"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 16. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 16. konkursa 2020

NOLIKUMS 

 

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo profesionālo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7.–9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. Mans ceļojums R. Blaumaņa grāmatu pasaulē.
  2. Ko es vēlētos pastāstīt par R. Blaumani. (Darbā jāizmanto mazāk zināmi vārdi no A. Kuzinas grāmatas „Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca”.) 

       3. „Jātur, lūk, reizēm arī vārds, ko pats sev esi devis.”

                     (R. Blaumanis „Baltais”)

      10.–12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. R. Blaumaņa literāro darbu brīnumainā vara.
  2. Man tuvie komiskie tēli R. Blaumaņa dramaturģijā.
  3. Mani atradumi R. Blaumaņa valodas krājumā. (Darbā jāizmanto mazāk zināmi vārdi no A. Kuzinas grāmatas „Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca”.) 

       4. „Lāpīšana arvien iet ilgāk nekā saplēšana.”

               (R. Blaumanis „Pamāte”)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2020. gada 21. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV–4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26498099, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja, b-bas „Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

        Anna Kuzina - „Braku” muzeja vecākā speciāliste

Mārīte Breikša – latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Indra Rone – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sanita Dāboliņa – grāmatu redaktore

Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2020. gada 18. novembra „Braku” muzeja mājas lapā www.braki.lv

Apbalvošana 2020. gada 5. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7.–9. klase                                                               10.–12. klase

                1. vieta – 70 eiro                                                          1. vieta – 100 eiro

                2. vieta – 50 eiro                                                          2. vieta – 70 eiro

                3. vieta – 30 eiro                                                          3. vieta – 50 eiro

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

 

Piedaloties konkursā, darba autors piekrīt, ka viņa darbs un foto var tikt publicēts vai citādi izmantots konkursa ietvaros.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite