"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Pasākumi 2024. gadam

„Braku” muzeja plānoto pasākumu plāns

2024. gads 

1. janvāris – Rūdolfam Blaumanim 161. Piemiņas brīdis Blaumaņa kapos.

8. maijs – „Braku” muzeja 65. darba sezonas atklāšana.

18. maijs – Muzeju nakts 2024. Tēma „Izzināt un iegūt, pētīt un saprast”.

Maijs, jūnijs - muzeja sakopšanas talka (dīķa teritorija).

22. jūnijs – Jāņu ielīgošana

17. augusts – Cēsu Tautas teātra izrāde - R. Blaumanis "Trīnes grēki".

7. septembris – R. Blaumaņa nāves 116. atcere.

25. septembris – Miķeļdienas ieskaņas pasākums kopā ar tautas mūzikas kopu „Pulgosnieši”.

7. decembris – R. Blaumaņa literārās prēmijas 20. konkursa noslēguma pasākums.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite