"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 12. konkurss

Blaumaņa 12. konkursa noslēguma sarīkojums

 

            Ērgļos 3. decembrī notika „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 65 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 209 skolēni, iesniedzot 208 darbus. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Druvas vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Ogresgala pamatskolas un Rīgas 33. vidusskolas.

             Pasākuma diena bija pasakaini skaista – apkārt balts sniegs, koki paslēpušies pārslu rotā, un šad tad no mākoņiem paspīdēja saules stari. Rīta agrumā bija iespēja paviesoties „Braku” muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Anna Kuzina, pastāstot par „Brakiem” un rakstnieku R. Blaumani. Viesu istabā klavieres spēlēja un kopīgi aicināja dziedāt Elīna Berklāva. Saimes istabā katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju un pacienāties ar smalkmaizītēm.

            Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Indra Rone, aizdedzot sveču liesmiņas un pastāstot par Rūdolfu Blaumani un viņa laikabiedriem – Jani Rozentālu, Annu Brigaderi un Jāni Gresti, kuri liktenīgajā 1908. gadā palīdzēja smagi slimajam rakstniekam, lai viņš varētu doties uz Somijas Takaharju sanatoriju ārstēties.     

Ērgļu saieta namā skolēniem bija iespēja darboties dažādās darbnīcās – „Mana svētku svece” (Vizma Veipa, Iveta Pedele), „Domā un radi!” (Sandra Stankeviča un Daiga Zača), „Mans raibais krāsu raksts” (Sandra Lauberte).

            Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursa noslēguma pasākums. To vadīja Latvijas Nacionāla teātra aktrise Zane Jančevska. Sarīkojums sākās ar videofilmu, kurā varēja iepazīsties ar Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas veidoto grāmatu „„Brakos” ir varen jauki”. Izdevumu kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji un organizatori. Balvās bija arī konditorejas „Kore” kārumi, SIA „Vējkalns” dāvanu kartes, kā arī daudzi citi pārsteigumi.

            Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska un kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, UNESCO pārstāve Ieva Švarca, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeja speciāliste Maija Ārena, viesnīcas „Ērgļi” direktore Anta Velce, Ērgļu mākslas un mūzikas skolas pedagogs un Ērgļu pūtēju orķestra vadītājs Pēteris Leiboms, audēju studijas „Ērgļi” vadītāja Sandra Lauberte, „Braku” muzeja speciāliste Anna Kuzina.      

            Konkursa laureāti pamatskolu grupā – 1. vieta – Beāte Vitkovska-Kaktiņa, Mazzalves psk., 8. kl., 2. vieta – Liene Štokroze, Rencēnu psk., 9. kl., 3. vieta – Katrīna Karple, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 9. kl. Vidusskolu grupā – 1. vieta – Uģis Kremeņš, Rēzeknes tehn., 2. grupa, 2. vieta – Linda Vainovska, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12. kl., 3. vieta – Elīza Spurdziņa, Valmieras Pārgaujas ģimn., 12. kl.

             Pasākumā organizēšanā liels paldies Antrai Dičai-Milnei un „Manai Filmu Studijai”, Ērgļu deju kolektīvam „Pastalnieki” (Mārīte Taškāne), Blaumaņa biedrības biedriem par palīdzēšanu un biedrībai „Ērgļu sirds” (Mārcis Feldbergs).

             Konkursa un grāmatas „„Brakos” ir varen jauki” finansiālie atbalstītāji – Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, SIA „Elbra”, SIA „Aibi”, SIA „Eglītis un biedri”, SIA „Vējkalns”, Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš, Aina un Uldis Irbenieki.

„Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite