"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 6. konkurss

Konkursa nolikums

R. Blaumaņa literārās prēmijas 6. konkursa

NOLIKUMS 

 

 

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7. -9. klašu skolēniem – A4 – 2 lapas, 12. lieluma burtiem

      1. Reiz Braku pagalmā…

      2. Vēstule R. Blaumaņa literārajam tēlam.

      3. Sāpes un prieks R. Blaumaņa dzejā (prozā vai dramaturģijā).

            10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 4 lapas, 12. lieluma burtiem

1. R. Blaumanis – padomdevējs mūsdienās.

      2. „Cilvēka liktenis ir aiz laimes laimi meklēt.” (R. Blaumanis)

      3. Manas pārdomas par Jāņa Streiča filmu „Rūdolfa mantojums”.

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2010. gada 21. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26388629, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” galvenā speciāliste, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja

      Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Sanita Dāboliņa – Ērgļu arodvidusskolas direktora vietniece

      Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja

Apbalvošana 2010. gada 4. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7. – 9. klase                                     10. – 12. klase

                1. vieta – 50 lati                             1. vieta – 70 lati

                2. vieta – 35 lati                              2. vieta – 50 lati

                3. vieta – 20 lati                              3. vieta – 30 lati

 

R. Blaumaņa literārās prēmijas 6. konkursa

NOLIKUMS

skolotājiem

 

 

Mērķis:

     1. Aktualizēt literatūras klasiķa Rūdolfa Blaumaņa daiļrades, ideju un personības un rakstnieka dzīves un darba vietas „Braki” kultūrvēsturisko nozīmi.

      2. Veicināt skolotāju radošās pieredzes un ideju popularizēšanu sabiedrībā.

 

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

 

Dalībnieki: skolotāji.

 

Radošs darbs (brīva žanra izvēle) „Mans Rūdolfs Blaumanis”.

      Darba apjoms – līdz 10 000 rakstu zīmēm.

                       

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

 

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta datorrakstā vai rokrakstā līdz 2010. gada 21. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu, skolu, savu specialitāti, e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

 

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840

 

Kontakttālrunis: 64871569, 26388629, 26406289

 

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” galvenā speciāliste, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja

      Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Sanita Dāboliņa – Ērgļu arodvidusskolas direktora vietniece

      Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja

Apbalvošana 2010. gada 4. decembrī Ērgļu saieta namā. Veiksmīgāko darbu autoriem vērtēšanas komisija piešķirs pārsteiguma balvas.

 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

 

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite