"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 13. konkurss

Konkursā piedalījās 144 skolēni

 

Aizkraukles novada ģimn.(2), Aknīstes vsk.(1), Bauskas pilsētas psk. (2), Cēsu 1.psk.(4), Cēsu Valsts ģimn.(2), Cesvaines vsk.(1), Daugavpils 13.vsk.(1), Daugavpils Valsts ģimn.(1), Degumnieku psk.(1), Dobeles Valsts ģimn.(1), Druvas vsk.(1), Dundagas vsk.(1), Dzelzavas psk.(1), E.Glika Alūksnes Valsts ģimn.(1), Elejas vsk.(1), Ērgļu vsk.(2), Jaunmārupes psk.(1), Jelgavas Spīdolas ģimn.(4), Jelgavas Valsts ģimn.(1), J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimn.(2), Kuldīgas Centra vsk.(1), Kusas psk.(4), Lielvārdes psk.(2), Liepājas Raiņa 6.vsk.(1), Lubānas vsk.(1), Madlienas vsk.(1), Madonas pilsētas vsk.(3), Madonas Valsts ģimn.(1), Mārupes vsk.(3), Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk.(6), Ogres 1.vsk.(1), Ogresgala psk.(3), Ogres tehnikums(2), Ogres Valsts ģimn.(1), Pāvilostas vsk.(1), Pļaviņu nov. ģimn.(3), Praulienas psk.(1), Priekuļu vsk.(1), Privātā psk. „Gaismas tilts97”(5), Privātā vsk. „Klasika”(1), Pūres psk.(1), Rencēnu psk.(2), Rēzeknes 5.vsk.(2), Rēzeknes Mākslas un dizaina vsk.(4), Rēzeknes tehnikums(2), Rēzeknes Valsts poļu ģimn.(1), Riebiņu vsk.(1), Rīgas 33.vsk.(6), Rīgas 60.vsk.(1), Rīgas Purvciema vsk.(1), Rīgas Vakara ģimn.(2), Rīgas Valsts 1.ģimn.(2), Rīgas Valsts 2.ģimn.(31), Rīgas Valsts 3.ģimn.(1), Rudzātu vsk.(1), Strenču novada vsk.(1), Taurupes psk. Mazozolu filiāle(2), Tērvetes novada Augstkalnes vsk.(1), Tukuma Raiņa ģimn.(1), Valmieras Pārgaujas ģimn.(3), Viesītes vsk.(3), Viļānu vsk.(3), Zemgales vsk.(2), Zvejniekciema vsk.(1).

 

Godalgotās vietas

 

  1. vieta – Zanda Zaļakmene, Viesītes vsk., 8.kl.
  2. vieta – Elīna Krastiņa, Ogres 1. vsk., 9.kl.
  3. vieta – Grēta Marija Grebže, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 8.kl.

 

  1. vieta – Laura Ribkinska, Rīgas Valsts 2. ģimn., 10.kl.
  2. vieta – Līga Pentjuša, Rēzeknes 5. vsk., 11.kl.
  3. vieta – Rovena Berga, Rīgas Valsts 2. ģimn., 12.kl.

 

Veicināšanas balvas

 

 Katrīna Baltā, Praulienas psk., 8.kl. 

 Marts Bičevskis, Strenču novada vsk., 9.kl.                          

Klāra Elizabete Upeniece, Rīgas Valsts 3. ģimn., 8.kl.                       

Ieva Bērziņa, Valmieras Pārgaujas ģimn., 12.kl.                       

Kārlis Griška, Aknīstes vsk., 10.kl.                      

Margarita Sēkliņa, Ogres Valsts ģimn., 11.kl.                      

Alise Zita Zeidaka, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11.kl.

 

Atzinības

Pamatskolu grupa

Mans ceļš pie Rūdolfa Blaumaņa

 

Evelīnai Balodei, Rencēnu psk., 8.kl. – par poētisku tēmas atklāsmi.

Laimai Brasliņai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl. – par pārlaikmetīguma saskatīšanu.

Samantai Cvetkovai, Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk., 8.kl. – par spilgtu fantāziju.

Juritai Lainei Dzenei, Kusas psk., 8.kl. – par radošiem meklējumiem.

Alisei Aleksandrai Griškēvičai, Pāvilostas vsk., 7.kl. – par interesantu R.Blaumaņa sasaisti ar V.Šekspīru.

Ancei Grīnvaldei, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7.kl. – par prasmi novērtēt.

Lindai Kalniņai, Degumnieku psk., 9.kl. – par vispusīgu tēmas atklāsmi.

Leldei Kurmei, Jaunmārupes psk., 7.kl. – par vērtīgu domu atklāsmi.

Pēterim Leimanim, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl. – par veiksmīgu faktoloģisko materiālu izmantošanu.

Paulai Lūcijai Lejiņai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl. – par spilgtu iztēli.

Katrīnai Liepiņai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl. – par emocionalitāti.

Elīnai Miķelsonei, Rīgas Igauņu psk., 7.kl. – par savdabīgu fantāziju.

Ancei Millerei, Taurupes psk. Mazozolu fil., 9.kl. – par ģimenes vērtību saskatīšanu.

Diānai Petrovskai, Madonas pilsētas vsk., 7.kl. – par sirsnīgumu.

Markam Ernestam Podojnikam, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl. – par sava ceļa atklāsmi pie R.Blaumaņa.

Elizabetei Puzulei, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7.kl. – par meklējumiem ceļā pie R.Blaumaņa.

Sigitai Ratniecei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 7.kl. – par meklējumiem ceļā pie R.Blaumaņa.

Kristiānam Valenikam, Rēzeknes Valsts poļu ģimn., 8.kl. – par analītisku pieeju.

Martai Varlamovai, Dzelzavas psk., 9.kl. – par savdabīgu ceļa meklējumu pie R.Blaumaņa.

 

R. Blaumaņa darbos gūtās atziņas

 

Martai Cālmanei, Daugavpils 13.vsk., 8.kl. – par interesantām atziņām.

Sofijai Jermakovičai, Ogresgala psk., 7.kl. – par veiksmīgu spēles elementu pielietojumu.

Tīnai Krastiņai, Cēsu Valsts ģimn., 8.kl. – par pozitīvismu.

Marijai Kruglaužai, Rencēnu psk., 9.kl. – par vērtīgām atziņām.

Elīnai Pūcei, Madonas Valsts ģimn., 8.kl. – par poētiskumu.

Danielai Rihterei, Mārupes vsk., 9.kl. – par atziņu meklējumiem.

Jegoram Sņetkovam, Rīgas 33.vsk., 8.kl. – par R.Blaumaņa atziņu sasaisti ar mūsdienām.

Elzai Stepiņai, Lielvārdes psk., 8.kl. – par centību faktu meklēšanā.

 

„Kur bērns tēva un mātes prātam dara pretī, tur labs nevar iznākt.” (R. Blaumanis)

 

Sabīnei Blauai, Kusas psk., 8.kl. – par vērīgu iedziļināšanos R.Blaumaņa atziņās.

Beātei Grīnbergai-Zaļkalnei, Bauskas pilsētas psk., 9.kl. – par patstāvīgiem spriedumiem.

Jurim Kokinam, Riebiņu vsk., 8.kl. – par vērtību meklējumiem R.Blaumaņa daiļradē.  

Kalvim Lazdiņam, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7.kl. – par mūsdienīgumu tēmas atklāsmē.

Samantai Ozolai, Taurupes psk. Mazozolu fil., 8.kl. – par emocionalitāti.

Klintai Pērkonei, Kusas psk., 8.kl. – par jaunradi.

Sandrai Turkai, Jelgavas Valsts ģimn., 9.kl. – par savdabīgu R.Blaumaņa darbu interpretāciju.

 

Vidusskolu grupa

 

Krāsas R. Blaumaņa dzejā vai prozā, vai dramaturģijā

 

Lizetei Annemarijai Aizupietei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 10.kl. – par tēlu redzējumu krāsās.

Kristiānai Janai Biksonei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 10.kl. – par prasmīgu krāsu analīzi R.Blaumaņa dzejā.

Rozei Melnūdrei, Rīgas Valsts 1.ģimn., 11.kl. – par netradicionālu izpratni krāsu atklāsmē 

Kristīnei Rallei, Dundagas vsk., 12.kl. – par oriģinalitāti.

Kristiānai Rancānei, Aizkraukles nov. ģimn., 11.kl. – par savdabīgu krāsu analīzi.

Samantai Reinei, Viļānu vsk., 12.kl. – par tēlainu tēmas atklāsmi.

Dāvidam Rubenam, Rudzātu vsk., 10.kl. – par savdabīgu krāsu redzējumu.

 

Man tuvie R. Blaumaņa darbu ekranizējumi

 

Annai Grimailovai, Jelgavas Spīdolas ģimn., 10.kl. – par analītiskajām prasmēm.

Lindai Lielbriedei, Rīgas Valsts 1.ģimn., 12.kl. – par emocionalitāti.

Dāvidam Pavlovam, Rēzeknes tehn., 2.k. – par analītiskām prasmēm.

Ričardam Edijam Štibem, Valmieras Pārgaujas ģimn., 10.kl. – par vērtīgām atziņām.

Martai Nikolai Zīlei, Mārupes vsk., 12.kl. – par veiksmīgu filmu analīzi 

 

„Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš.” (R. Blaumanis)

 

Stellai Ančevskai, Druvas vsk., 12.kl. – par sevis meklējumiem.

Robertam Andžānam, Aizkraukles novada ģimn., 11.kl. – par pamatotu savu domu argumentāciju.

Justīnei Dižpēterei, Elejas vsk., 11.kl. – par pamatīgu iedziļināšanos tēmā.

Megijai Ermansonei, Ogres tehn., 2.k. – par savdabīgu tēmas atklāsmi.

Sendijai Ievai Kurzemniecei, Valmieras Pārgaujas ģimn., 11.kl. – par radošiem meklējumiem.

Agnijai Lazdiņai, Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk., 11.kl. – par radošiem meklējumiem.

Tincei Mūrniecei, Madlienas vsk., 10.kl. – par valodas tēlainību un mākslinieciskumu.

Dainim Rižkinam, E.Glika Alūksnes Valsts ģimn., 12.kl. – par eksperimentālu pieeju tēmas risinājumā.

Lilitai Saulītei, Ērgļu vsk., 11.kl. – par netradicionālu pieeju tēmas interpretācijā.

Sabīnei Solovjevai, Ērgļu vsk., 12.kl. – par veiksmīgu mīlestības tēmas atklāsmi.

Katei Strupišai, Zvejniekciema vsk., 10.kl. – par filozofiskām atziņām.

Kristiānai Vilcānei, Ogres tehn., 3.k. – par personīgās pieredzes sasaisti ar R.Blaumaņa daiļradi.

Kristīnei Zeimulei, Viļānu vsk., 12.kl. – par filozofiskām pārdomām.

Trīnei Žagarei, Cēsu Valsts ģimn., 11.kl. – par radošiem meklējumiem.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite