"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 7. konkurss

R. Blaumaņa 7. konkursa rezultāti

Laureāti

7. – 9. klašu grupā

1.vieta – Kristers Zariņš, Rencēnu pamatskola, 9. kl.

2.vieta – Sintija Bāliņa, Kocēnu pamatskola, 9. kl.

3.vieta – Dārta Ungure, Bebru pamatskola, 7. kl.

10. – 12. klašu grupā

1.vieta – Alise Gailāne, Ogres Valsts ģimnāzija, 11. kl.

2.vieta – Klinta Šmite, A. Upīša Skrīveru vidusskola, 12. kl.

3.vieta – Dārta Apsīte, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, 11. kl.

3.vieta – Diāna Patrīcija Grosa, Rīgas Valsts vācu ģimn., 11. kl.

 

Atzinības

Klintai Naglei, Salnavas psk. 9.kl. – par patiesumu un godīgumu

Klintai Bičevskai, Vestienas psk. 8.kl. – par prasmīgu retorisko jautājumu izmantojumu

Jēkabam Purviņam, Ērgļu vsk., 7.kl. – par veiksmīgu iejušanos tēlā

Adrijai Apinei, Praulienas psk. 7.kl. – par sirsnīgumu un spēju iejusties tēlā

Paulai Elmerei, Ogres Valsts ģimn. 8.kl. – par muzikalitāti

Zaigai Vaišļai, Rēzeknes Valsts poļu ģimn. 8.kl. – par emocionalitāti

Everitai Marijai Zeimulei, Viļānu vsk. 9.kl. – par smeldzīgu un patiesu noskaņu

Diānai Lapsiņai, Kusas psk. 8.kl. – par sirsnīgi izjustu tēlojumu

Annijai Ņizinai, Dzērbenes vsk. 9.kl. – par sirsnīgu un jauku tēmas interpretāciju

Elfai Bukšai, Madlienas vsk. 8.kl. – par iejūtību un sirsnīgumu

Alīnai Vasiļjevai, Rīgas 33. vsk. 7.kl. – par reālu lauku sētas atainojumu

Ingai Nečiporenko, Kusas psk. 9.kl. – par savdabīgu redzējumu

Kalvim Kaļvam, Ērgļu vsk., 7.kl. – par prasmi iedziļināties tēmā

Ievai Skrabutenai, Pļaviņu novada ģimn. 8.kl. – par netradicionālu skatījumu

Raineldai Žinkai, Bērzgala psk. 7.kl. – par labā meklējumiem

Elīzai Katlapai, Dzērbenes vsk. 7.kl. – par humoristisku skatījumu

Aijai Čoičai, Salnavas psk. 9.kl. – par labestīgu attieksmi pret pasauli

Kasparam Eidukam, Viļānu vsk. 8.kl. – par interesantu tēmas interpretāciju

Marijai Ukraincevai, Rīgas 33. vsk. 7.kl. – par rotaļīgu noskaņu

Gundaram Jānim Āboliņam, Ērgļu vsk. 8.kl. – par bagātu iztēli un fantāziju

Martai Vaskai, Ērgļu vsk. 8.kl. – par sirsnīgumu un mīļumu tēmas atklāsmē

Laurai Vanagai, Bebru psk. 7.kl. – par labu fantāziju

Katrīnai Blūmai, Gulbīšai vsk. 7.kl. – par smeldzīgu un patiesu tēlojumu

Kristiānai Šukstai, Rīgas Valsts 1.ģimn. 9.kl. – par formas meklējumiem

Dāvidam Siliņam, Praulienas psk. 7.kl. – par cerības apliecinājumu

Lienei Bokmanei, Ozolaines psk. 9.kl. – par veiksmīgu iejušanos tēlā

Lailai Saulītei, Ērgļu vsk. 9.kl. – par prasmīgu darba kompozīciju

Ralfam Sedleniekam, Rīgas Valsts 2. ģimn. 9.kl. – par savdabīgu tēmas atklāsmi

Laurai Gūtmanei, Rīgas Valsts 2. ģimn. 9.kl. – par cilvēcību

Viktorijai Zakarkevičai, Gaigalavas psk. 8.kl. – par neparastumu domu atklāsmē

Sabīnei Grētai Jumei, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par neparastumu tēlu izvēlē

Raimondam Ķirķim, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 8.kl.– par iejūtīgu tēla analīzi

Inesi Delverai, Rīgas Valsts 2. ģimn. 8.kl. – par nesavtīgumu un humānismu

Paulai Roznerei, Iecavas vsk. 8.kl. – par asprātīgu izdomu

Eleonorai Nesterovai, Rēzeknes Katoļu vsk. 8.kl. – par interesantu tēmas atklāsmi

Montai Āboliņai, Bebru psk. 8.kl. – par emocionalitāti sapņu un realitātes atklāsmē

Kristiānai Indriķei, Ogres Valsts ģimn. 8.kl. – par dvēselisku noskaņu

Svetlanai un Natālijai Muriginām, Daugavpils 11. psk. 9.kl.– par labā meklējumiem dzīvē

Aļonai Aleksejevai, Mežāres psk. 6.kl. – par emocionalitāti

Gunai Šulmanei, Praulienas psk. 9.kl. – par sirsnīgumu mātes tēla atklāsmē

Alfai Tokai, Vecpiebalgas vsk. 7.kl. – par emocionalitāti

 

Zanei Ozoliņai, Cesvaines vsk. 12.kl. – par pamatīgumu un vērtīgu atziņu atklāsmi

Annai Beļevičai, Rīgas Valsts 1. ģimn. 12.kl. – par veiksmīgu tēmas risinājumu

Lienei Radiņai, Aknīstes vsk. 12.kl. – par brīvību un radošumu tēmas atklāsmē

Simonai Mamatkulovai, Valkas ģimn. 11.kl. – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē

Annai Bērziņai, Ilmāra Gaiša Kokneses vsk. 11.kl. – par tēlainību

Līvai Ciemiņai, Valmieras Pārgaujas ģimn. 10.kl. – par savas garīgās dzīves meklējumiem saistībā ar R. Blaumani

Ingai Jonānei, Daugavpils Valsts ģimn. 12.kl. – par tēmas sasaisti ar mūsdienām

Agnijai Kārkliņai, Cesvaines vsk. 11.kl. – par analītisku tēmas atklāsmi

Karīnai Melniecei, Aknīstes vsk. 12.kl. – par radošu un drosmīgu savu atziņu paudumu

Paulai Popmanei, Rīgas Kultūru vsk. 11.kl. – par caurviju tēlu izmantojumu un vērtīgu atziņu atklāsmi

Artai Spricei, Edgara Kauliņa Lielvārdes vsk. 10.kl. – par atziņu filozofisku atklāsmi

Zanei Zalužinskai, Varakļānu vsk.10.kl. – par atziņu filozofisku atklāsmi

Annai Dževečkai, Līvānu 1. vsk. 11.kl. – par godbijīgu attieksmi pret R.Blaumani

Ievai Garančai, Varakļānu vsk. 12.kl. – par jaunradi tēmas atklāsmē

Jefimam Bistrovam, Viļānu vsk. 12.kl. – par garīguma atklāsmi tēmā

Mārai Uzuliņai, Varakļānu vsk. 12.kl. – par filozofiskumu tēmas atklāsmē

Renātei Bružānei, Edgara Kauliņa Lielvārdes vsk. 10.kl. – par mērķtiecību tēmas atklāsmē

Lāsmai Ungerei, Ilmāra Gaiša Kokneses vsk. 11.kl. – par tēlainību tēmas atklāsmē

Samantai Saulītei, Rīgas Valsts 1. ģimn. – par meklējumiem savas personības izveidē

Sabīnei Krūklei, Talsu Kristīgā vsk. 12.kl. – par dzīves jēgas izvērtējumu

Santai Konovalovai, Rekavas vsk. 11.kl. – par bagātu valodu un iztēli

Ievai Jaunslavietei, Valkas ģimn. 11.kl. – par filozofiskas jēgas meklējumiem R. Blaumaņa darbos

Malvīnei Madžulei, Ērgļu vsk. 10.kl. – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite