"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 19. konkurss

Blaumaņa 19. konkursa rezultāti

Laureāti

7.–9. klašu grupā

  1. vieta – Loreta Lazdiņa, Jēkabpils 3. vsk., 9.kl.
  2. vieta – Hugo Mežiņš, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl.
  3. vieta – Anna Grīnberga, Rīgas Valsts vācu ģimn., 9.kl.

 

10.–12. klašu grupā

  1. vieta – Alīna Muša, Ērgļu vsk., 11.kl.
  2. vieta – Lizete Rudzīte, Valmieras Viestura vsk., 10.kl.
  3. vieta – Marika Vanesa Karasa, Ogres tehn., 3. kurss

 

Veicināšanas balvas

Estere Elīza Laicāne, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl.

Juris Mikovičs, Liezēres psk., 9.kl.

Līga Uzuliņa, Ogresgala psk., 7.kl.

Dārta Alksnīte, J. Mediņa Rīgas Mūzikas vsk., 3. kurss

Nikola Červinska, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 11.kl.

Patrīcija Červinska, Ogres 1.vsk., 12.kl.

Līva Kalpiša, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.

Atzinības

Emīlijai Dinstmanei, Mālpils vsk., 8.kl. – par veiksmīgu  R. Blaumaņa literāro tēlu iesaisti tēmas atklāsmē.

Paulai Konovalovai, Ērgļu vsk., 9.kl. – par sirsnīgumu un patiesumu.

Litai Kovisarei, privātā psk. “Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par oriģinalitāti.

Dāvidam Paeglim, Liezēres psk., 7.kl. – par interesantu sarunu ar R. Blaumani.

Jēkabam Stepiņam, Liezēres psk., 7.kl. – par pārdomātu reālistisku tēlojumu.

Jānim Vanagam, privātā psk. “Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par veiksmīgu R. Blaumaņa literāro tēlu iesaisti tēmas atklāsmē.

Ievai Ēķei, Ogresgala psk., 8.kl. – par spilgtu iztēli.

Evelīnai Grīnvaldei, Ventspils 1.psk., 9.kl. – par iedziļināšanos tēmas atklāsmē.

Norai Keserovskai, Ogres Centra psk., 8.kl. – par R. Blaumaņa literāro darbu sasaisti ar mūsdienām.

Alessandro Lorio, Rīgas Komercskola, 8.kl. – par veiksmīgu laikmeta atklāsmi.

Sebastianam Saprikinam, Rīgas 34.vsk., 8.kl. – par pārdomātu vēstures faktu iesaisti tēmas atklāsmē.

Jetei Vegerei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl. – par ieinteresētību izzināt R. Blaumaņa literāros darbus.

Paulai Vlasovai, Druvas vsk., 9.kl. – par fantāzijas iesaisti tēmas atklāsmē.

Alisonei Maei Brīniņai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl. – par radošiem meklējumiem.

Katrīnai Ezergailei, Cēsu 1.psk., 8.kl. – par vērtīgām atziņām.

Mārai Janovai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl. – par oriģinalitāti.

Ričardam Jansonam, Rīgas Valsts 3.ģimn., 7.kl.  – par pārdomātu tēmas atklāsmi.

Sigijai Kalniņai, Ogresgala psk., 7.kl. – par pašanalīzi R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

Ievai Kernai, Ogresgala psk., 8.kl. – par veiksmīgu kompozīciju.

Aleksandrai Kirilovai, Rīgas Zolitūdes ģimn., 9.kl. – par pamatīgumu tēmas atklāsmē.

Elenai Mikovičai, Liezēres psk., 9.kl. – par tēlainību.

Terēzai Elzai Ronei, Madlienas vsk., 9.kl. – par pašanalīzi R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

Dāvidam Šaršūnam, Ogresgala psk., 7.kl. – par radošumu.

Urzulai Tukai, Druvas vsk., 9.kl. – par vērtīgām atziņām.

Alisei Vilcānei, Līvānu 1.vsk., 7.kl. – par jaunradi.

 

Elzai Bleidelei, Cēsu Valsts ģimn., 12.kl. – par pamatīgumu R. Blaumaņa literāro darbu analīzē.

Veronikai Bolozanai, Ogres Valsts ģimn., 11.kl. – par pašanalīzi R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

Agatei Cipulei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par dzīves pamatvērtību atklāsmi.

Danielam Gucanam, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.  – par vispusīgu tēlu analīzi.

Austrai Jakovelai, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 11.kl. – par izteiksmes savdabību.

Santai Kalniņai, Ērgļu vsk., 12.kl. – par analītiskumu tēmas atklāsmē.

Esterei Volfai, Cēsu Valsts ģimn., 12.kl. – par pētnieciskām prasmēm tēmas atklāsmē.

Madarai Lienei Gailei, Jelgavas Valsts ģimn., 12.kl. – par daudzpusīgu mātes tēla atklāsmi.

Annemarijai Oļševskai, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 12.kl. – par oriģinalitāti.

Rūtai Ruzaiķei, Ķekavas vsk., 10.kl. – par analītiskumu tēmas atklāsmē.

Rēzijai Ābeļkalnei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par iedziļināšanos R. Blaumaņa literāro tēlu iekšējā pasaulē.

Martai Barlo, Ogres Valsts ģimn., 10.kl. – par atziņu bagātību.

Ancei Bērziņai, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 10.kl. – par veiksmīgu pašanalīzi Krustiņa tēla ietekmē.

Viktorijai Dimzai, Ogres Valsts ģimn., 11.kl. – par veiksmīgu tēmas māksliniecisko interpretāciju.

Elīzai Evelīnai Fišerei, Madlienas vsk., 12.kl. – par vispusīgu R. Blaumaņa personības atklāsmi.

Frederikai Annai Grendei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par filozofiskumu tēmas atklāsmē.

Gabrielai Gulbei, Cēsu Valsts ģimn., 11.kl. – par atziņu bagātību.

Katei Iesalniecei, Madonas Valsts ģimn., 11.kl. – par vērtīgām atziņām.

Loretai Kirilovai, Cēsu Valsts ģimn., 12.kl. – par ģimenisko vērtību saskatīšanu.

Amandai Kuzminai, Ogres tehn., 3. kurss – par pašanalīzi R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

Emīlam Lācim, Rīgas Valsts 2.ģimn., 10.kl. – par mūsdienīgu skatījumu tēmas atklāsmē.

Ievai Miezerei, Ogres Valsts ģimn., 12.kl. – par mākslinieciskumu tēmas atklāsmē.

Olgai Murašovai un Viktorijai Reinicānei, Rīgas 96.vsk., 12.kl. – par vērtīgām pārdomām R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

Justīnei Mūrniecei, Madlienas vsk., 11.kl. – par filozofiskumu un tēlainību.

Kristapam Mūrniekam, Ogres tehn., 3. kurss – par savas personības izaugsmes atklāsmi.

Dagnijai Novickai, Cēsu Valsts ģimn., 12.kl. – par vispusīgu analīzi.

Emīlijai Paliepai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par analītiskām prasmēm.

Marijai Skangalei, MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vsk., 2. kurss – par prasmi uzdot būtiskus jautājumus.

Ksenijai Ščerbakovai, Juzefa Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimn., 10.kl. – par analītiskām prasmēm.

Madarai Vectīrelei, Edgara Kauliņa Lielvārdes vsk., 11.kl. – par sevis analīzi R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

 

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite