"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 17. konkurss

Lejuplādēt nolikumu Word formātā var ŠEIT

R. Blaumaņa literārās prēmijas 17. konkursa

NOLIKUMS

 

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo profesionālo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7.–9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. „Braku” rijas stāsts.
  2. Kāda R. Blaumaņa tēla dienasgrāmata.

       3. „Pasaule ir liela, tur katrs var savu daļu atrast.”

                     (R. Blaumanis „Īstā līgaviņa”)

      10.–12. klašu skolēniem – A4 – 2-3 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Dzīves vērtību atklāsme R. Blaumaņa prozā.
  2. Pazudušie dēli R. Blaumaņa daiļradē un mūsdienās.

       3. „Kas var pateikt, ko par laimi sauc...”

(no R. Blaumaņa aforisma)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2021. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot autora foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV–4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26498099, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja, b-bas „Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Kristīne Lūse – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” krājuma glabātāja

      Mārīte Breikša – latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Indra Rone – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Sanita Dāboliņa – grāmatu sakārtotāja un redaktore

Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2021. gada 18. novembra „Braku” muzeja mājas lapā www.braki.lv

Apbalvošana 2021. gada 4. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7.–9. klase                                                               10.–12. klase

                1. vieta – 70 eiro                                                          1. vieta – 100 eiro

                2. vieta – 50 eiro                                                          2. vieta – 70 eiro

                3. vieta – 30 eiro                                                          3. vieta – 50 eiro

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

 

Piedaloties konkursā, darba autors piekrīt, ka viņa darbs un foto var tikt publicēts vai citādi izmantots konkursa ietvaros.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite