"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 8. konkurss

Konkursa rezultāti

Laureāti

7.–9. klašu grupā

1.vieta – Dāvids Siliņš, Praulienas pamatskola, 8. kl.

2.vieta – Aleksandra Pavlova, Rīgas 31. vidusskola, 8. kl.

3.vieta – Marija Ukrainceva, Rīgas 33. vidusskola, 8. kl.

 

10.–12. klašu grupā

1.vieta – Kristers Zariņš, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 10. kl.

2.vieta – Marta Suveizda, Ērgļu vidusskola, 11. kl.

3.vieta – Viktorija Krjukoviča, Rīgas Rīnūžu vidusskola, 11. kl.

 

Veicināšanas balvas

Dita Kažoka, Staiceles vidusskola, 10. kl.

Laura Pinne, Valmieras Valsts ģimnāzija, 12. kl.

Elva Poriete, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 10. kl.

Rūdolfs Reinis Vītoliņš, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 11. kl.

 

Atzinības

 

Gundaram Āboliņam, Ērgļu vsk., 9. kl. – par vienkāršumu, patiesumu un oriģinalitāti

Mārtiņam Brantam, Bebru psk., 8. kl. – par patstāvīgiem spriedumiem tēmas izklāstā

Naurim Briedim, Aizkraukles novada ģimn., 8. kl. – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē

Jānim Iesalniekam, Līvānu 1. vsk., 8. kl. – par cenšanos iedziļināties R. Blaumaņa dzīvē un daiļradē

Ievai Jokstei, Indras vsk., 9. kl. – par rotaļu elementu izmantojumu tēmas atklāsmē

Laumai Kodolai, Ērgļu vsk., 7. kl. – par tēlainību

Madarai Krastiņai, Kārķu psk., 9. kl. – par spēju iejusties R. Blaumaņa pasaulē

Dagmārai Ņikitinai, Jēkabpils 3. vsk., 8. kl. – par neparastu pieeju tēmai

Monikai Purviņai, Ērgļu vsk., 7. kl. – par izdomu

Karīnai Anetei Sirmajai, Liezēres psk., 7. kl. – par dziļu iejušanos R.Blaumaņa laika pasaulē

Martai Skābardei, Rīgas Franču licejs, 7. kl. – par oriģinalitāti

Sabīnei Svilpei, Ērgļu vsk., 9. kl. – par emocionalitāti

Laurai Tālmanei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 9. kl. – par sirsnību tēmas atklāsmē

Edgaram Kalniņam, Kusas psk., 8. kl. – par vēlmi izzināt Likteņa līkločus R. Blaumaņa darbu kontekstā

Sindijai Ozoliņai, Ogresgala psk., 7. kl. – par iejūtīgu tēla analīzi

Kristeram Tontegodem, Ogresgala psk., 8. kl. – par domu patiesumu un dziļumu

Martai Vaskai, Ērgļu vsk., 9. kl. – par patiesumu un iedziļināšanos tēmā

Raineldai Žinkai, Bērzgala psk., 8. kl. – par izjustu tēla atklāsmi

Madarai Ratniecei, Jelgavas Spīdolas ģimn., 8.kl. – par emocionalitāti

Kristiānai Paulai Lībietei, Bauskas Valsts ģimn., 7. kl. – par prasmi analizēt velniņu pārvērtību būtību

Aigai Pīķei, Madlienas vsk., 9. kl. – par atziņu rašanu R. Blaumaņa daiļradē

Signei Viškai, Varakļānu vsk., 9. kl. – par patriotisma atklāsmi

Paulai Elmerei, Ogres Valsts ģimn., 9. kl. – par tēmas padziļinātu atklāsmi

Elzai Šmitei, Bebru psk., 7. kl. – par prasmi veidot izjustu monologu

Guntai Ozolai, Limbažu 3. vsk., 8. kl. – par oriģinalitāti

Katrīnai Andersonei, Rīgas Igauņu psk., 9. kl. – par sirds siltumu

Elvitai Pundurei, Daugavpils Saskaņas psk., 9. kl. – par izpratni tēmas atklāsmē

Lindai Zugravai, Ogresgala psk., 9. kl. – par nopietnu tēla izpratni

Lāsmai Gutānei, Pušmucovas psk., 8. kl. – par tēlainību

Irinai Žukovskai, Daugavpils 11. psk., 9. kl. – par oriģinalitāti

Raivim Valteram, Daugavpils Saskaņas psk., 9. kl. – par meklējumiem tēmas izklāstā

Laurai Višķerei, Rēzeknes Katoļu vsk., 9. kl. – par detalizētu analīzi

Raimondam Ķirķim, privātā psk. „Gaismas tilti 97”, 9. kl. – par radošumu un oriģinalitāti

Rihardam Mežraupam, Rīgas Igauņu psk., 9. kl. – par pārdomātu tēla analīzi

Paulai Roznerei, Iecavas vsk., 9. kl. – par savdabīgumu tēmas atklāsmē

Kristiānai Līsmanei, Valmieras Pārgaujas ģimn., 8. kl. – par tēmas neparastu atklāsmi

Laimai Dūdai, Viļānu vsk., 8. kl. – par interesantas formas meklējumiem

Kristapam Indānam, Praulienas psk., 9.kl. – par valodas tēlainību

 

Laurai Birģelei, Jelgavas Spīdolas ģimn., 11. kl. – par zinātnisku pieeju tēmai

Elīnai Dīcei, Aizkraukles novada ģimn., 12. kl. – par prasmi formulēt idejas prozā un dzejā

Laurai Kārkliņai, Daugavpils Valsts ģimn., 12. kl. – par fantāzijas lidojumu

Lāsmai Ungerei, I. Gaiša Kokneses vsk., 12. kl. – par oriģinalitāti

Madarai Ungerei, I. Gaiša Kokneses vsk., 12. kl. – par netradicionālu tēmas atklāsmi

Lailai Saulītei, Ērgļu vsk., 10. kl. – par bagātu fantāziju

Elvijam Bukšam, Daugavpils Celtnieku profesionālā vsk., 2. kurss – par iedziļināšanos R. Blaumaņa darbu pasaulē

Elzai Burvei, Druvas vsk., 12. kl. – par radošiem meklējumiem tēmas risinājumā

Lindai Čukurei, Rūjienas vsk., 12. kl. – par interesantu problēmas risinājumu

Ievai Kozlovai, Rūjienas vsk., 12. kl. – par pretstatu saskatīšanu R. Blaumaņa prozā

Sarmītei Lavrinovičai, Austrumlatgales profesionālā vsk., 3. kurss – par vispusīgu tēmas izklāstu

Janai Pohilko, Rīgas 10.vsk., 12. kl. – par bagātu iztēli

Alisei Redviņai, Ventspils 1.ģimn., 11. kl. – par padziļinātu pretstatu izpratni

Andrejam Sautinam, Rīgas 10. vsk., 12. kl. – par pārdomātu analīzi

Annijai Skrodelei, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 3. kurss – par savu izjūtu atspoguļojumu R. Blaumaņa prozas kontekstā

Mārai Skujai, DA Cēsu Valsts ģimn., 12. kl. – par radošumu pretstatu interpretācijā

Kristīnei Soboļevai, Rīgas 68. vsk., 12. kl. – par veiksmīgu tēmas sasaisti ar dzīves realitāti

Jānim Spergam, Rēzeknes Valsts ģimn., 12. kl. – par filozofisku darba ievirzi

Aleksandrai Šaronovai, Rīgas vakara ģimn., 12. kl. – par nopietnu R. Blaumaņa darbu interpretāciju

Agnijai Vaskai, Ērgļu vsk., 11. kl. – par objektīvu pretstatu atklāsmi

Laurai Andersonei, Druvas vsk. 11. kl. – par patiesumu tēmas atklāsmē

Signijai Augunaitei, Bauskas Valsts ģimn., 12. kl. – par filozofiskumu tēmas risinājumā

Ditai Ciemiņai, DA Cēsu Valsts ģimn., 12. kl. – par mūsdienīgu interpretāciju

Lainei Arlitai Dombrovskai, DA Cēsu Valsts ģimn., 10. kl. – par vērtīgām atziņām

Megijai Laurai Kairišai, Rīgas privātā vsk. „Klasika”, 11. kl. – par oriģinalitāti tēmas risinājumā

Annai Karlo, Daugavpils 16. vsk., 12. kl. – par savu izjūtu atklāsmi

Montai Peniķei, PIKC „Liepājas Valsts tehn.”, 2. kurss – par veiksmīgu tēmas atklāsmi

Haraldam Punculim, Aknīstes vsk., 11. kl. – par mūsdienīgu skatījumu uz R. Blaumaņa darbiem

Artai Spricei, E. Kauliņa Lielvārdes vsk., 11. kl. – par nesamākslotu radošumu

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite