"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 12. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa

NOLIKUMS

 

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Kā es iepazinu „Braku” sētu.
  2. Man tuvais tēls R. Blaumaņa daiļradē.

        3. „Ja gribat gatavoties uz lielām lietām, tad papriekšu parādāties mazos darbos.”

                     (R. Blaumanis „Ugunī”)

      10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Skaņas R. Blaumaņa dzejā vai prozā, vai dramaturģijā. (dabas skaņas, cilvēka radītās, R. Blaumaņa darbi un mūzika)
  2. Rakstnieka R. Blaumaņa un gleznotāja J. Rozentāla saskarsme.

        3. „Es esmu stāds, ko nevar pārstādīt svešā zemē.” (R. Blaumanis vēstulē E. Treimanim, Pēterburgā 1901. gada 3. decembrī)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2016. gada 19. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26498099, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja, biedrības „R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vecākā speciāliste

      Mārīte Breikša – latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Linda Šmite – Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, rakstniece

Sanita Dāboliņa – filoloģe

Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2016. gada 19. novembra „Braku” muzeja mājas lapā www.braki.lv

Apbalvošana 2016. gada 3. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7. – 9. klase                                                               10. – 12. klase

                1. vieta – 70 eiro                                                          1. vieta – 100 eiro

                2. vieta – 50 eiro                                                          2. vieta – 70 eiro

                3. vieta – 30 eiro                                                          3. vieta – 45 eiro

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite