"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 6. konkurss

Konkursa rezultāti

 Laureāti

7. – 9. klašu grupā

1.vieta – Alise Turka, G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola, 9.kl.

2.vieta – Elva Poriete, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 8.kl.

3.vieta – Elvita Bistere, Bebru pamatskola, 7.kl.

3.vieta – Laura Čoiča, Salnavas pamatskola, 9.kl.

10. – 12. klašu grupā

1.vieta – Elizabete Ladeiko, Jēkabpils 3.vidusskola, 11.kl.

2.vieta – Ieva Vasiļjeva, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 12.kl.

3.vieta – Ieva Krotova, Talsu Valsts ģimnāzija, 11.kl.

3.vieta – Klinta Šmite, A.Upīša Skrīveru vidusskola, 11.kl.

 

Atzinības

Druvienas psk. 7.kl. skolēniem – Vendijai Heiselei, Žanetei Zirnei, Amaldai Margitai Kručenai – par jaunrades meklējumiem

Amandai Placānei, Cēsu 1.psk. 9.kl. – par emocionalitāti un romantisku dabas izjūtu

Lāsmai Dumerānei, Madonas pilsētas 1.vsk. 9.kl. – par oriģinālu Braku vīziju

Laurai Ruskulei, Kusas psk. 9.kl. – par veiksmīgu darba kompozīciju

Rūdolfam Cīrulim, Inešu psk. 9.kl. – par patriotismu tēmas atklāsmē

Solveigai Strodei, Kārsavas vsk. 9.kl. – par domu krāsainību

Annijai Strodei, Varakļānu vsk. 9.kl. – par valodas bagātību

Lailai Saulītei, Ērgļu vsk. 8.kl. – par māksliniecisku fantāziju

Matīsam Kažam, Rīgas Centra hum.vsk. 9.kl. – par tēmas māksliniecisku atklāsmi

Inesei Delverai, Rīgas pilsētas 2.ģimn. 7.kl. – par dažādību tēlu atklāsmē

Elzai Čoičai, Salnavas psk. 9.kl. – par savu uzskatu atklāsmi

Paulai Šereiko, Jelgavas Spīdolas ģimn. 9.kl. – par tēlainību tēmas atklāsmē

Annijai Elīnai Dūzelei, Rīgas pilsētas 2.ģimn. 8.kl. – par spilgtu fantāziju

Egijai Antoņevičai, Jelgavas 4.vsk. 7.kl. – par vienkāršu un skaidru domas atklāsmi

Annai Svikšai, Rīgas Universālā vsk. 9.kl. – par savas pārliecības atklāsmi

Elīnai Kalniņai, Kaibalas psk. 9.kl. – par veiksmīgu darba kompozīciju

Sintijai Ošānei, Jēkabpils 3.vsk. 9.kl. – par izjustu tēlojumu

Rosalinai Fiļimonovai, Jelgavas 4.vsk. 7.kl. – par sirsnīgu un labestīgu vēstuli

Sintijai Grīsniņai-Grīslei, Viesītes vsk. 9.kl. – par godīgumu tēmas atklāsmē

Annijai Ņizinai, Dzērbenes vsk. 8.kl. – par humānismu un iejūtību

Kārlim Rušmanim, Jelgavas 4.vsk. 7.kl. – par prasmi uzdot retoriskus jautājumus

Endijam Vīgantam, Jelgavas 4.vsk. 7.kl. – par mīļumu un sirsnīgumu

Katrīnai Andersonei, Rīgas Igauņu vsk. 7.kl. – par sirsnīgu un aizkustinošu tēlojumu

Lindai Freimanei, Ogres Valsts ģimn. 8.kl. – par atklātu vēstuli Mālniekam

Martai Vaskai, Ērgļu vsk. 7.kl. – par patiesumu savu domu atklāsmē

Aigaram Irbinskim, Mežotnes internātvsk. 7.kl. – par pašatklāsmes meklējumiem vēstulē

Edgaram Klētniekam, Cēsu Valsts ģimn. 8.kl. – par oriģinālu formu un saturu

Intai Bušai, Cēsu 1.psk. 9.kl. – par tēlainību tēmas atklāsmē

Baibai Buļai, Cesvaines vsk. 9.kl. – par detalizētu dzejas analīzi

Evai Štilai, Cesvaines vsk. 9.kl. – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē

Sintijai Birģelei, Ogres Valsts ģimn. 8.kl. – par spilgtu kontrastu atklāsmi

Annai Grīnbergai, Rīgas Igauņu vsk. 9.kl. – par neparastu redzējumu tēmas atklāsmē

Malvīnei Madžulei, Ērgļu vsk. 9.kl. – par emocionalitāti domu atklāsmē

Madarai Brigmanei, Rīgas Valsts 1.ģimn. 10.kl. – par spilgtu mākslinieciskumu

Diānai Patrīcijai Grosai, Rīgas Valsts vācu ģimn. 10.kl. – par analītisku pieeju tēmas atklāsmē

Annai Bērziņai, Ilmāra Gaiša Kokneses vsk. 10.kl. – par savdabīgu tēlu izmantojumu

Līgai Viksei, Limbažu 1.vsk. 12.kl. – par tēmas mūsdienīgu izklāstu

Renātei Novohotjko, Rīgas Kultūru vsk. 12.kl. – par pārdomātu darba struktūru

Montai Liepiņai, Aizkraukles novada ģimn. 11.kl. – par formas oriģinalitāti

Līvai Ondzulei, Līvānu 1.vsk. 12.kl. – par harmonijas meklējumiem

Kristiānai Romanovskai, Druvas vsk. 11.kl. – par tēlu mūsdienīgu izpratni

Initai Zušai, Bērzpils vsk. 12.kl. – par bagātīgu atziņu klāstu

Mārītei Juškānei, Ogres Valsts ģimn. 10.kl. – par klasisko vērtību izpratni

Sabīnei Kušiņičevai, Gulbenes novada Valsts ģimn. 12.kl. – par sevis meklējumiem tēmas kontekstā

Kārlim Reijeram, Liepājas Valsts 1.ģimn. 10.kl. – par veiksmīgi izvēlētu kompozīciju

Evijai Otaņķei, Nīcas vsk. 12.kl. – par meistarīgu stilu

Ingai Jonānei, Daugavpils Valsts ģimn. 11.kl. – par R. Blaumaņa darbu atziņu mūsdienīgu izvērtējumu

Karīnai Melniecei, Aknīstes vsk. 11.kl. – par oriģinalitāti un emocionalitāti

Lottei Vilmai Vītiņai, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vsk. 11.kl. – par jaunrades meklējumiem

Dacei Jansonei, Smiltenes ģimn. 11.kl. – par pamatīgumu tēmas atklāsmē

Paulai Popmanei, Rīgas Kultūru vsk. 10.kl. – par domas dziļumu

Madarai Kolnejai, Madonas pilsētas 1.vsk. 11.kl. – par dziļu tēla analīzi un izpratni

Andai Tropai, Bulduru Dārzkopības vsk. 3.kurss – par pārdomātu tēmas atklāsmi

Veronikai Prokofjevai, Daugavpils Valsts ģimn. 12.kl. – par veiksmīgu kompozīciju

Līnai Rozenbahai, Liepājas Valsts 1. ģimn. 12.kl. – par pārliecinošu domas izklāstu

Diānai Treifeldei, Taurupes vsk. 12.kl. – par domas skaidru izklāstu

Annijai Spēkai, Jēkabpils Valsts ģimn. 10.kl. – par filozofisku ievirzi tēmas atklāsmē

Marijai Ziminai, Rīgas 68.vsk. 11.kl. – par prasmīgu argumentāciju

Lienei Radiņai, Aknīstes vsk. 11.kl. – par mūsdienīgi blaumanisku darbu

Kristiānai Blūmai, Gulbīša vsk. 12.kl. – par veiksmīgu faktu pielietojumu tēmas atklāsmē

Māra Uzuliņa, Varakļānu vsk. 11.kl. – par patriotismu tēmas atklāsmē

Kristīne Čimbaraite, Daugavpils 3. vsk. 12.kl. – par oriģinalitāti domas izteiksmē

Montai Gāganei, Gulbenes novada Valsts ģimn. 12.kl. – par klasisko vērtību saskatīšanu filmāKonkursā piedalījās 218 skolēni

Aknīstes vsk.(4), Aizkraukles nov.ģimn.(1), Balvu Valsts ģimn.(15), Bebru psk.(3), Bērzpils vsk.(2), Biržu psk.(1), Bulduru Dārzkopības vsk.(2), Cesvaines vsk.(3), A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vsk.(3), Cēsu 1.psk.(2), Cēsu Valsts ģimn.(1), DA Cēsu Valsts ģimn.(3), Dagdas vsk.(2), Daugavpils 3.psk.(1), Daugavpils Valsts ģimn.(4), Druvas vsk.(6), Druvienas psk.(1), Dzērbenes vsk.(2), Ērgļu vsk.(4), Galgauskas psk.(3), Gulbenes nov. Valsts ģimn.(2), Gulbīšu vsk.(1), Inešu psk.(1), Jaunpiebalgas vsk.(1), Jelgavas 4.vsk.(4), Jelgavas Spīdolas ģimn.(7), Jēkabpils 3.vsk.(2), Jēkabpils Valsts ģimn.(3), Kaibalas psk.(1), Kārsavas vsk.(5), I.Gaiša Kokneses vsk.(3), Kusas psk.(1), G.Merķeļa Lēdurgas psk.(1), Liepājas Valsts 1.ģimn.(2), J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vsk.(1), Liepājas 15.vsk.(2), Limbažu 1.vsk.(2), Līvānu 1.vsk.(2), Lubānas vsk.(1), Madlienas vsk.(3), Madonas pilsētas 1.vsk.(5), Mežotnes internātvsk.(2), Nīcas vsk.(1), Natālijas Draudziņas ģimn.(1), Ogres Valsts ģimn.(3), Rīgas Centra hum. vsk.(2), Rīgas Daugavgrīvas vsk.(1), Rīgas Igauņu vsk.(6), Rīgas Imantas vsk.(3), Rīgas Kultūru vsk.(8), Rīgas Universālā vsk.(6), Rīgas Valsts vācu ģimn.(1), Rīgas Valsts 1.ģimn.(3), Rīgas pilsētas 2.ģimn.(22), A.Pumpura Rīgas 11.psk.(1), Rīgas 14.vakara maiņu vsk.(2), Rīgas 25.vsk.(5), Rīgas 33.vsk.(2), Rīgas 60.vsk.(3), Rīgas 68.vsk.(2), J.Rozentāla Rīgas Mākslas vsk.(1), Salnavas psk.(3), A.Upīša Skrīveru vsk.(4), Smiltenes ģimn.(1), Špoģu vsk.(2), Talsu Valsts ģimn.(2), Taurupes vsk.(2), Valmieras 5.vsk.(3), Valmieras Valsts ģimn.(2), Varakļānu vsk.(5), Viesītes vsk.(2), Viļānu vsk.(2), Vecpiebalgas vsk.(1), Zilupes vsk.(1).

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite