"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 13. konkurss

Blaumaņa 13. konkursa noslēguma sarīkojums

 

            Ērgļos 2. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 73 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 144 skolēni. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas un privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97”.

             Pasākuma dienā zemi klāja sniegs, koku zari bija balti apsniguši, vienīgi pietrūka saules spožo staru. Rīta agrumā bija iespēja paviesoties „Braku” muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Anna Kuzina, pastāstot par „Brakiem” un rakstnieku R. Blaumani. Viesu istabā klavieres spēlēja un kopīgi aicināja dziedāt Daina Ozoliņa. Saimes istabā katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju vai kafiju un pacienāties ar smalkmaizītēm.

            Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Indra Rone, aizdedzot sveču liesmiņas un pastāstot par rakstnieku Rūdolfu Blaumani un viņa kultūrvēsturisko devumu literatūrā.

            Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās – „Sveču dekorēšana” (Vizma Veipa, Iveta Pedele), „Ziemassvētku brīnums” (Ieva Rota), „Ieaud savu rakstu!” (Sandra Lauberte).

            Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma pasākums. To vadīja Latvijas Nacionāla teātra aktrise Marija Bērziņa. Sarīkojums sākās ar videofilmu, kurā varēja iepazīsties ar Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas veidoto grāmatu „Blaumaņa tēlu pasaulē”. Izdevumu kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji un organizatori.

            Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Avotiņa, sekretāre Sintija Māliņa, UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, literatūrvēsturniece Līvija Volkova, „Braku” muzeja speciāliste Anna Kuzina, dabas pētnieks Māris Olte, ģimenes atbalsta centra „Dzeguzīte” sociālā darbiniece Inita Bērzkalna, SIA „Mailīšu Fabrika” valdes locekle Ilze Mailīte.

           Konkursa laureāti pamatskolu grupā – 1. vieta – Zanda Zaļakmene, Viesītes vsk., 8. kl., 2. vieta – Elīna Krastiņa, Ogres 1. vsk., 9. kl., 3. vieta – Grēta Marija Grebže, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 8. kl. Vidusskolu grupā – 1. vieta – Laura Ribkinska, Rīgas Valsts 2. ģim., 10. kl., 2. vieta – Līga Pentjuša, Rēzeknes 5. vsk., 11. kl., 3. vieta – Rovena Berga, Rīgas Valsts 2. ģim., 12. kl.

            Pasākumā organizēšanā liels paldies Antrai Dičai-Milnei un „Manai Filmu Studijai”, Ērgļu deju kolektīvam „Pastalnieki” (Mārīte Taškāne), Blaumaņa biedrības biedriem par palīdzēšanu.

           Konkursa un grāmatas „Blaumaņa tēlu pasaulē” finansiālie atbalstītāji – Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, SIA „Elbra”, SIA „Eglītis un biedri”, Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš, Ķelnes-Reizīkes pašvaldība (Vācija).

„Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite