"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 19. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 19. konkursa nolikums 2023

R. Blaumaņa literārās prēmijas 19. konkursa

NOLIKUMS 

 

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo profesionālo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

      7.–9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. „Braku” takas staigājot.
  2. Ja es dzīvotu R. Blaumaņa laikā.

       3. „Par velti nekas netop dots un darīts.” (R. Blaumanis „Velniņi”)

      10.–12. klašu skolēniem – A4 – 2-3 lapas, 12. lieluma burtiem

  1. R. Blaumaņa jā un nē.
  2. Mātes un meitas R. Blaumaņa dramaturģijā.
  3. „Kādēļ ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar neizdevušos cimdu: izārdīt un adīt no jauna.” (R. Blaumanis „Pazudušais dēls”)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2023. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot autora foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV–4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26388629

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Sanda Ekerte – R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” krājuma glabātāja

      Mārīte Breikša – latviešu valodas un literatūras skolotāja

      Indra Rone – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sanita Dāboliņa – grāmatu sakārtotāja un redaktore

Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2023. gada 15. novembra „Braku” muzeja mājas lapā www.braki.lv

Apbalvošana 2023. gada 2. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7.–9. klase                                                               10.–12. klase

                1. vieta – 70 eiro                                                          1. vieta – 100 eiro

                2. vieta – 50 eiro                                                          2. vieta – 70 eiro

                3. vieta – 30 eiro                                                          3. vieta – 50 eiro

 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

 

Piedaloties konkursā, darba autors piekrīt, ka viņa darbs un foto var tikt publicēts vai citādi izmantots konkursa ietvaros.

Lejuplādēt nolikumu Word formātā var ŠEIT.

H1 Lorem ipsum dolor sit amet

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite