"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 17. konkurss

Konkursā piedalījās 143 skolēni (142 darbi)

 

A.Upīša Skrīveru vsk.(1), Augstkalnes psk.(2), Austrumlatvijas Tehnoloģiju vsk.(1), Berģu Mūzikas un mākslas psk.(1), Cēsu Valsts ģimn.(1), Daugavpils 11.psk.(1), Dobeles Valsts ģimn.(1), Druvas vsk.(3), E.Glika Alūksnes Valsts ģimn.(1), Ērgļu vsk.(1), Gulbenes novada vsk.(1), Ikšķiles vsk.(3), JAK Barkavas struktūrvienība(2), J.Jaunsudrabiņa Neretas vsk.(1), Jelgavas Valsts ģimn.(2), Lielvārdes psk.(4), Liepājas MMDV(1), Madlienas vsk.(5), Mālpils vsk.(1), Ogres 1.vsk.(1), Ogresgala psk.(1), Ogres tehn.(4), Ogres Valsts ģimn.(6), Preiļu 1.vsk.(1), Privātā psk. „Gaismas tilts 97”(1), Pumpuru vsk.(4), Rekavas vsk.(1), Rencēnu psk.(2), Rēzeknes Katoļu vsk.(1), Rēzeknes Valsts 1.ģimn.(1), Rīgas 33.vsk.(6), Rīgas 49.vsk.(1), Rīgas 64.vsk.(1), Rīgas 92.vsk.(1), Rīgas Centra humanitārā vsk.(1), Rīgas Valsts 1.ģimn.(1), Rīgas Valsts 2.ģimn.(36), Rīgas Valsts vācu ģimn.(2), Rīgas Zolitūdes ģimn.(1), Rubas psk.(1), Salas vsk.(1), Saldus vsk.(1), Siguldas pilsētas vsk.(2), Siguldas Valsts ģimn.(1), S.Broka Daugavpils Mūzikas vsk.(2), Talsu Valsts ģimn.(1), Taurupes psk. Meņģeles filiāle(1), Trikātas psk.(4), Ulbrokas vsk.(14), Valmieras Viestura vsk.(4), PIKC Ventspils Mūzikas vsk.(1), Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehn.(3), Viļānu vsk.(1).

Laureāti

7.–9. klašu grupā

1.vieta – Nora Grantiņa, Ogres Valsts ģimn., 8.kl.

2.vieta – Pērle Melne, Rīgas Valsts vācu ģimn., 9.kl.

3.vieta – Uldis Ozols, Siguldas Valsts ģimn., 9.kl.

 

10.–12. klašu grupā

1.vieta – Agnese Allena, Ogres 1. vsk., 11.kl.

2.vieta – Gabriela Skrauce, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl.

3.vieta – Klaudija Dembovska, Rēzeknes Katoļu vsk., 10.kl.

 

 

Veicināšanas balvas

Markuss Grevals, Ogres Valsts ģimn., 8.kl.

Agate Misule, Ieva Kuplā, Augstkalnes psk., 8.kl.

Agnese Zvaigzne-Elksnīte, Salas vsk., 8.kl.

Kārlis Fricis Mikulāns, Ogres tehn., 3. kurss

Keita Emīlija Orlovska, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vsk., 12.kl.

Estere Paula Paegle, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl.

 

Atzinības

Marijai Bistrovai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par sirsnīgumu.

Ņikitam Čamānam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par tēlainību.

Evelīnai Irbītei, Madlienas vsk., 9.kl. – par veiksmīgu rijas tēlojumu gadalaikos.

Justīnei Mūrniecei, Madlienas vsk., 9.kl. – par iedziļināšanos R. Blaumaņa dzīvē un daiļradē.

Martai Bruzgulei, Viļānu vsk., 7.kl. – par savas vietas meklējumiem, iepazīstot R. Blaumaņa daiļradi.

Robertam Deičam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par pārdomātu dzīves vērtību atklāsmi.

Gitai Jarockai, Taurupes psk. Meņģeles filiāle, 9.kl. – par emocionalitāti.

Madarai Kukulei, Ulbrokas vsk., 9.kl. – par filozofiskumu.

Rinaldam Ķesteram, Preiļu 1.psk., 8.kl. – par filozofiskumu.

Alīnai Mušai, Ērgļu vsk., 9.kl. – par atklātu pašanalīzi.

Adrianai Sinkevičiutei, Rencēnu psk., 7.kl. – par kultūrvēstures atklāsmi.

Reinim Savickim, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par radošiem meklējumiem.

Alisonei Maei Brīniņai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par veiksmīgu detektīvliteratūras elementu iesaistīšanu.

Ernestam Silakalnam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par neparastumu tēmas atklāsmē.

Dārtai Zvejniecei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par savdabīgu pieeju tēmas atklāsmē.

Kristiānai Cekulai, Ikšķiles vsk., 8.kl. – par psiholoģisku Kārlēna tēla analīzi.

Daigai Mežītei, Trikātas psk., 7.kl. – par pārdomātu tēmas atklāsmi.

Katrīnai Pujatei, Rīgas Centra humanitārā vsk., 9.kl. – par emocionālu iejušanos Kārlēna tēlā.

Martai Elīzai Rudzītei, Ikšķiles vsk., 9.kl. – par spilgtu iztēli.

Paulai Trencei, Madlienas vsk., 9.kl. – par iedziļināšanos tēmā.

Emīlam Lācim, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl. – par veiksmīgu tēmas atklāsmi.

Dārtai Rancānei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par pārdomātu tēmas atklāsmi.

Danielam Strodam, Pumpuru vsk., 7.kl. – par spilgtu iztēli.

Jekaterinai Komovai, Rīgas 33. vsk., 8.kl. – par iedziļināšanos Grīntāla tēlā.

Laurim Rutkam, Ogresgala psk., 7.kl. – par interesantu kompozīciju.

Montai Marijai Kozlovskai, Lielvārdes psk., 9.kl. – par pārdomātu jūtu un prāta pretrunu atklāsmi Kristīnes tēlā.

Martai Baltkalnei, Lielvārdes psk., 9.kl. – par veiksmīgu Lienes pārdzīvojumu atklāsmi.

Alinai Novikovai, Daugavpils 11.psk., 9.kl. – par prasmīgu Lienes tēla analīzi.

Melānijai Luīzei Jansonei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par iedziļināšanos Līzes tēla atklāsmē.

Maijai Kalniņai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl. – par dziļu Raudupietes psiholoģisko pārdzīvojumu atklāsmi.

Edvardam Rokenam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 9.kl. – par psiholoģisku analīzi.

Kristiānai Kudlei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7.kl. – par iedziļināšanos Ilzes tēla atklāsmē.

Laimai Brasliņai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par veiksmīgu darba kompozīciju.

Artim Dambrānam, Jelgavas Valsts ģimn., 11.kl. – par spēju iedziļināties R. Blaumaņa tēlos.

Madarai Miezei, Dobeles Valsts ģimn., 11.kl. – par radošiem meklējumiem.

Laurai Milčai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par pētniecisku ievirzi.

Kristiānai Ozolai, Ogres Valsts ģimn., 12.kl. – par ģimenisko vērtību atklāsmi.

Ērikai Trifonovai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par daudzpusīgu vērtību atklāsmi.

Agnesei Keitai Birzniecei, Valmieras Viestura vsk., 11.kl. – par drosmi un atklātību.

Kristiānai Kristbergai, Talsu Valsts ģimn., 12.kl. – par radošiem meklējumiem.

Elīzai Veļķerei, Rīgas Valsts 1. ģimn., 11.kl. – par veiksmīgu R. Blaumaņa tēlu sasaisti ar mūsdienām.

Rēzijai Ābeļkalnei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10.kl. – par analītiskām prasmēm.

Elizabetei Boļšakovai, JAK Barkavas struktūrvienība, 2. kurss – par daudzpusīgu laimes jēdziena atklāsmi.

Undīnei Dzenei, Ogres Valsts ģimn., 10.kl. – par savu pārdzīvojumu atklāsmi.

Madarai Lienei Gailei, Jelgavas Valsts ģimn., 10.kl. – par filozofiskumu.

Elizabetei Ģērmanei, Mālpils vsk., 10.kl. – par pamatīgumu tēmas atklāsmē.

Ingum Iļjučonokam, Ogres tehn., 2. kurss – par saviem laimes meklējumiem.

Reinim Isakam, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par vispusīgu laimes jēdziena atklāsmi R. Blaumaņa daiļradē.

Katrīnai Kreitiņai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par analītiskām prasmēm.

Martai Liepiņai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10.kl. – par laimes meklējumiem R. Blaumaņa darbu ietekmē.

Lūcijai Lipskai, Liepājas MMDV, 2. kurss – par personīgām atziņām.

Ievai Miezerei, Ogres Valsts ģimn., 10.kl. – par vispusīgu laimes jēdziena atklāsmi.

Kristapam Mūrniekam, Ogres tehn., 1. kurss – par atklātu pašanalīzi R. Blaumaņa darbu ietekmē.

Annemarijai Oļševskai, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 10.kl. – par mākslinieciskumu.

Paulai Martai Ružickai, Rīgas 49. vsk., 12.kl. – par vēlmi izprast R. Blaumaņa tēlu jūtu pasauli.

Valerijai Timofejevai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl. – par veiksmīgu noveles “Purva bridējs” interpretāciju.

Evelīnai Tuvi, E.Glika Alūksnes Valsts ģimn., 12.kl. – par psiholoģisku pieeju R. Blaumaņa tēlu laimes meklējumos.

Annai Uļjanei, Madlienas vsk., 12.kl. – par sirsnīgumu.

Marijai Uļjanei, Madlienas vsk., 12.kl. – par iedziļināšanos laimes jēdziena meklējumos.

Māricai Zaķei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl. – par netradicionālu pieeju tēmas atklāsmē.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite