"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 11. konkurss

Blaumaņa 11. konkursa noslēguma sarīkojums

 

            Ērgļos 5. decembrī notika „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 67 labākie domrakstu autori kopā ar skolotāju un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 223 skolēni, iesniedzot 219 darbus. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Rīgas 64. vidusskolas, Ērgļu vidusskolas, DA Cēsu Valsts ģimnāzijas, privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97”, Ogresgala un Lapmežciema pamatskolas.

            Jau rīta agrumā bija iespēja paviesoties „Braku” muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Anna Kuzina, pastāstot par „Brakiem” un rakstnieku R. Blaumani. Silta kurējās krāsns, un katrs varēja pacienāties ar zāļu tēju un smalkmaizītēm.

            Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Ināra Strazdiņa, aizdedzot sveču liesmiņas un pasakot paldies mūsu literatūras klasiķim.

            Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās – „Mākslas pasaulē” (Vizma Veipa, Iveta Pedele), „Emociju gamma” (Liena Bukovska), „Mans krāsu raksts” (Sandra Lauberte). Pie Ineses Koklačovas un viņas palīgiem bija iespēja nobaudīt smalkmaizītes un pīrādziņus.

            Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa noslēguma pasākums. To vadīja Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. Sarīkojums sākās ar videofilmu, kurā varēja iepazīsties ar Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas veidoto grāmatu „Teātris Blaumaņa zīmē”. Izdevumu kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji un organizatori. Balvās bija arī mācību firmas „Upe nesa ozoliņu” veidotie koka magnētiņi, konditorejas „Kore” kārumi, SIA „Vējkalns” dāvanu kartes, kā arī daudzi citi pārsteigumi.

            Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Baiba Cielēna, UNESCO pārstāve Ieva Švarca, Raiņa un Aspazijas mājas galvenā speciāliste Gaida Jablovska, Madonas reģiona avīzes „Stars” žurnāliste Inese Elsiņa, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja Agita Opincāne un saimniecības „Sniķeri” saimniece Santa Radzvilaviča, Benu aptiekas Ērgļos vadītāja Inta Olte, Ērgļu vidusskolas skolotāja Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas absolvente un kultūras darbiniece Laima Lupiķe, „Braku” muzeja speciāliste Anna Kuzina.          

           Konkursa laureāti pamatskolu grupā – 1. vieta – Aļina Parfjonova, Rencēnu psk., 9. kl., 2. vieta – Anna Greitāne, privātā vsk. „Klasika”, 7. kl., 3. vieta – Olivers Prānis, Rīgas Valsts 1. ģimn., 8. kl. Vidusskolu grupā – 1. vieta – Signe Viška, Varakļānu vsk., 12. kl., 2. vieta – Arta Alksnīte, DA Cēsu Valsts ģimn., 12. kl., 3. vieta – Romans Avsjukevičs, Rīgas Rīnūžu vsk., 11. kl.

          Pasākumā organizēšanā liels paldies Antrai Dičai-Milnei un „Manai Filmu Studijai”, Ērgļu deju kolektīvam „Pastalnieki” (Mārīte Taškāne) un Blaumaņa biedrības biedriem par nesavtīgu palīdzēšanu, īpaši Mārītei Breikšai un Inārai Strazdiņai.

          Konkursa un grāmatas „Teātris Blaumaņa zīmē” finansiālie atbalstītāji – Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, Madonas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, SIA „Elbra”, SIA „Jumurdas atpūtas komplekss”, SIA „Vides pakalpojumu grupa”, SIA „Aibi”, biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība”, SIA „Eglītis un biedri”, Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš, Aina un Uldis Irbenieki, Liena Jorena.

„Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite