārlis Melnacis.

Pasākumi – tradicionālie muzeja pasākumi: R. Blaumaņa dzimšanas diena, atceres brīdis kapos (janvāris), Rūdolfa dienas talka (aprīlis), muzeja darba sezonas atvēršanas svētki, Muzeju naktis (maijs), Jāņu ielīgošana (jūnijs), Bērnības svētki (jūlijs), Garīguma diena (augusts), rakstnieka nāves atcere, dzejas dienas (septembris), muzeja sezonas noslēgums (oktobris), R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursa noslēguma sarīkojums (no 2005. gada, decembris). Martā vai aprīlī un decembrī muzeja, Blaumaņa biedrības un Ērgļu vidusskolas kopīgi organizēts pasākums, lai iepriecinātu vecos ļaudis Ērgļu pansionātā un Liepkalnes SAC „Kastaņas”.

„Braku” muzejam – 50. Skolotājas Adinas Ķirškalnes piemiņas pēcpusdiena (2009). Literāri pasākumi – tikšanās ar jauno autori Dārtu Dzenīti, lugas „Blaumanis precībās” lasījums (2010), dzejnieka Jāņa Grota 110. dzimšanas diena (2011), dzejnieces Zinaīdas Lazdas 110. jubileja (2012).

Folkloras festivāla „Baltica 2012” dalībnieku ciemošanās un dziedāšana „Brakos”. Zinātniskā konference, sagaidot R. Blaumaņa 150. jubileju. Blaumaņa gaismā – radoša sadarbība ar Madlienas vidusskolu (2012).

Rakstnieka R. Blaumaņa 150. jubilejas pasākumu cikls: Iļģuciema amatierteātra „Rampa” izrāde Ērgļu saieta namā – A. Kuzina „Manā dārzā, dārziņā”. Latvijas Universitātes rīkotā starptautiskā zinātniskā konference „Rūdolfs Blaumanis un 19./20.gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā”, kas notiek Rīgā un noslēguma sarīkojums Ērgļu saieta namā un „Brakos”. R. Blaumaņa 5. teātra festivāls, kurā „Braku” muzeja vecākā speciāliste Anna Kuzina piedalās vērtēšanas žūrijā. Vizuālās mākslas konkurss bērniem un jauniešiem (sadarbība ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolu). Blaumaņu dzimtas 2. salidojums. Ērgļu novada 7. svētku noslēgums „Brakos”.

2014. gads ir būtisks ar muzeja 55. dzimšanas dienu, kurā piedalījās Rīgas Latviešu biedrības un Ērgļu jauktais koris, kā arī Strazdumuižas teātris. Septembrī, pieminot rakstnieku R. Blaumani, jautri izskanēja Blaumaņa ielas svētki.

Gadu gaitā, lai tūristiem interesantāki un jaukāki muzeja apmeklējumi, iemīļota kļuvusi muzejpedagoģiskā programma „Velniņu darbi un nedarbi”, dažādas tematiskas ekskursijas, salidojumi un dzimšanas dienu svinēšana, ģimenes godi un kāzu ekskursijas, kā arī gardēžu tūres, kurās var nobaudīt Silmaču pankūkas, Braku putru un vīnu „No Saldenās pudeles”.

Popularizējot R. Blaumani un viņa daiļradi, muzejs sadarbojas gan ar Ērgļu novada pašvaldības, gan citu novadu skolām, bibliotēkām un muzejiem. Muzejam ir izveidojusies laba sadarbība ar Ērgļu vidusskolu – skolēni un pedagogi ik gadu iesaistās Muzeju nakts pasākumos, sezonas atklāšanas svētkos, talkās, pārgājienos. 2011. un 2012. gadā notika pārgājiens un radošas darbnīcas „Brakos”, kurās iesaistījās vidusskolas audzēkņi un skolotāji.

Sekmīga ir sadarbība ar Ērgļu Profesionālo vidusskolu (Ērgļu arodvidusskolu), kopīgi organizējot sadraudzības pēcpusdienas, tematiskus pasākumus un palīdzot muzeja teritorijas sakopšanā.

Nozīmīga ir sadarbība ar pašvaldību ārzemju partneriem (Vācija, Holande, Francija, Igaunija) un to delegāciju uzņemšana muzejā.

No 2009. gada informācija par „Braku” muzeju atrodama mājas lapā – www.braki.lv.

Izstādes – „Braku” muzejam – 50 (2009). Tiltiņu ģimenes velniņu kolekcija. Mājlopi lauku sētā (2012). Blaumaņu dzimtas koks (jauni papildinājumi). Norvēģu rakstnieks Henriks Ibsens – Rūdolfa Blaumaņa viesis „Braku” sētā (2013).

Zinātniskās tēmas – „Braku” muzejs 50 gados (2009). Veltījumi R. Blaumanim un „Brakiem” dzejā. Izglītības vēsture Ērgļos (2011). Ērgļu teātra vēsture. Blaumaņu dzimta. Ērgļu novada ēdieni (2012). Blaumaņa dzīves un daiļrades hronoloģija. 1863–1908 (2009–2013). Blaumaņa humors (2013). Sausnējas pagasta vēsture. Ērgļu novada kultūras un sabiedriskā dzīve (2014).

Zintas Saulītes sakārtotie izdevumi: brošūra „Dimants staro gaismā” (2009), „Braku kalendārs 2011. gadam”(2010), grāmatas – „Blaumanis mācīja labu vien” (2011), „Blaumaņu dzimtas līkloči” (2012), „Blaumaņa smaids” (2013). Palīgi grāmatu veidošanā – Mārīte Breikša, Anna Kuzina, Dace Zvirgzdiņa. Kopā ar Mārīti Breikšu līdzautore grāmatai „Mūsu Ērgļu vidusskola” (2012). Kopā ar Elitu Leibomu, Dzintru Ungeru līdzautore Sausnējas vēstures grāmatai „Sausnējas rīti” (2014).

Annas Kuzinas veidotās grāmatas: „Es runāt gribētu uz visu zemi” (2012), „Manā dārzā, dārziņā”, „Blaumaņu pavārgrāmata”, „Blaumanis tuvplānā” (2013).

Brīvdabas izrādes – Ērgļu teātris – V. Sauleskalna dziesmu spēle „Meldermeitiņa” (2009). DAC „Saulessvece” – pēc R. Blaumaņa darbu motīviem „Kā Skroderdienās”. Ērgļu teātris – K. Miķelsone „Jāju dienu, jāju nakti”. Smiltenes Tautas teātris – J. Palēvičs „Preilenīte” (2010). Rīgas pamatskolas „Rīdze” darbinieki – R. Blaumanis „Trīnes grēki”. DAC „Saulessvece” – pēc R. Blaumaņa darbu motīviem „Tā pati Trīne jeb veca mīlestība nerūs” (2011). Jaunjelgavas novada kultūras nama teātris – T. Banga „Septiņas vecmeitas”. DAC „Saulessvece” – A. Čehovs „Bildinājums” (2012). DAC „Saulessvece” – R. Blaumanis „Brīnuma zālīte”. Ērgļu teātris – pēc R. Blaumaņa stāsta „Brīnuma zālīte” motīviem „Viļņu Jāņa mīlas mācība”. Jaunpiebalgas teātris „Deksteri” – R. Blaumanis „Ļaunais gars” (2013). Latviešu Neredzīgo biedrības Strazdumuižas teātris – pēc R. Blaumaņa darbu motīviem veidots teatralizēts uzvedums, kuru vieno tēma „Mīlestība” (2014).

Saimnieciskie darbi Izgatavoti 40 koka soli „Braku” muzeja pasākumiem (VAS Latvijas Hipotēku bankas un Ērgļu novada pašvaldības atbalstīts projekts, SIA „Eden Interior”, 2010). Projekti, kas līdzfinansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas ietvaros: Braku zedeņu žoga atjaunošana (SIA „Akorns”, 2011), Aktīvās atpūtas un mundruma laukums Brakos (SIA „RRKP būve”, 2013), Braku dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija (SIA „Jumti un Fasādes”, 2014). Stāvlaukumā uzstādīti divi jauni informācijas stendi – Ērgļu novada karte (SIA „Karšu veikals Jāņa sēta”) un R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” teritorijas shēma (SIA „Studija Grafs”), veikta muzeja ēku elektroinstalācijas rekonstrukcija (SIA „RRKP būve”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums, 2014).

No 2011. gada „Brakos” sāk darboties SIA „Vējkalns” veidotais atrakciju parks „Braku takas”, no 2013. gada – disku golfs.

 

Pēc Annas Kuzinas. Braku mājas gadu gaitā un muzeja tapšana.//

Madonas muzeja raksti. Madonas poligrāfists, 2006.

„Braku” muzeja atskaites.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite