"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 17. konkurss

Blaumaņa 17. konkursa noslēguma sarīkojums

Decembris atnācis tāds balts un sniegains, un R. Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki” svētki – R. Blaumaņa literārās prēmijas 17. konkursa apbalvošana. Lai arī šogad 4. decembrī pasākums notika attālināti – kā video raidījums, prieks, ka konkurss nav zaudējis savu aktualitāti, skolēni R. Blaumani lasa, pēta un raksta. Šogad saņēmām 142 domrakstus, kurus bija iesūtījuši 143 skolēni. Čakli rakstītāji, kā ik gadu, ir Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, arī Ulbrokas vidusskola, daudz darbu ieceļoja no Ogres novada, no Rīgas un citām Latvijas vietām, tālākie rakstītāji – no Daugavpils, Rēzeknes, Alūksnes, Jelgavas, Liepājas, Talsiem.

Konkursa darbi tika vērtēti pamatskolu un vidusskolu grupā, kurā skolēni varēja rakstīt par sev tīkamo un saistošo tematu – ar galveno nosacījumu, ka domrakstam ir jābūt saistītam ar R. Blaumaņa personību un daiļradi. Žūrija izvirzīju 6 laureātus, 7 veicināšanas balvu ieguvējus, un daudziem tika piešķirtas atzinības par labiem un kvalitatīviem domrakstiem. Grūto un atbildīgo vērtēšanas darbu veica Zinta Saulīte – “Braku” muzeja vadītāja, Kristīne Lūse – krājuma glabātāja, Mārīte Breikša – latviešu valodas un literatūras skolotāja, Indra Rone – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Sanita Dāboliņa – grāmatu sakārtotāja un redaktore.

Attālinātā pasākuma veidošanā tika iesaistīta apvienība “Mana Filmu Studija”, kurai ir liela pieredze un kura ar lielu atbildību veic uzticēto uzdevumu. Tā arī šogad 4. decembrī no plkst.12.00 katrs konkursa dalībnieks, skolotājs, pasākuma organizatori, veidotāji un interesenti varēja pieslēgties “Braku” muzeja mājas lapai vai facebook vietnei un noskatīties apbalvošanas ceremoniju, ko vadīja muzeja vadītāja Zinta Saulīte. Konkursa darbos iedziļinājās un labos vārdus teica žūrijas pārstāve Indra Rone, Ērgļu PII “Pienenīte” skolotāja Rita Dudko, veselības uzņēmuma grupas “Repharm” komunikācijas direktore Līga Ribkinska, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Kultūras kanons” koordinatore Anita Smeltere, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīds Gora, Ērgļu kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītājas pienākumu izpildītāja Alise Oļesika un Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja Elita Ūdre.

Kuri bija konkursa vislabākie rakstītāji? Pamatskolu grupā – 1. vieta – Nora Grantiņa, Ogres Valsts ģim., 8.kl., 2. vieta – Pērle Melne, Rīgas Valsts vācu ģimn., 9.kl., 3. vieta – Uldis Ozols, Siguldas Valsts ģimn., 9.kl. Vidusskolu grupā – 1. vieta – Agnese Allena, Ogres 1. vsk., 11.kl., 2. vieta – Gabriela Skrauce, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl., 3. vieta – Klaudija Dembovska, Rēzeknes Katoļu vsk., 10.kl.

Pasākuma video sveiciena veidošanā liels paldies deju kolektīvam “Pastalnieki” un viņu vadītājai Mārītei Taškānei par teatrālajiem deju priekšnesumiem, kuri tik harmoniski iekļāvās konkursa pasākumā. Pateicība filmēšanas vietas iekārtošanā Ievai Rotai un īpaši Ilzei Mailītei un “Mailīšu Fabrikai” par skaistajām segām, kas lieliski veidoja fonu.

Protams, ka konkursā neiztikt bez dāvanām! Katrs veiksmīgāko domrakstu autors un viņa skolotājs saņēma “Braku” muzeja veidoto kalendāru, kas drukāts tipogrāfijā “Erante”. Par grāmatām paldies A/S “Latvijas Mediji”, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”, par jaukajām dāvanām un suvenīriem pateicība Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, UNESCO Latvijas nacionālajai komisijai, A/S “Repharm”, Madonas novada pašvaldībai un Ērgļu apvienības pārvaldei, Blaumaņa biedrībai, par medu īpašs paldies mūsu atsaucīgajai Krastiņu ģimenei no Ogres.

Konkurss noslēdzies, nu balvas ceļo uz skolām, lai iepriecinātu skolēnus un viņu skolotājas. Lai dāvanas sasilda sirdis, lai nezūd vēlme izzināt R. Blaumani, lai ir prieks rakstīt un piedalīties nākamajā – 18. konkursā! Lai gaišs, mierpilns un dvēseliski skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

“Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite