"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 18. konkurss

R. Blaumaņa 18. konkursa rezultāti, 2022

 

Konkursā piedalījās 173 skolēni (175 darbi)

Āgenskalna sākumsk.(1), Balvu Valsts ģimn.(1), Berģu Mūzikas un mākslas psk.(2), Cēsu 1.psk.(1), Cēsu Valsts ģimn.(15), Daugavpils 11.psk.(1), Druvas vsk.(1), Jelgavas Valsts ģimn.(3), Jēkabpils 3.vsk.(1), Jēkabpils Agrobiznesa koledža(1), Lielvārdes psk.(6), Limbažu Valsts ģimn.(1), Līvānu 1.vsk.(1), Ludzas 2.vsk.(1), Madlienas vsk.(2), Mazsalacas vsk.(1), Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.(1), Ogres 1.vsk.(5), Ogresgala psk.(2), Ogres tehn.(3), Ogres Valsts ģimn.(4), Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”(4), Rēzeknes 5.psk.(3), Rēzeknes Mākslas un dizaina vsk.(2), Rēzeknes Valsts 1.ģimn.(4), Rīgas Baleta skola(1), PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vsk.(1), PIKC NMV Rīgas Doma kora skola(1), Rīgas Imantas vsk.(1), Rīgas Purvciema vsk.(2), Rīgas Reinholda Šmēlinga vsk.(1), Rīgas Valsts 1.ģimn.(1), Rīgas Valsts 2.ģimn.(70), Rīgas Zolitūdes ģimn.(7), Rojas vsk.(1), Rūjienas vsk.(4), Talsu psk.(1), Tukuma novada spec. izgl. iestāde(1), Valmieras Dizaina un mākslas vsk.(2), Valmieras Pārgaujas Valsts ģimn.(2), Valmieras Viestura vsk.(1), Varakļānu vsk.(3), Ventspils 1.psk.(2), PIKC Ventspils Mūzikas vsk.(1), Ventspils Valsts 1.ģimn.(1), Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehn.(2), Viļānu vsk.(1), Zasas vsk.(1)

Laureāti

7.–9. klašu grupā

  1. vieta – Terēza Elza Rone, Madlienas vsk., 8.kl.
  2. vieta – Monta Pupina, Ogres Valsts ģimn., 8.kl.
  3. vieta – Hanna Lukstiņa, Cēsu 1.psk., 7.kl.

 

10.–12. klašu grupā

  1. vieta – Agate Cipule, Rīgas Valsts 2.ģimn., 10.kl.
  2. vieta – Sintija Rubene, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehn., 2. kurss
  3. vieta – Agnese Allena, Ogres 1.vsk., 12.kl.

 

Veicināšanas balvas

Markuss Grevals, Ogres Valsts ģimn., 9.kl.

Annija Zvīdre, Rēzeknes 5.psk., 8.kl.

Rute Nikola Ērgle, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl.

Paula Legeza, Limbažu Valsts ģimn., 11.kl.

Elīza Veļķere, Rīgas Valsts 1.ģimn., 12.kl.

 

Atzinības

Sanijai Alksnei, Cēsu Valsts ģimn., 8.kl. – par vērtīgām pagātnes atmiņām.

Betijai Elizabetei Cauņai, Rēzeknes 5.psk., 9.kl. – par prasmi atklāt stāstu.

Valdim Celmiņam, Ogresgala psk., 9.kl. – par rotaļīgu stāstījumu.

Līvai Annai Eglei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl. – par interesantu atmiņu vēstījumu.

Guntrai Gibalai, Balvu Valsts ģimn., 8.kl. – par spēju prasmīgi salīdzināt.

Aleksandrai Kirilovai, Rīgas Zolitūdes ģimn., 8.kl. – par vērtīgu atmiņu vēstījumu.

Katrīnai Martinsonei, Lielvārdes psk., 9.kl. – par spēju ieklausīties un vērtīgām pārdomām.

Elzai Māsēnai, Cēsu Valsts ģimn., 7.kl. – par prasmi atklāt atmiņu stāstījumu.

Hugo Mežiņam, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl. – par spēju pieņemt iepriekšējo paaudžu atzītās vērtības.

Lotei Kristīnai Ozolai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl. – par emocionalitāti un mīļumu.

Annemarijai Puķītei, Lielvārdes psk., 9.kl. – par  patiesu  atziņu saskatīšanu.

Katrīnai Šņorei, Āgenskalna sākumsk., 6.kl. – par lielisku atmiņu stāsta pierakstu.

Ralfam Urbānam, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl. – par vērīgu un rūpīgu stāstījumu.

Ancei Urlovskai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl. – par sirsnīgumu tēmas atklāsmē.

Laurai Freimanei, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”, 9.kl. – par pārdomātu  pagātnes atklāsmi.

Jekaterinai Golubevai, Rīgas Zolitūdes ģimn., 9.kl. – par prasmīgu pagātnes analīzi.

Evelīnai Grīnvaldei, Ventspils 1.psk., 8.kl. – par pamatīgumu tēmas atklāsmē.

Dafnei Jonānei, Rīgas Doma kora sk., 9.kl. – par prasmi saskatīt detaļas.

Sanitai Paurai, Rēzeknes 5.psk., 8.kl. – par oriģinalitāti un tēlainību.

Elīnai Segedenko, Mazsalacas vsk., 8.kl. – par vispusīgu pagātnes atklāsmi.

Madarai Senkānei, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimn., 8.kl. – par radošiem meklējumiem.

Rebekai Šukstai, Cēsu Valsts ģimn., 7.kl. – par mūsdienīgu skatījumu uz pagātni.

Emīlijai Viestartei, Berģu Mūzikas un mākslas psk., 8.kl. – par spilgtu tradīciju redzējumu.

Andrejam Gruzbārzdim, Rīgas Purvciema vsk., 9.kl. – par cilvēciskumu un labestīgumu.

Arturam Gruzbārzdim, Rīgas Purvciema vsk., 9.kl. – par pozitīvismu tēmas atklāsmē.

Dārtai Laidiņai, Rīgas Imantas vsk., 8.kl. – par radošu formas meklējumu

Loretai Lazdiņai, Jēkabpils 3.vsk., 8.kl. – par filozofiskām atziņām.

Ričardam Vimbam, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl. – par iedziļināšanos R. Blaumaņa daiļradē.

Stefānijai Zonenbergai, Tukuma novada spec.izgl.iest., 8.kl. – par labestīgumu tēmas atklāsmē.

 

Ritvaram Akitam-Lasmanim, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 3.kurss – par dziļu dzīves vērtību analīzi.

Sārai Natālijai Čakārnei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par analītiskām prasmēm.

Patrīcijai Červinskai, Ogres 1.vsk., 11.kl. – par netradicionālu pieeju R. Blaumaņa darbu atklāsmē.

Evelīnai Grudulei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par spēju saskatīt R. Blaumaņa tēlus mūsdienu cilvēkos.

Danielam Gucanam, Rīgas Valsts 2.ģimn., 10.kl. – par pamatīgumu tēmas atklāsmē.

Annai Ježovai, Jelgavas Valsts ģimn., 12.kl. – par daudzpusīgu vērtību atklāsmi.

Jēkabam Jostsonam, Rūjienas vsk., 12.kl. – par vispusīgu vērtību atklāsmi.

Annai Gabrielai Jūrai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par oriģinalitāti un radošiem meklējumiem.

Amandai Kempelei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par analītiskām prasmēm.

Amandai Paulai Knopkinai, Cēsu Valsts ģimn., 12.kl. – par tagadnes un pagātnes vērtību saskatīšanu.

Martai Liepiņai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par R. Blaumaņa laika dzīves vērtību sasaisti ar mūsdienām.

Katrīnai Liepniecei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par iedziļināšanos dzīves vērtību atklāsmē.

Emijai Lūsei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par atklātību tēmas interpretācijā

Gustavam Maskavam, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par pārdomātu tēmas atklāsmi.

Karīnai Molofejai, Rūjienas vsk., 12.kl. – par pārdomātu vērtību atklāsmi.

Elīzai Muzikai, Ogres 1.vsk., 11.kl. – par netradicionalitāti tēmas atklāsmē.

Lindai Varnasai, Valmieras Dizaina un mākslas vsk., 12.kl. – par vispusīgu tēmas atklāsmi.

Līnai Valijevai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par sevis meklējumiem R. Blaumaņa darbu ietekmē.

Evai Elizabetei Vīksnai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par netradicionālu pieeju tēmas atklāsmē.

Meldrai Vītolai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par prasmi saskatīt mūsdienu problēmas R. Blaumaņa darbu ietekmē.

Alisei Annai Zirnītei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par veiksmīgu vērtību atklāsmi.

Agnesei Zvaigznei, Valmieras Dizaina un mākslas vsk., 1.kurss – par spēju iedziļināties R. Blaumaņa darbu vērtībās.

Viktorijai Dimzai, Ogres Valsts ģimn., 10.kl. – par veiksmīgiem radošiem meklējumiem

Rēzijai Ābeļkalnei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par oriģinālu pieeju tēmas atklāsmē.

Artai Keitai Bērziņai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par sevis meklējumiem R. Blaumaņa daiļrades ietekmē.

Laimai Brasliņai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par pašanalīzi R. Blaumaņa daiļrades ietekmē.

Ingum Iļjučonokam, Ogres tehnikums, 3. kurss – par iedziļināšanos sevī R. Blaumaņa daiļrades ietekmē.

Ērikam Krallišam, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par filozofiskumu tēmas atklāsmē.

Paulai Laipniecei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par patiesības ceļa meklējumiem.

Amantai Annai Mezītei, Ogres 1.vsk., 11.kl. – par oriģinalitāti.

Simonai Pastarei, Varakļānu vsk., 11.kl. – par  niansētu patiesības  izpratni

Sintijai Diānai Potapovai, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 11.kl. – par analītisku pieeju tēmas atklāsmē.

Martai Paulai Šadinovai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par paaudžu saskarsmi, patiesības ceļu meklējot.

Dacei Tukišai, Ogres tehnikums, 2. kurss – par sevis analīzi R. Blaumaņa daiļrades ietekmē.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite