"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 18. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 18. konkursa

NOLIKUMS 

 

Konkursa nolikums Word formātā lejuplādējams ŠEIT.

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo profesionālo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7.–9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Man tuva cilvēka stāsts par satikšanos ar „Brakiem” vai R. Blaumaņa grāmatām.
  2. Kā es sastopos ar pagātni R. Blaumaņa daiļradē.

        3. „Būt visam labam par ceļa rādītāju.” (no R. Blaumaņa pašraksturojuma)

      10.–12. klašu skolēniem – A4 – 2-3 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. R. Blaumaņa daiļrades vērtības 21. gadsimta jaunietim.
  2. Zemnieku dzīvesveida attēlojums R. Blaumaņa prozā.
  3. „Es gribu patiesības ceļu iet.” (R. Blaumanis „Dzīvais ūdens”)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2022. gada 21. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot autora foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV–4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26498099

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja, b-bas „Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Kristīne Lūse – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” krājuma glabātāja

      Mārīte Breikša – latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Indra Rone – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sanita Dāboliņa – grāmatu sakārtotāja un redaktore

Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2022. gada 15. novembra „Braku” muzeja mājas lapā www.braki.lv

Apbalvošana 2022. gada 3. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7.–9. klase                                                               10.–12. klase

                1. vieta – 70 eiro                                                          1. vieta – 100 eiro

                2. vieta – 50 eiro                                                          2. vieta – 70 eiro

                3. vieta – 30 eiro                                                          3. vieta – 50 eiro

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

 

Piedaloties konkursā, darba autors piekrīt, ka viņa darbs un foto var tikt publicēts vai citādi izmantots konkursa ietvaros.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite