"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

1999-2008

Muzeja vadītāja Anna Kuzina. Darbinieki – Diāna Āboliņa, Aivars Platais, Antoņina Kalēja, Aigars Miljantejs – Kalējs, Jānis Āboliņš, Lana Briška, Taisa Briška, Gunārs Briška, Elfrīda Millere, Inese Priede, Zinta Saulīte, Aija Kazēka, Lidija Popova, Kārlis Melnacis.

Pasākumi – ar 1999. gadu sākas „Braku” muzeja un Valmieras Drāmas teātra sadarbība R. Blaumaņa teātru festivālu organizēšanā Valmierā (1999, 2002, 2005, 2008). 1999. gadā notika pasākumi, veltīti Blaumaņu dzimtai – Edgara Blaumaņa pārapbedīšana Ērgļu Blaumaņa kapos, tikšanās ar Blaumaņu dzimtas pārstāvjiem. Teātra diena. Vērtuma svētki. Pulkā eimu, pulkā teku (1999). Pulgošņa svētki un Septiņu Vislatvijas Jāņu ielīgošana. Folkloras festivāla „Baltica 2000” koncerts. Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte muzejā (2000). Akcija „Stiprais ozols 2000”. Garīguma dienas (sākot no 2004. gada).

Literāri pasākumi – dzejnieces Zinaīdas Lazdas simtgades atcere Ērgļu pagasta „Spēliņos” (2002), rakstnieka R. Blaumaņa 145. dzimšanas diena, 100. nāves atcere (2008). Pasākumi senioriem – novada pensionāru salidojums (2004), Latvijas Daugavas Vanagu kultūras diena (2000, 2005). Kino studijas „Film Angels Studio” reklāmas filmas uzņemšana (2007). Eglīšu, Homku, Pavlovsku, Blaumaņu dzimtu salidojumi (2007, 2008). Nodarbības un pasākumi vispārizglītojošo skolu jaunatnei un bērniem – zīmējumu konkursi, R. Blaumaņa literārās prēmijas 1.–4. konkursi (no 2005. gada). Putnu dienas – „Tuk, tuk, taisīsim skaistu putnu būri” (2008). Bērnības svētki (no 2005. gada). Muzeju nakts pasākumi – „Franču vēsmas Brakos” (2007), „Muižu goda svinības vācu gaumē” (2008). Ģimeņu pasākumi – nometnes 3x3 literārās darbnīcas (2002, 2004). LVAF projektu prezentācijas – „Te ir varen jauki” (2007), „Nāc un izzini, izpēti, sajūti Brakus” (2008). Tikšanās ar žurnāla „Ievas Stāsti” lasītājiem, sarunas ar žurnālisti Līgu Blauu un skolotāju Nelliju Ziediņu (2007). Tikšanās ar dzejnieku Jāzepu Osmani (2008). Veltījums Latvijas valsts 90. dzimšanas dienai – „Tālavas taurētājs sauc” (2008).

Pašvaldību sadarbības partneru (Vācija, Holande, Igaunija, Lietuva) delegāciju uzņemšana muzejā (no 2000. gada). Brauciens ar Madonas un Ērgļu pašvaldības darbiniekiem uz Punkaharju sanatoriju Somijā, R. Blaumaņa pēdējo dzīves vietu (2002). Biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” nodibināšana (2006). Organizācijas mērķis – atbalstīt un vispusīgi veicināt Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un iesaistīšanu sabiedriskajā apritē. Kopīgi tiek rīkoti muzeja pasākumi un organizētas labdarības akcijas. Katru gadu decembrī un ap Lieldienu laiku notiek biedrības, muzeja un Ērgļu vidusskolas veidotie pasākumi Ērgļu pansionātā un SAC „Kastaņas”, lai iepriecinātu vecos ļaudis ar dziesmām, dejām un teatrāliem priekšnesumiem.

Izstādes – Ritas Garaissils floristikas skolas nometnes noslēguma izstāde. R. Blaumaņa lugu „Trīnes grēki” un „Ļaunais gars” iestudējumi Valmieras Drāmas teātrī F. Deiča režijā 1996., 1997. gadā (1999). Blaumaņu dzimta. „Braku” māju un muzeja vēsture. Blaumanis bērniem. Lugu „Indrāni” un „Skroderdienas Silmačos” skatuves gaitas Dailes teātrī un Valsts Liepājas teātrī. Zirga tēlojums R. Blaumaņa prozā (2000). R. Blaumaņa dzeja. R. Blaumaņa novele „Nāves ēnā”. Bērnu zīmējumi – ilustrācijas R. Blaumaņa novelei „Nāves ēnā” (2001). Laime pirtiņā. Audēju studijas „Ērgļi” darbi (2002). Blaumaņa iela – Ērgļu muižas ceļš. Amatniecība un amatnieki Ērgļos. Skroderdienas Ērgļos (2003). R. Blaumaņa proza Eiropas kultūras kontekstā. No linu sēklas līdz baltam linu dvielim (2004). 1905. gada vēsturiskie notikumi Ērgļu novadā. Daiļamata meistaru E. Kurmēnas un K. Kurmēna personālizstāde (2005). Blaumaņu dzimtas koks. Velniņi krāsainajā pasaulē. Naktsvijoles. Jāzepa Osmaņa gleznas (2008).

Zinātniskās tēmas – R. Blaumanis – „Braku” rentnieks. „Braku” muzejs 40 gados (1999). Blaumaņu dzimta. „Braku” māju vēsture (2000). Ērgļu novada kultūrvēsturiskais mantojums. Novele „Nāves ēnā” – žanra meistardarbs (2001). Ērglēniešu, Blaumaņu dzimtas piederīgo, „Braku” muzeja darbinieku atmiņu un dzīvesstāstu pieraksti (Mirdza Melnīte, Marta Krastiņa, Skaidrīte Šteinberga, Iza Millere, Andrejs un Aina Brimerbergi, Pēteris Cielavs, Pēteris Auniņš, Elza Kurmēna, Olga Nīgale, Lonija Bērzkalne, Jānis Jēgers, Ārija Balode, Liesma Grigule, Alma Celmiņa, Ilze Gertnere, Anna Muciņa, Aivars Platais, Baiba Kampe, Ināra Strazdiņa, Māra Vindele, Alberts Sakša, Andrievs Ielejs, Juris un Andris Blaumaņi, Rita Blaumane, Marija Veinberga, Velta Petrovska, Pēteris Blaumanis, Līga Kartenbeka, Mārīte Purkalne, Viktors Blaumanis, Elmārs Miķelsons, Jānis Grendzions, Gaida Apsīte, Anna Priede, Aina Zirnīte) (2001–2008). Lauku darbu atainojums R. Blaumaņa daiļradē (2002). Blaumaņa ielas vēsture Ērgļos. Vecpiebalgas Vasilu dzimta. „Braku” gājēji – K. Brimerbergs un K. Šteinbergs (2003). Amatniecība un amatnieki Ērgļos 20. gs. sākumā (2003–2005) R. Blaumaņa proza Eiropas kultūras kontekstā (2004). R. Blaumaņa dramaturģija. 1905. gada notikumi Ērgļu novadā un to atspoguļojums R. Blaumaņa daiļradē. (2005). „Braki” un Blaumanis mūsdienu ērglēniešu skatījumā. Elsteru dzimta. „Braku” māju vēsture un muzeja tapšana. (2006). R. Blaumaņa dramaturģija mūsdienās. R. Blaumaņa prozas valoda (2007, 2008).

2007. gadā tika aizsākta krājuma priekšmetu datorizēta vadīšana Nacionālā muzeju kopkatalogu sistēmā. Projekta ietvaros „Braku” muzejam piešķīra divus datorus, skeneri, printeri un fotoaparātu.

Buklets latviešu un angļu valodā (2000).

„Braku” ceļvedis visai ģimenei „Nāc Brakos!” (2007). Grāmata „Rūdolfs Blaumanis mūsdienu skolēnu pārspriedumos un jaunradē”. Atklātņu komplekts „R. Blaumaņa memoriālais muzejs Braki” (2008). Izdevumu sakārtotāja Zinta Saulīte.

Brīvdabas izrādes – Skrīveru kultūras nama drāmas kolektīvs – R. Blaumanis „Trīnes grēki”. Kokneses teātris – R. Blaumanis „Pēc pirmā mītiņa”. Druvas kultūras nama drāmas ansamblis – R. Blaumanis „No saldenās pudeles”. Madonas Tautas teātris – Ā. Alunāns „mūsu pokāls”, E. Alainis „Ģimenes laime” (1999). Valmiera Drāmas teātris – R. Blaumanis „Ļaunais gars” (2000), „Trīnes grēki” (2001). Kokneses amatierteātris – R. Blaumanis „Indrāni” (2000). Tirzas dramatiskais kolektīvs – R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos” (fragm.), „Šūpulis” (2000). Preiļu pensionāru biedrība – „Blaumanis jokdaris”. Daugavpils teātris – R. Blaumanis „Zagļi”. Ērgļu teātris – R. Blaumanis „Paradīzē”. Ogres tautas teātris – N. Vētra-Muižniece „Rikšiem laidu kumeliņu” (2003). Ērgļu teātris – R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos” (2004), R. Blaumanis „Trīnes grēki” (2005). Siguldas Tautas teātris – R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos”. Tilžas dramatiskais kolektīvs – R. Blaumanis „No saldenās pudeles” (2008).

Saimnieciskie darbi „Braku” zemes robežu noformēšana dokumentāli – iemērīta zeme 40 ha un ieraktas 24 kupicas (1999). Jumtu kores remontdarbi dzīvojamai mājai, drēbju klētij un labības klētij (SIA „Niedru jumti”, 2002). Ierīkota apsardzes ugunsdrošības signalizācijas sistēma (VKKF atbalstīts projekts, SIA „Aligva”). Iekārtots atpūtas laukums pie Pirtsgravas – šūpoles, smilšu spēļu kaste, atpūtas soliņi, ugunskura vieta (2006). Muzeja teritorijā izvietotas SIA „Grafs” veidotas 25 informācijas norādes (2007) un 3 informācijas stendi (2008). Niedru jumtu remontdarbi rijai, kūtij, sīklopu kūtij, drēbju klētij, jumta nomaiņa namiņam (VKKF atbalstīts projekts, SIA „Niedru jumti”, 2008), elektroinstalācijas tīkla pagarinājums līdz rijai un kūtij (SIA „Elbra”, 2008).

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite