"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 3. konkurss

Konkura rezultāti

Laureāti

7. – 9. klašu grupā

1. vieta – Evika Muizniece, Rēzeknes 5. vidusskola, 9.b klase

2. vieta – Madara Kolneja, Praulienas pamatskola, 9.a klase

3. vieta – Klinta Šmite, Bebru pamatskola, 8. klase

 

10. – 12. klašu grupā

1. vieta – Līga Rūtiņa, Ogres ģimnāzija, 11.b klase

2. vieta – Līga Čevere, Varakļānu vidusskola, 12.b klase

3. vieta – Asnate Kažoka, Kalnciema pilsētas vidusskola, 12. klase

 

R.Blaumaņa 3. konkursa atzinības pamatskolu grupā

1.Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimn. 8.a klases skolniecei Dacei Marķitānei par patiesu un neviltotu interesi par „Brakiem” un R.Blaumani.

2.Dzērbenes vidusskolas 7. klases skolniekam Dāvidam Stalidzānam par vērīgu skatu uz „Braku” sētu.

3.Kaibalas pamatskolas 9. klases skolniecei Artai Avenai par emocionalitāti „Braku” tēlojumā.

4.Praulienas pamatskolas 9.b klases skolniecei Alisei Sniedzei par R. Blaumaņa domu aktualizēšanu mūsdienās.

5.Kusas pamatskolas 8. klases skolniecei Montai Badunai par bagātu iztēli „Braku” tēlojumā.

6.Vecpiebalgas vidusskolas 7. klases skolniecei Ancei Lienei Šatrovskai par savas dzimtas godināšanu.

7.Ābeļu pamatskolas 9. klases skolniecei Lindai Zariņai par vērīgu skatu uz „Braku” sētu.

8.Kalsnavas pamatskolas 9. klases skolniekam Jānim Meldrājam par interesantu faktu izmantošanu tēmas atklāsmē.

9.Ziemeļvalstu ģimnāzijas 8.b klases skolniecei Kristīnei Treijai par emocionālu „Braku” uztveri.

10.Odzienas pamatskolas 6. klases skolniekam Rūdim Eidukam par tēlainu „Braku” sētas redzējumu.

11.Rēzeknes 5. vidusskolas 9.a klases skolniecei Vinetai Trimalniecei par oriģinālu pieeju tēmai.

 12. Bukaišu pamatskolas 9. klases skolniecei Agrai Blūmai par smeldzi cilvēku savstarpējo attiecību tēlojumā.

13. Bebru pamatskolas 8. klases skolniecei Montai Liepiņai par ģimenes vērtību     saskatīšanu.

14. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 7. klases skolniecei Paulai Popmanei par neparastām R. Blaumaņa tēlu sarunām „Brakos”.

15. Rencēnu pamatskolas 8. klases skolniecei Elēnai Hānei par savdabīgu R. Blaumaņa tēlu redzējumu.

 16. Rīgas 40. vidusskolas 9. klases skolniekam Artjomam Šapošņikovam par labvēlīgu skatījumu uz dzīvi.

 17. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9.a klases skolniecei Dagnei Dāboliņai par ģimenes vērtību atklāsmi.

 18. Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas 7.b klases skolniecei Diānai Patrīcijai Grosai par neparastu R. Blaumaņa darbu interpretāciju.

 19.Varakļānu vidusskolas 9.b klases skolniekam Matīsam Bernāram par savas dzimtas godināšanu.

 20. Rīgas 10. vidusskolas 8.c klases skolniecei Annai Avdoņinai par kodolīgu izteiksmi tēmas atklāsmē.

 21. Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas 9. klases skolniecei Laumai Priščenko par neparastu vīziju tēmas atklāsmē.

 22. O. Vācieša Gaujienas vidusskolas 7. klases skolniecei Baibai Bernartei pa radošu tēmas risinājumu.

  23. Rīgas Teikas vidusskolas 9.b klases skolniecei Laumai Ildenai par aicinājumu turēt godā lauku sētu.

24.   Madonas pilsētas 2. vidusskolas 9.a klases skolniecei Lāsmai Mārkai par interesantām domām tēmas atklāsmē.

25.  Gulbīša vidusskolas 9. klases skolniecei Kristiānai Blūmai par lauku sētas cildinājumu.

Blaumaņa 3. konkursa atzinības vidusskolu grupā

 1. Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas 11. klases skolniecei Inai Jeremejevai par vispusību tēmas atklāsmē.
 2. Rīgas Kultūru vidusskolas 10.b klases skolniekam Ansim Drubiņam par dzīves vērtību saskatīšanu.
 3. Rīgas Kultūru vidusskolas 12. klases skolniecei Alisei Polačenko par daudzveidīgām atziņām.
 4. Rīgas Kultūru vidusskolas 12.b klases skolniecei Līvijai Baltrušaitei par dzīves jēgas meklējumiem.
 5. Kārsavas vidusskolas 11. klases skolniecei Loretai Boļševičai par vispusību tēmas atklāsmē.
 6. Rūjienas vidusskolas 11.a klases skolniecei Kristīnei Kučierei par savdabīgu formas izvēli.
 1. Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma 2. kursa audzēknei Ievai Strodei par sava iekšējā spēka atklāsmi.
 2. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11.d klases skolniecei Kristīnei Rāviņai par iejūtīgu R. Blaumaņa personības atklāsmi.
 3.  Augstkalnes vidusskolas 12. klases skolniecei Anitai Muzikantei par dziļi emocionālu pārdzīvojuma atklāsmi.
 4.  Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11.soc.klases skolniecei Līgai Plivčai par padziļinātu R. Blaumaņa darbu iepazīšanu.
 5.  Liepājas mākslas vidusskolas 2. kursa audzēknei Ēvisai Šķēlei par oriģinalitāti tēmas atklāsmē.
 6.  Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.c klases skolniecei Alisei Grēviņai par padziļinātu R. Blaumaņa darba analīzi.
 7.  Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 11.e klases skolniecei Elīnai Apsītei par saskatītajām garīgajām vērtībām R. Blaumaņa darbos.
 8. Valkas ģimnāzijas 11.a klases skolniecei Aijai Tuvikenei par R. Blaumaņa personības daudzpusīgu iepazīšanu.
 9. Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.b klases skolniecei Dārtai Dzenītei par oriģinalitāti tēmas atklāsmē.
 10. Varakļānu vidusskolas 12.b klases skolniecei Līnai Garančai par valodas poētiskumu.
 11. Liepājas 1. ģimnāzijas 12.c klases skolniecei Klintai Gertnerei par filozofiskas domas meklējumiem.
 12. Cesvaines vidusskolas 11. klases skolniecei Ievai Rudukai par izteiksmīgu vīziju.
 13. Rīgas V 1. ģimnāzijas 12.d klases skolniekam Jurim Aunītim par filozofisku darba ievirzi.
 14. Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11.a klases skolniecei Līnai Oboļevičai par mūsdienīgu pasaules izpratni.
 15. Rīgas 99. vidusskolas 10.b klases skolniekam Edmundam Grosam par netradicionālu skatījumu uz R. Blaumaņa darbiem.
 16. Ērgļu vidusskolas 11.a klases skolniecei Līnai Bērzkalnai par dzīves jēgas meklējumiem R. Blaumaņa darbu iespaidā.
 17. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 12.a klases skolniecei Montai Pīlāgai par R. Blaumaņa darbu atziņu izvērtēšanu.
 18. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11.d klases skolniekam Matīsam Veiguram par vispusīgu R. Blaumaņa darbu analīzi.
 19. Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11. klases skolniecei Laurai Lapiņai par dabas motīvu savijumu ar cilvēku likteņiem R. Blaumaņa daiļradē.
 20.  Rīgas Kultūru vidusskolas 12.b klases skolniecei Evai Liepiņai par dabas daudzveidības atklāsmi R. Blaumaņa darbos.
 21. Rīgas Franču liceja 12.b klases skolniekam Viesturam Roziņam par meklējumiem R. Blaumaņa personības atklāsmē.
 22. Rīgas 40. vidusskolas 12.c klases skolniecei Angelīnai Maksimovai par pētniecisku ievirzi tēmas atklāsmē.
 23. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10.c klases skolniecei Katrīnai Bērziņai par savdabīgu „Braku” sētas redzējumu.
 24. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11.a klases skolniecei Vitai Bilteuerei par tēlainību tēmas atklāsmē.
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite