"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 11. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa

NOLIKUMS 

 

Mērķis:

    1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

    2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,

      biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Puķes R. Blaumaņa dzejā.
  2. R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” notikumi kāda tēla redzējumā (Kārlēna, Birkenbauma, Grīntāla, Zaļgas, Jaņa Daldas u.c.).
  3. „Vai nu filozofē, vai muzicē, tikai dari kaut ko, attīsties!” (R. Blaumanis. No vēstules A. Būmanim 1904. gada 1. aprīlī)

      10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Lauku sētas tēlojums R. Blaumaņa prozā vai dramaturģijā.
  2. R. Blaumaņa, Raiņa un Aspazijas saskarsme.
  3. „Mīlestība ir tā lielākā brīnumu darītāja.” (R. Blaumanis. „Brīnuma zālīte”)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2015. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26498099, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā speciāliste

      Mārīte Breikša – latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Linda Šmite – Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, rakstniece

      Sanita Dāboliņa – filoloģe

Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2015. gada 19. novembra Braku muzeja mājas lapā www.braki.lv

Apbalvošana 2015. gada 5. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7. – 9. klase                                                               10. – 12. klase

                1. vieta – 70 eiro                                                          1. vieta – 100 eiro

                2. vieta – 50 eiro                                                          2. vieta – 70 eiro

                3. vieta – 30 eiro                                                          3. vieta – 45 eiro

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite