"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 14. konkurss

Blaumaņa 14. konkursa noslēguma sarīkojums

 

    Ērgļos 1. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 76 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 158 skolēni, iesūtot 156 darbus. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Zemgales vidusskolas, privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97”, Kusas un Ogresgala pamatskolām.

    Pasākuma dienā gan Ērgļi, gan „Braki” bija tīti baltā sniega rotā, vienīgi dzestrais vējš saldēja. Rīta agrumā bija iespēja paviesoties „Braku” muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Diāna Kuzina. Viesu istabā klavieres spēlēja un kopīgi aicināja dziedāt Ieva Vilnīte. Saimes istabā katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju vai kafiju un pacienāties ar smalkmaizītēm.

   Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Elita Ūdre, aizdedzot sveču liesmiņas un pastāstot par Blaumaņu dzimtas piederīgajiem, kas atdusas šajā kapsētā.

   Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās. Sandra Lauberte un Ineta Nikolajeva aicināja katram izveidot savu atstarotāju. Rita Dudko ierādīja, kā, izmantojot parastu stikla burciņu, var izveidot krāšņu lukturīti, lai tajā aizdegtu adventes svecīti. Vizma Veipa un Iveta Pedele pamācīja, kā var izgatavot skaistu svētku dekoru apaļas bumbas formā. Ģimenes bija ļoti atsaucīgas un labprāt iesaistījās darbnīcā.

   R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma pasākumu vadīja aktrise Zane Daudziņa. Sarīkojums sākās ar videofilmu par „Braku” muzeju. Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, teātra kritiķe un zinātniece Edīte Tišheizere, AS „Repharm” komunikācijas direktore Līga Ribkinska, UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca, Ērgļu novada SAC vadītāja Ieva Dūduma, ģimenes ārste Aina Braķe, „Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte.

Konkursa laureāti pamatskolu grupā – 1. vieta – Ralfs Zunda, Rencēnu psk., 7. kl., 2. vieta – Oto Rūdolfs Jansons, Gulbīša psk., 8. kl., 3. vieta – Luīze Burmistrova, Bauskas Valsts ģimn., 8. kl. Vidusskolu grupā – 1. vieta – Alise Zita Zeidaka, Rīgas Valsts 2. ģim., 12. kl., 2. vieta – Estere Elizabete Ponciusa, DA Cēsu Valsts ģimn., 10. kl., 3. vieta – Viktorija Sidorova, Viļānu vsk., 11. kl.

Pasākuma organizēšanā liels paldies Antrai Dičai-Milnei un „Manai Filmu Studijai”, Ērgļu deju kolektīvam „Pastalnieki” (vadītāja Mārīte Taškāne), Blaumaņa biedrības biedriem par palīdzēšanu.

Konkursa finansiālie atbalstītāji – Ērgļu novada pašvaldība, biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”, Dace Blaumane un Jānis Grāmatiņš, Valda Blaumane (Hellmūte), SIA „Kārlis un partneri”, SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”, biškopis Guntis Krastiņš, ZS „Jāņkalni”, AS „Repharm”.

„Braku” muzejs ir saņēmis daudz mīļu vārdu par konkursu un tā organizēšanu. Ieskatam Vijas Cerusas, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājas, vēstule: „Mīļš  paldies  par  pieredzēto  un  piedzīvoto  Ērgļos  un  „Brakos”. Viss  bija  lieliski: mīļums „Brakos”, rosība  Ērgļu  saieta  namā,  pārdomātais  scenārijs. Jums  lieliski  izdodas  ievērot  un   atzinīgi  novērtēt  katra  veikumu. Apbrīnojama  ir   jūsu   neatlaidība   tik  ilgi   saglabāt   šo  konkursu. Skaistie pateicības  raksti,  dāsnās  dāvanas, neparastie ziemas  ziedi, bagātīgais  speciālizdevums,  suvenīri  un  grāmatas – viss  ir  pieredzes  vērts. Jūs  protat  savu  Blaumani  godāt.”

Uz tikšanos R. Blaumaņa 15. konkursā!

„Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite